Jak automatizační technologie promění pracovní sílu

Obrázek 1: Honeywell Experion PKS HIVE umožňuje snadno přidávat další zařízení bez dopadu na stávající provoz. Obrázek poskytla společnost Honeywell Process Solutions Obrázek 1: Honeywell Experion PKS HIVE umožňuje snadno přidávat další zařízení bez dopadu na stávající provoz. Obrázek poskytla společnost Honeywell Process Solutions

Revoluce v automatizaci mění způsob zavádění technologií a školení pracovníků. Společnosti musejí vše přehodnotit, aby nadále prosperovaly.

Chytré řídicí technologie naplňují potřebu nejrůznějších odvětví mít k dispozici adaptabilnější průmyslová řešení připravená na budoucí vývoj, a umožňují efektivnější, udržitelnější a bezpečnější výrobu. Odchod starších zaměstnanců do důchodu způsobuje závažnou mezeru v průmyslových znalostech. Automatizační technologie přispívají k řešení tohoto problému tím, že pomáhají při získávání a školení nových generací průmyslových pracovníků. Zjistěte, jak nové automatizační technologie zvyšují bezpečnost a výkonnost pracovníků díky přizpůsobivějším a dostupnějším systémovým prostředkům. Zjistěte, jak mohou průmyslové závody využít nové technologie k automatizaci pracovních postupů, získat větší povědomí o provozních rizicích a získat komplexnější pohled na neefektivitu procesů. Získejte přehled o dlouhodobých výhodách řešení pro vzdálený provoz, jako je zefektivnění komunikace prostřednictvím vyhrazeného serveru, který umožňuje zaměstnancům připojit se k systémům prostřednictvím virtuální privátní sítě bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Již několik desetiletí se od průmyslových organizací vyžaduje, aby byly agilní a inovativní a navrhovaly systémy a procesy tak, aby byly flexibilní a efektivní a vyhovovaly rychle se měnícím požadavkům. Stále více společností využívá ke sběru a distribuci dat automatizované systémy. To pomáhá interním i externím aktérům sledovat a optimalizovat produktivitu a bezpečnost. Automatizační revoluce vyvolává zajímavé otázky o tom, jak transformuje průmyslovou pracovní sílu a jak by tato mohla vypadat v budoucnu.

V průmyslu je obecně známo, že se jeho pracovní síla mění v důsledku demografických změn, technologického pokroku a nedávných výzev. Technologie inteligentního řízení přinášejí nové způsoby práce s efektivnější a udržitelnější výrobou.

Najděte efektivní pokročilou automatizaci

Průmyslové provozy všech velikostí využívají různé formy nových technologií, protože se snaží snížit náklady, zvýšit objem výroby a zkrátit dobu odezvy. V tomto prostředí hledají majitelé závodů praktické rady, jak aplikovat pokročilá automatizační řešení, aby byla přínosná pro jejich provoz a pracovníky.

Správa pracovní síly sestávající ze zaměstnanců, dodavatelů a návštěvníků je pro výrobce důležitá. Zásadními výzvami jsou rostoucí záběr operací, zvyšující se požadavky na bezpečnost, zabezpečení a předpisy a optimalizace bezpečnosti a dodržování předpisů při zachování provozní efektivity. Celosvětové otázky ochrany zdraví nutí společnosti provozující závody, aby zvážily nové strategie pro udržení bezpečné a spolehlivé obchodní kontinuity s omezeným počtem zaměstnanců na místě. Mnozí majitelé a provozovatelé závodů se zdráhali použít technologie pro vzdálenou správu, především proto, že operace byly prováděny v pevně lokalizovaném řídicím centru v průmyslovém areálu.

Současné obchodní klima transformovalo závody a procesy nasazením strategií vzdáleného provozu. Navzdory výhodám automatizace potřebují průmyslové organizace efektivnější přístup k technické realizaci a implementaci řídicích systémů, přístup, který lze postupně přebírat a používat zaměnitelně se stávajícími systémy a infrastrukturou. Čtvrtá průmyslová revoluce mění způsob řízení moderních průmyslových závodů. Nové technologie, jako je průmyslový internet věcí (IIoT) a strojové učení, mají za cíl učinit výrobu bezpečnější, efektivnější a rychlejší. Sběr dat v reálném čase a autonomní operace, které lze spravovat na dálku, vedly k přehodnocení pracovní síly.

Průmyslový sektor přichází o miliony zaměstnanců, kteří odcházejí do důchodu. Zkušení pracovníci si s sebou odnášejí desítky let zkušeností a společnosti musí najít způsoby, jak využít automatizaci k překlenutí vzniklých mezer ve znalostech. Aby si firmy udržely konkurenceschopnost, musí využít automatizaci jako nástroj náboru a zaměřit se na mileniály, technicky zdatnou generaci, kterou budou přitahovat možnosti chytrých závodů. Pro každou průmyslovou firmu je nesmírně důležité, aby si při výměně pracovní síly zachovala znalosti výrobních procesů od zkušených pracovníků a využila know-how k budování odborných znalostí u nových pracovníků.

Chytrá výroba se realizuje, když průmysloví pracovníci používají inovativní softwarová řešení pro automatizaci, která umožňují shromažďování a analýzu dat. Softwarové nástroje, jako jsou digitální dvojčata, umožňují uživatelům simulovat zařízení a procesy, aniž by museli investovat do hardwaru za účelem ověření konceptu. Nevyžadování fyzické přítomnosti odborníků na pracovišti pro řízení provozu zvyšuje flexibilitu a dále zajišťuje zdraví a bezpečnost pracovníků.

CTL2108 MAG2 F5 ApplyingAutomation Honeywell Fig2Obrázek 2: Honeywell Experion ARO může prostřednictvím konzoly Honeywell Orion rychle poskytnout vzdáleným provozním místům velmi podobné možnosti, s jakými operátor normálně pracuje, a zajistit udržení provozu v případě nouze

Zajištění dlouhodobé obchodní kontinuity

Moderní průmyslové podniky jsou velmi závislé na pracovní síle. Potřebují implementovat nové technologie pro zvýšení provozní efektivity a bezpečnosti prostřednictvím bezproblémové komunikace dat, automatizovaných pracovních postupů, plynulého přenosu oborových znalostí a digitalizace provozních procesů.

Majitelé závodů si velmi dobře uvědomují, že je třeba dodržovat měnící se ekonomické a regulační požadavky, a zajistit, aby všichni zaměstnanci byli v bezpečí, dobře vyškolení a měli aktuální certifikace.

Průmyslové podniky, které využívají nejnovější digitalizační iniciativy, mohou s omezenými zdroji dokázat více. Mohou vytvořit prostředí, které umožní zaměstnancům a dodavatelům plnit úkoly pomocí proaktivních a podpůrných procesů. Mohou využít investice do technologií ke zlepšení produktivity a efektivity pracovníků prostřednictvím dostupných, inteligentních dat, která podporují rozhodování v reálném čase.

Komplexní řešení správy pracovní síly může pomoci zvýšit bezpečnost a produktivitu automatizací zásad, zavedením proaktivních procesů dodržování předpisů a integrací školení do pracovního postupu.

Dnešní formy digitalizovaných řešení pro správu pracovní síly využívají výkonnou vestavěnou analytiku ke zkvalitnění kontextu, povědomí a analýzy klíčových rozhodnutí v době, kdy je třeba učinit. Využívají algoritmy strojového učení k odhalování srozumitelných trendů v obrovském množství dat a vydávají vysoce relevantní doporučení. Průmyslové závody mohou využívat řešení elektronického povolování k získání okamžitého přehledu o stavu povolení k práci pro kontrolory povolení, havarijní týmy a vedení závodu. Poskytují bezpapírové prostředky pro vytváření, předkládání, kontrolu, schvalování, zamítání, tisk a ukončování povolení prostřednictvím elektronického pracovního postupu. Je mnohem snazší vizualizovat, kde se všechny práce v zařízení provádějí, a získat tak úplný přehled o kumulativním provozním riziku, což zlepšuje komunikaci a bezpečnost na pracovišti.

Podpořte vzdálené operace

Dodavatelé automatizačních technologií vyvinuli rozšířená řešení pro vzdálený provoz, která umožňují rychlé, flexibilní a bezpečné nasazení strategií vzdáleného provozu pro kritická průmyslová zařízení. Předpřipravená vzdálená řešení zjednodušují implementaci, testování a certifikaci vzdálených přístupových bodů pro monitorování a řízení pracovišť procesního průmyslu. Tato řešení lze přizpůsobit specifickým provozním potřebám a jedinečným požadavkům na topologii a informační technologie.

Díky řešením pro vzdálené operace mohou uživatelé používat stejné obrazovky, konfigurace a nabídky rozhraní HMI jako u běžné konzolové stanice. Předpřipravené virtuální počítače lze stáhnout a nasadit do virtuální infrastruktury a nakonfigurovat na místě podle potřeb závodu. Vyhrazený server se používá k rozšíření systému distribuovaného řízení závodu a k poskytování možností vzdáleného provozu oprávněným zúčastněným stranám. Jeden server může hostovat více souběžných uživatelů stanic v řídicí místnosti, což umožňuje provoz v jiných úsecích na místě, z jiného operačního střediska nebo zaměstnancům pracujícím z domova, kteří se k systému připojují prostřednictvím virtuální privátní sítě připojené k podnikové síti IT.

Rozšířený vzdálený provoz mohou využívat technici a procesní odborníci v závodech ke sledování výrobních procesů, poskytování provozní podpory a rychlému řešení problémů podle potřeby, ať jsou kdekoli. Vzdálená provozní stanice, replikující HMI ovládacího panelu řídicí místnosti, umožňuje dočasné ovládání závodu během mimořádných událostí. Vzdálenou pracovní stanici lze také použít pro vyšetřování incidentů a analýzu rizik procesu.

Joe Bastone, ředitel marketingu produktů Experion společnosti Honeywell Process Solutions. Upravil Chris Vavra, ředitel pro webový obsah časopisu Control Engineering, CFE Media and Technology, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com