Postupy digitálního inženýrství jsou vylepšovány technologiemi zítřka

Postupy digitálního inženýrství nového věku umožňují vznik nových obchodních modelů, které nabízejí vyšší přidanou hodnotu pro podniky a všechny zúčastněné. Obrázek poskytla společnost L & T Technology Services Ltd. Postupy digitálního inženýrství nového věku umožňují vznik nových obchodních modelů, které nabízejí vyšší přidanou hodnotu pro podniky a všechny zúčastněné. Obrázek poskytla společnost L & T Technology Services Ltd.

Prostřednictvím integrace digitálních, fyzických a virtuálních realit, mění digitální inženýrství způsoby vývoje a výroby produktů. Digitální inženýrství přispívá k urychlení vývoje v oblasti poskytování služeb a výroby inteligentních produktů nové generace.

Digitální inženýrství a umožňující technologie díky kombinaci digitálních, fyzických a virtuálních realit, předefinovávají způsob vývoje a výroby produktů. Digitální inženýrství vede k produkci inteligentních výrobků nové generace a poskytování služeb a činností s přidanou hodnotou pro konečného uživatele.

Technologie ovlivňují naše životy změnou životního stylu a chování. V průmyslovém prostředí se transformace digitálních technologií nazývá čtvrtá průmyslová revoluce neboli Průmysl 4.0.

Díky zrychlenému osvojení v normálním životě a podnikání je nyní vidět jen špička ledovce. Stále se objevují nové a nové aplikace díky cenově dostupnému výpočetnímu výkonu, rychlému připojení, levnému úložišti a aplikací vysoce výkonných čidel. Podle společnosti Gartner bude do konce roku 2020 celosvětově použito 20,4 miliard propojených věcí napříč všemi průmyslovými odvětvími, včetně automobilového průmyslu, průmyslových výrobků, high-technologií, energetiky, veřejných služeb a dalších.

Digitalizace umožňuje tvorbu úprav podle konkrétních potřeb zákazníků nad rámec jednoho řešení. Mezi rozšířené zkušenosti zákazníků patří snadnost použití, jednoduchost a vzájemná interaktivita. Zákazníci mají stále rychleji k dispozici základní nabídky produktů se všemi rozlišnými atributy produktů.

Digitální inženýrství se ujímá primární pozice, kterou vnímá jako cestu ke zlepšení a narušení tradičních procesů a urychlení technologického prostředí. Zatímco digitální inženýrství zachycuje data za účelem zdokonalení formy podnikání, funguje rovněž jako most, který spojuje procesy v reálném čase s digitálním spektrem.

Definování pojmu digitálního inženýrství

Digitální inženýrství lze považovat za technologický koncept, který umožňuje rozvoj inteligentně propojeného ekosystému, v rámci kterého dochází ke zdokonalení nabytých zkušeností a optimalizaci příslušných funkcí. Kombinací digitálních, fyzických a virtuálních realit, digitální inženýrství a související nové technologie předefinovávají způsob, jakým jsou produkty vyvíjeny a vyráběny pro konečné zákazníky.

Výsledkem stále rostoucího podílu výzkumu a vývoji (R&D) dohromady s technickými implementacemi jsou inteligentněji propracované produkty, služby a činnosti s maximální přidanou hodnotou pro koncového uživatele.

Z výše uvedených důvodů digitální inženýrství přitahuje stále širší obchodní ekosystém. V průzkumu uskutečněném společností Zinnov vyplývá, že globální výdaje na digitální inženýrství se do roku 2023 zvýší z 223 miliard USD v roce 2018 na 667 miliard USD.

Rozsah digitálního inženýrství zahrnuje kompletní životní cyklus produktu, včetně fáze konceptu plánování, přes návrh konstrukčního řešení, výrobu a monitorování produktů (včetně zabudované infrastruktury).

Odborníci v oboru vysvětlují, že zákazníci napříč odvětvími se snaží zefektivnit technologické platformy a chtějí, aby podporovaly všechny možné funkce, zatímco uživatel chce jedinečnou sadu funkcí, která se přizpůsobí měnícím se potřebám. Digitalizace dat a jejich převádění do použitelné formy je pro zákazníky stále důležitější. Čerpání velkého množství dat z různých zdrojů se stalo nezbytným pro vytvoření hmatatelné obchodní hodnoty. Tato snaha o vytváření ekonomických hodnot a podpora exponenciálně rostoucí digitální transformace je hnací silou pro všechny lídry v oblasti technického výzkumu a vývoje na celém světě.

Od dílny až do nejvyšších pater

V posledních třech desetiletích se infrastruktura informačních technologií (IT) výrazně zlepšila a digitální transformace významně ovlivnila chod organizací. Rychle se měnící budoucnost vyžaduje nový druh transformace, který zahrnuje IT a nový druh inženýrství, které umožňuje přizpůsobené a optimalizované uživatelské zážitky pomocí digitálních a vznikajících technologií.

Tradiční propast mezi „nejvyšším patrem a dílnou“ postupně mizí díky nasazení nových komponentů a strojů, které jsou propojeny internetem věcí (IoT). Tento způsob propojení je schopen zajistit nejhlubší viditelnost do všech činností podniku během okamžiku. Uvedení „inteligentních technologií“ přímo do dílen výrobních podniků přispívá ke zvyšování efektivity prací a ke snižování nákladů. Toto patří mezi hlavní úspěchy digitálního inženýrství.

Stejně jako podnikové informační systémy (MES), systémy správy aktiv tvoří páteř inteligentních továren. Takovéto systémy řídí infrastrukturu, která je hnací silou podniku a udržuje výrobní linky v chodu bez poruch. Teprve v posledních letech je ve společnostech z technologických a obchodních důvodů znát mnohem větší interní spolupráce mezi operačními (OT) a informačními technologiemi (IT). Integrace technologií OT-IT je výhodná mj. v tom, že pomáhá předcházet separaci technologických oblastí a oblastí vztahující se na různá oprávnění a odpovědnosti. Integrovaný procesní a informační tok nabízí stále více příležitostí, zejména když se čím dál tím více zařízení připojuje do sítě internetu věcí (IIoT).

Digitální výzvy a příležitosti

Odborníci v oblasti digitálního inženýrství stále čelí vysokým výzvám. Z důvodu toho, že hnutí je stále v počátečním stádiu, mnoho podniků se snaží škálovat digitální inženýrství na požadovanou úroveň a pozitivně tak ovlivnit finanční výsledky svého podnikání.

Metodika řízení změn v podniku by rovněž měla být co nejdříve zařazena to sféry digitálního inženýrství, protože tyto kroky mohou vyvolávat změny na úrovni organizace.

Hodnocení fiskální proveditelnosti digitálního inženýrství vyžaduje propojení metodiky řízení změn s ověřenou obchodní příčinou pro zajištění dosažení úspěchu. Měřené parametry mohou zahrnovat produkt, kvalitu a udržitelnost, které mohou být spuštěny kteroukoli ze tří pák tzn. lidé, procesy a technologie. Intervence digitálního inženýrství zůstávají zaměřené na člověka. Umělá inteligence, algoritmy strojového učení (ML), IIoT a všechny futuristické technologie by se měly dotýkat životů a přispívat k budování udržitelné a inkluzivní společnosti. Úspěch by se měl měřit pomocí návratnosti hodnoty (ROV), a nikoli pouze podle návratnosti investic (ROI).

A na závěr, protože organizace předpokládají identitu založenou na údajích, udržitelné pokroky v oblasti digitálního inženýrství se musí rozšířit nad rámec podnikových informací na kvantifikovatelnější příčinu, jako je snížení nákladů na zásoby.

Eliminujte jednotvárnost

Digitální inženýrství doslova rozpouští hranice fyzického a digitálního světa. Tyto technologické koncepty mohou fungovat jako katalyzátor či volant a pomáhají eliminovat jednotvárné a opakující se postupy a maximalizovat tak efektivnost nákladů. I když je tato disciplína stále ve vývoji, všichni technologičtí giganti si uvědomili, jak velkou roli bude hrát pro budoucnost svých klientů a vlastního podnikání. Revoluce v oblasti digitálního inženýrství je tady a v nadcházejících letech bude znatelně nabývat na síle.

Narayanan Ramanathan je globálním vedoucím pro oblast digitálního inženýrství ve společnosti L&T Technology Services Ltd. Článek editoval Mark T. Hoske, manažer obsahu, Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz