Průzkum: Rozvoj robotizace České republiky táhnou malé a střední firmy

Průzkum: Rozvoj robotizace České republiky táhnou malé a střední firmy

Robotizace není jen pro velké. Již druhým rokem platforma #HowToRobot tvořená výhradně odborníky na průmysl usiluje o propojování firem s robotickou nabídkou. Výsledkem je enormní rozvoj zájmu malých a středních podniků o robotiku, což kopíruje potřeby trhu. Proč tomu tak je a hlavně jaké jsou důvody rozvoje robotiky v menších podnicích? Odpověď najdete v záznamu přednášky z konference Roboty 2021 a hlavně v exkluzivním průzkumu o stavu robotizace a automatizace v ČR.


Do you know #HowToRobot? from #HowToRobot on Vimeo.

360 robotických a automatizačních firem předmětem rozsáhlého průzkumu trhu

Nedávno zveřejněný průzkum (náhled průzkumu je možné získat zdarma zde), který publikovala právě platforma #HowToRobot, poukazuje na několik zajímavých dat. Samozřejmě největší hodnotu získáte až s nákupem plné verze (redakce sama pořídila a doporučuje). Nicméně už z volně dostupného sumáře vyplývá:

robot 2

Jeden automotive vládne všem

Asi nejméně překvapivým výsledkem průzkumu je drtivá převaha robotizace u dodavatelů do oblasti automotive. Oproti předpokladu však ostatní segmenty tuzemského průmyslu až tolik nepokulhávají. V těsném závěsu za automotive se postupně prosazují roboty do oborů jiného strojírenství, elektroniky, ale také v potravinářství či farmacii. Dá se přitom očekávat, že právě tyto obory skýtají největší potenciál budoucího rozvoje.

Silná síť integračních firem

Zatímco do světla reflektorů se u nás častěji dostávají samotní výrobci, naprostá většina dodavatelů je tvořena systémovými integrátory. Jejich přehled je ostatně největší devízou samotného plného průzkumu. Tvoří celých 40 % spektra respondentů.

robot 1

Nejběžnější robotické aplikace? Manipulace s materiálem a svařování

Mezi příklady patří čisticí roboty, chirurgické roboty, ale také většina aplikací na konci výrobní linky – paletizace, balení nebo etiketování. Nejméně běžnou aplikací je logistika, což naznačuje, že mobilní roboty a AGV nejsou zatím příliš populární, respektive aktivně nasazovány. Z průzkumu vyplývá, že je vysoce pravděpodobné, že se výrobní firmy stále spoléhají na operátory vysokozdvižných vozíků.

Chcete znát detailnější informace? Například jaké je složení dodavatelů dle krajů či velikosti firem? Stáhněte si základní report a zjistěte, zda stojí za to získat plný přístup.

Staňte se součástí infrastruktury #HowToRobot

Pokud sami patříte do skupiny dodavatelů automatizace či robotizace a je pro vás platforma zatím neznámá, je možné zvážit registraci. Stanete se součástí světově největší databáze dodavatelů. Kromě vstupu do této dodavatelské sítě se můžete zařadit do příštího přehledu a zvýšit tak viditelnost firmy. Registraci můžete bezplatně provést zde.

#HowToRobot na Roboty 2021

Chcete poznat další výstupy, které přináší práce expertů na robotiku z Dánska? Uvolňujeme tímto přednášku jejího předního zástupce, Sørena Peterse, který hovořil na naší konferenci na konci ledna 2021.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.