Nový normál ve výrobě: transformace provozu

Nový normál ve výrobě: transformace provozu

Zatímco se podniky přizpůsobují, aby se vypořádaly s koronavirovou krizí, a sestavují plány do budoucna, společnost IDC zkoumá cestu k „novému normálu“. O transformaci provozu a nových výrobních postupech se dočtete v následujícím blogu, který vzniknul ve spolupráci se společností Rockwell Automation.

Za několik posledních měsíců jsme v IDC věnovali hodně času rozhovorům s výrobci v naší komunitě, abychom pochopili, jak nahlíží na to, co nás čeká. Tyto iniciativy lze rozdělit do tří hlavních vln.

V prvé řadě se zabýváme iniciativami, které se zaměřují na velmi krátkodobý horizont a které prakticky spočívají v plánování reakce. Řeší tedy, jak řídit sledování kontaktů, hodnocení rizik u dodavatelů, modelování peněžních toků a práci na dálku.

My už však víme, že po těchto několika měsících naprostého pozastavení činností je hospodářský pokles nevyhnutelný. Podle našich odhadů nás čeká značné narušení trhu a nelehká budoucnost.

Společnosti tak plánují, jak se těmto okolnostem přizpůsobit, a vylepšují svou provozní agilitu a schopnost reagovat na poptávku. Většina iniciativ „druhé vlny“ se týká těchto dvou aspektů: lepší obchodně-provozní plánování; plánování výroby, přístrojové vybavení v provozu a analytika.

Po dlouhém skluzu dolů se nakonec dočkáme zlepšení situace, druhá strana této „U“ křivky však nebude stejná. Hovoříme o tzv. „novém normálu“ a společnosti již plánují, jak se na tuto cestu připravit.

Nové pracovní postupy

Existuje například celá řada iniciativ usilujících o zavedení nových pracovních postupů. Z mnoha oznámení společností je patrné, že usilovně přehodnocují své procesy a přizpůsobují je potřebám společensky distancovaného světa.

Procesy v závodech a kancelářích musí probíhat zcela jinak. K tomu mohou dopomoct i technologie, které umožňují větší autonomnost a vzdálené řízení provozu, takže není tak nutné, aby lidé zaznamenávali statistiky a monitorovali stroje, a zároveň poskytují lepší přehled o provozu v reálném čase.

Ještě zajímavější je, že společnosti experimentují s novými obchodními modely. S tím je spojena spolupráce se společnostmi z jednotlivých sektorů a vytváření ekosystémů pro inovaci obchodních modelů. Všichni jsme zaznamenali iniciativy, které společnosti připravily, aby rychle zvýšily výrobu zdravotnických prostředků a OOPP, ať už se jednalo o spolupráci společností Volkswagen a Airbus, Ford a GE Healthcare nebo 3M, General Motors a Ventec Life Systems, ŠKODA AUTO a ČVUT nebo britskou „Ventilator Challenge“.

Teď když byly psychologické překážky spolupráce odstraněny, společnosti začínají uvažovat o možném využití těchto konceptů na podporu jejich procesů. Tato možnost může být poměrně variabilní.

Všechny výše uvedené příklady ale mají něco společného – tyto společnosti dokázaly za velmi krátkou dobu výrazně navýšit výrobu těchto zcela nových produktů. Ve většině případů se jednalo o spojení společnosti, která nabídla nezbytnou výrobní kapacitu, a jiné společnosti, která zase zprostředkovala dodavatelský řetězec, přepravní kapacitu, znalost koncepce výrobku nebo dostupné 3D tiskárny.

Digitální transformace současnosti a budoucnosti

Takto bude vypadat budoucnost podniků poháněná digitální transformací.

Proto není žádným překvapením, že podle nejnovějšího výzkumu IDC se výrobci v rámci zlepšování provozu zaměřují především na technologie – více než například na snižování nákladů nebo kvalitu.

Inteligentní výroba se navíc řadí mezi pět nejčastějších oblastí zájmu výrobců po celém světě, pokud jde o investice budoucí generace – více než 30 % ji uvádí jako klíčovou prioritu příštího roku a obdobné procento jako prioritu následujících 24 měsíců.

Vzhledem k tomu, že jsou závody dnes vnímány jako kritické body dodavatelského řetězce, stávají se hlavním cílem nových investic. Společnosti si uvědomují, že k přebudování procesů a transformaci obchodního modelu jsou zapotřebí silné schopnosti továrny a návrat k základům, kdy je továrna vnímána jako klíčová složka nabízené hodnoty společností.

Velkou výpovědní hodnotu má také skutečnost, že z hlediska investičních priorit se systémy realizace výroby řadí hned za inteligentní výrobu. I když se nejedná o nové technologie, tyto systémy jsou stále relevantní, protože nyní očividně sehrávají klíčovou roli při zlepšování obchodních procesů a jsou ideálním doplňkem investic do IIoT a inteligentních závodů.

Jak v tomto novém normálu uspět?

A zde se dostáváme k závěru, který nám už potvrdil náš předchozí výzkum chování výrobních společností na globální úrovni. Vzhledem k očekávanému výraznému zpomalení ekonomiky je nyní ta nejvhodnější chvíle, abychom začali uvažovat o tom, co v budoucnu udělat jinak.

Tradiční úsporné přístupy jsou účinné pouze do určité míry a rozhodně od nich nemůžeme čekat zázraky. Při nejlepším pomohou společnosti přežít, ale zastaví tolik potřebné budoucí investice a nová procesní zlepšení. Úspěchu se v tomto „novém normálu“ dočkají ti, kteří svou konkurenční výhodu dokážou postavit na flexibilitě.

Pokud se o přechodu z krize k zotavení chcete dozvědět více, přečtěte si doporučení IDC, která vám poradí, jak posílit odolnost a agilitu své organizace.

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ