Pozvedněte úroveň znalostí a dovedností kvalifikovaných pracovníků ještě o něco výš

Pozvedněte úroveň znalostí a dovedností kvalifikovaných pracovníků ještě o něco výš

Díky flexibilitě vysoké školy technického směru je umožněno technikům a kvalifikovaným pracovníkům pokračovat v rozvíjení dosavadních zkušeností.

Stejně jako mnoho výrobních organizací čelí i společnost InSinkErator výzvě sehnat vyškolené pracovníky s náležitými technickými dovednostmi, aby mohli rozjet výrobu na tři směny.

Společnost InSinkErator se sídlem v Racine ve státě Wisconsin je největší světový výrobce drtičů potravinového odpadu jak pro domácí, tak i komerční použití. Jako dominantní hráč na trhu vyžaduje zaměstnance disponující specifickými technickými dovednostmi.

Trh práce pro pracovníky s těmito dovednostmi je mimořádně konkurenceschopný. Jakmile se sháňka po kvalifikovaných pracovnících rozjíždí na plné obrátky, společnost InSinkErator zaujímá aktivní přístup při výběru potenciálních kandidátů na klíčové pozice. Řešením je kreativní partnerství s SC Johnson iMET Center na technické univerzitě Gateway, které školí a v některých případech rekvalifikuje zaměstnance společnosti InSinkErator na technické a vedoucí pozice.

Využití partnerství

„Záměrem našeho partnerství s Gateway Technical College je vytvoření dlouhodobé stabilní kariérní dráhy pro naše zaměstnance, navíc se slušným platovým ohodnocením a využitím těch dovedností, pro něž mají předpoklady, ale které u nich dosud nebyly vyvíjeny a u nichž si ani plně neuvědomujeme, kam je mohou dovést,“ vysvětlila přístup Jessica Tiefenthalerová, ředitelka pro lidské zdroje ve společnosti InSinkErator.

Použité učební osnovy byly vytvořeny vedoucími pracovníky v automobilovém, energetickém, leteckém, zpracovatelském a stavebním průmyslu. Jedním z partnerů v oblasti odborného vzdělávání je společnost Snap‑on Tools se sídlem ve městě Kenosha (Wisconsin). Program technického vzdělávání společnosti Snap‑on si klade za cíl partnerství s vysokými školami a technickými středními školami; takto lze vzdělávat další generace techniků a připravovat je pro práci v uvedených průmyslových odvětvích. Společnost Snap‑on vyvinula certifikační program pro specifické obory, který mohou studenti absolvovat na vysokých a středních školách technického zaměření.

Centrum iMET jakožto integrátor výrobních a strojírenských technologií se nachází ve Sturtevantu ve státě Wisconsin a představuje první flexibilní výrobní laboratoř v regionu, která se věnuje dodatečnému vzdělávání pracovníků ve výrobním sektoru. Je také katalyzátorem pomoci místním podnikům, ekonomickým skupinám a podnikatelům.

Centrum iMET je součástí instituce Gateway Technical College Kenosha ve Wisconsinu, jež nabízí 65 vzdělávacích programů, které každoročně navštěvuje více než 21 000 studentů v rámci devíti areálů v jihovýchodním Wisconsinu.

Společnosti InSinkErator a Gateway Technical College úzce spolupracovaly s iMET Center na vývoji učebních osnov, které dávají svým zaměstnancům, jako jsou výrobci nástrojů a zápustek, elektrikáři, elektromechanici a další profese, jež společnost InSinkErator vyžaduje. Studenti získají praktický výcvik v rozvíjejících se technologiích pomocí nejmodernějších nástrojů a vybavení. Naučí se dovednostem a získají technické znalosti potřebné k dosažení vynikajících výsledků na pracovištích společnosti InSinkErator.

Program využívá odborný výcvik zakončený certifikátem od společnosti Snap‑on.
Kombinuje výuku zaměřenou na STEM – vzdělávání v oborech přírodní vědy (Science), techniky (Technology), technologie (Engineering) a matematiky (Matematics); studium je zakončeno příslušným certifikátem vydaným nezávislou třetí stranou. Certifikace je rozdělena na několik samostatných oborů, které zahrnují přesné měření, čtení výkresů, dvě úrovně aplikované matematiky a několik dalších elektromechanických a technických kurzů. Po úspěšném dokončení modulu získá student průmyslově uznávanou certifikaci vydanou nezávislou třetí stranou. Získané certifikáty prokazují, že studenti si osvojili příslušné dovednosti a znalosti potřebné k okamžitému vykonávání požadované pracovní činnosti.

Rozvrh výuky

Kurzy nabízené v centru iMET se řídí tradičním rozvrhem semestrů. Když však studenti pracují na plný úvazek, občas je nutná zvýšená flexibilita, a proto se některé obory vyučují přímo v podniku InSinkErator.

V zásadě máme k dispozici jednu učebnu v podniku InSinkErator, která je hojně využívána pro odborný výcvik,“ komentoval flexibilitu výuky Gregory Chapman, garant předmětu konstrukce mechanických dílů v iMET Center.

„Jen skutečnost, že vyučující jsou ochotni za nimi přijít, je pozitivní zpětnou vazbou, kterou od zaměstnanců často slyším,“ poznamenala Tiefenthalerová. „Společnost Gateway je mimořádně flexibilní a otevřená novým myšlenkám a nápadům.“

Tiefenthalerová poukázala na to, jak se vyvíjel dvousemestrální certifikační programu pro jejich elektrotechniky, což hodnotí jako silný příklad spolupráce mezi společností InSinkErator a Gateway Technical College. V uplynulém semestru poslala společnost InSinkErator čtyři techniky ke studiu programu, jehož výuka byla speciálně naplánována na úterky a středy od 15 do 19 hodin. Za techniky, kteří měli v daném týdnu řádnou odpolední směnu, našla společnost další pracovníky, kteří pokryli jejich  čas strávený ve třídě. Pokud zaměstnanci tráví čas ve třídě mimo svou normální směnu, společnost jim dohodnutým způsobem kompenzuje jejich účast na kurzu. Společnost InSinkErator se tímto modelem řídí i u dalších oborů, například u oboru se zaměřením na programovatelné logické automaty.

Retenční nástroj

„Vzdělávací program se stal nástrojem retence a myslím si, že jej můžeme brát také jako nástroj plánování nástupnictví,“ podotkla Tiefenthalerová. „Neustálé vzdělávání dokazuje, že jsme ochotni investovat do našich lidí; přistupujeme ke každému z nich jako k jednotlivci a chceme jim pomoci dosáhnout dlouhodobých úspěchů v naší společnosti.“

Mnoho studentů, kteří navštěvují třídy v iMET Center, jsou profesionálové, kteří se věnují dalšímu vzdělávání a získávají certifikáty požadované pro svou kariéru. Auto‑CAD, SolidWorks, pájení, přesné měření a robotika patří mezi některé z nejpopulárnějších kurzů nabízených v iMET Center.

„Většina lidí, kteří sem přicházejí, se snaží získat své dávno nabyté dovednosti zpět. Možná již dlouho nepoužívali mikrometr nebo posuvné měřítko, a tak se snaží obdržet potřebnou certifikaci v určité oblasti,“ uvedla Jill Sammonsová, instruktorka elektrotechnické technologie v iMET Center. „Kdyby chodili do školy, která by učila jen teorii, možná by se ani nedostali k robotice. Avšak vzít do ruky vrtačku, kladivo nebo jiné nářadí představuje podle mého názoru přímější způsob, jak se věci učit. Získávání praktických zkušeností je to, čeho si všichni na Gateway nejvíce cení. Poskytujeme praktické zkušenosti a zaměřený výcvik, což společnosti vyžadují a velmi oceňují,“ hodnotí tento způsob vzdělávání Sammonsová.

Gateway Technical College spolupracuje s několika místními společnostmi na vývoji průmyslových certifikací pro specifické obory. Kromě Snap‑on se jedná o společnosti LS. Starrett, Athnol (Massachusetts); Trane, La Crosse (Wisconsin); Greenlee,  Rockford (Illinois). Tyto společnosti mají své certifikované kurzy integrovány do stávajících učebních osnov Gateway. Díky těmto partnerstvím se prolínají odborné znalosti a dovednosti ze soukromého sektoru do akademických programů a kurzů pořádaných Gateway.

vzdelavani 40 2

„Tady nejde jen o to, že prohlásíte: ‚Mám certifikát z Gateway.‘ Je to výrobce, který potvrdí, že vlastníte certifikaci. Znamená to, že jste úspěšně nabyl odborné znalosti, a tato informace je pro zaměstnavatele velmi důležitá,“ zdůraznil Chapman.

Každý vydaný certifikát splňuje požadavky stanovené Národní koalicí certifikačních center (NC3), což je síť poskytovatelů vzdělávání a korporací, které podporují a potvrzují nové a vznikající technologické dovednosti v rámci několika průmyslových oborů.

„Naším cílem v rámci NC3 je vyhovět neustále se měnícím technickým potřebám zaměstnavatelů v celé zemi,“ prohlásil Dan Ramirez, náměstek ředitele NC3. „Ve Spojených státech totiž existuje mezera v dovednostech minimálně u 4 milionů pracovních míst, která se nedaří naplnit, protože požadavky zaměstnavatelů neodpovídají odborným znalostem těch, kteří vycházejí ze škol. Chceme spolupracovat s průmyslovými partnery, abychom pomohli vytvořit takové certifikace, které zajistí, že studenti přicházející z technických oborů budou připraveni vykonávat požadovanou práci.“

Ať už se lidé chtějí dál posouvat ve své profesi, nebo úplně změnit kariéru, Chapman vybízí lidi, aby nebyli zastrašeni vyhlídkou na návrat do školních lavic.

„Nezapomínejte na možnosti, které nabízí vaše místní komunita, ani na technickou vysokou školu, protože můžete být mile překvapeni její flexibilitou a širokou nabídkou nabízených studijních programů,“ zdůraznil Chapman.

Společnost InSinkErator působí v Racine již 80 let a plánuje zůstat v této oblasti i po příští generace. Spolupráce s Gateway Technical College a iMET Center pomáhá zajistit neustálý přísun kvalifikované pracovní síly.

„Nemyslím si, že bychom toho byli schopni dosáhnout bez partnerství s Gateway,“ podotkla Tiefenthalerová. „Stává se, že už mají rozplánovaný semestr, a já k nim na poslední chvíli přicházím s požadavkem na sestavení nové třídy a vždycky nám vyhoví. Jsou pro nás skvělým partnerem a bez nich bychom to prostě nezvládli.“

Steve Staedler zastává pozici senior account manažera ve společnosti LePoidevin Marketing se sídlem v Brookfieldu (Wisconsin), která se specializuje na výrobu nářadí a technické vzdělávání v průmyslových oborech.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz