S přispěním odborníků má digitální transformace hladší průběh

KEPServerEx společnosti Kepware byl přepracován za účelem zvýšení úrovně podnikové konektivity: Server ThingWorx Kepware Server zjednodušuje zavedení konektivity v celém podniku a poskytuje přístup ke všem řídicím jednotkám KEPServerEx a provádí volbu Advanced Plug Ins pod jednou licencí. Je využíván ve více než 75 000 podnicích a poskytuje spolehlivost, konektivitu, škálovatelnost a úroveň zabezpečení potřebnou pro provozní prostředí. Obrázek poskytla společnost PTC KEPServerEx společnosti Kepware byl přepracován za účelem zvýšení úrovně podnikové konektivity: Server ThingWorx Kepware Server zjednodušuje zavedení konektivity v celém podniku a poskytuje přístup ke všem řídicím jednotkám KEPServerEx a provádí volbu Advanced Plug Ins pod jednou licencí. Je využíván ve více než 75 000 podnicích a poskytuje spolehlivost, konektivitu, škálovatelnost a úroveň zabezpečení potřebnou pro provozní prostředí. Obrázek poskytla společnost PTC

Vývoj architektury standardizovaných operačních/provozních technologií (OT), jež mají podpořit nové digitální prostředí, je náročný, zejména když je v podniku použito velké množství zařízení s různými protokoly. Ti, kteří disponují odbornými znalostmi v oblasti řízení, automatizace a instrumentace, mohou být nápomocni v rámci procesu digitální transformace.

A jelikož se stále více podniků pouští do procesu digitální transformace (DX), standardizovaná celopodniková komunikační architektura operační technologie (OT) pomáhá výrobcům dosáhnout implementace v plném měřítku, neboť poskytuje spolehlivé zabezpečení dat. Data z operačních technologií (OT) se také musejí integrovat s aplikacemi a infrastrukturou informačních technologií (IT) metodami, které nejsou historicky dostupné. Podle výsledků průzkumu společnosti Manpower Group je v současné době na pracovním trhu velký nedostatek odborníků na průmyslové řídicí systémy a nevypadá to, že by se situace v budoucnu nějak výrazně zlepšila. Ačkoli pro tyto odborníky je to momentálně skvělá zpráva, podniky musejí najít způsob, jak toto riziko zmírnit, aby byly úspěšné i v dlouhodobém horizontu.

Digitální transformace

Digitální transformace představuje širokou obchodní strategii, již lze použít ve všech průmyslových odvětvích a kterou je možné řešit tradiční podnikatelské výzvy a vytvářet nové příležitosti prostřednictvím technologií. Vyžaduje přijetí nových způsobů práce a poskytuje přidanou hodnotu zákazníkům.

Podle průzkumu provedeného společností McKinsey považuje 70 % průmyslových organizací digitální výrobu za vrchol své provozní strategie.

Navzdory strategickému významu a stále většímu počtu podniků, jež čelí výzvě digitální transformace, ještě stále zbývá mnoho těch, kteří si neuvědomili hodnotu skrytou za digitální transformací a uvízli v bodě, jejž společnost McKinsey označuje jako „předběžný očistec“.

Proč je tak těžké provést tento proces napoprvé správně? Sběr a kontextualizace dat v reálném čase z výrobního podniku do míst, kde jsou data analyzována, jsou rozhodující pro jakoukoli iniciativu digitální transformace. Podle společnosti Deloitte se pokročilý způsob konektivity (propojitelnosti) stává pilířem digitálního podnikání. U mnoha různých zařízení s různými protokoly je vývoj standardizované architektury OT na podporu nového digitálního prostředí velmi náročný.

Mnoho podniků se historicky spoléhalo na metodiku smíšené konektivity, v rámci níž byla propojována jednotlivá zařízení podle potřeby s ad hoc řešeními, jež jsou určena tím, co v dané době fungovalo nejlépe. To vedlo k vytvoření heterogenního prostředí, nashromáždění velkého objemu nevyužitých dat, nepropojeným zařízením a architektuře, kterou není snadné pochopit a udržovat.

Složitá heterogenní výrobní prostředí dělají z propojitelnosti jeden z nejobtížnějších aspektů digitální transformace. I když jsou stroje nebo ovládací prvky připojeny k existujícím aplikacím, data se často někam ztrácejí, což způsobuje, že stávající metody propojení nejsou účinné, co se týče přístupu k datům.

I když existuje propojení v rámci celého výrobního prostředí, je třeba před vytvořením propojení mezi sítí IT a OT řešit bezpečnostní rizika.

Budoucí výzva = sehnat odborníky

Nedostatek kvalifikovaných softwarových inženýrů dále komplikuje iniciativy digitální transformace. Podle konzultační společnosti Boston Consulting Group (BCG) se v USA očekává, že poptávka po softwarových inženýrech v automobilovém průmyslu vzroste o 30 000, což může šestinásobně překonat současný trend a ještě zhoršit již tak výrazný nedostatek pracovních sil v tomto odvětví.

Tato čísla platí pouze pro automobilový průmysl v USA. Když se na cestu digitální transformace vydá více podniků, rostoucí poptávka po kvalifikovaných technicích v kombinaci s nedostatkem pracovních sil podstatně zvyšuje riziko oddalování procesu transformace a mohla by mít významný dopad na celkový úspěch těchto projektů i na podnik jako celek.

Jak snížit riziko nedostatku kvalifikovaných pracovníků?

Hrozí reálné riziko, že nebude k dispozici dostatek expertů s odbornými znalostmi v oblasti automatizace, řízení, přístrojové techniky, integrovaného softwaru, systémů a sítí. Ke snížení míry rizika můžete přispět pomocí těchto pěti způsobů.

  1. Udělejte vše pro překlenutí mezery mezi OT a IT: Podle výzkumu provedeného společností LNS je patrné, že vytvoření mezifunkčního týmu odborníků IT a OT představuje velmi efektivní krok pro překlenutí mezery mezi IT a OT v rámci iniciativ digitální transformace. Díky tomu, že odborníci OT úzce spolupracují s týmy IT při vývoji vize, cesty a strategického plánu projektu, mají k dispozici holistický pohled na výzvy spojené s tvorbou požadované architektury a konektivity. Kromě toho díky pochopení významu přidané hodnoty a návratnosti investic (ROI), které projekt podniku přináší, jsou zaměstnanci schopni činit informovaná rozhodnutí o přiměřeném množství zdrojů, které je třeba na projekt přidělit.
  2. Urychlete implementaci: Když uvažujete o výběru partnera, který přichází s určitým technologickým řešením, měli byste se zajímat o tempo transformace vašeho podniku. Projekt, který předpokládá dokončení až po několika letech, zvyšuje riziko neúspěchu projektu a vyhoření zúčastněných zaměstnanců. Plán počítající s rychlejší implementací tato rizika mírní, poskytuje lepší návratnost investic a zvyšuje konkurenční výhodu společnosti. Poskytovatelé řešení by rovněž měli disponovat odbornými znalostmi v oblasti digitální transformace, průmyslového propojení, měli by být schopni navázat silné partnerské vztahy, odhadnou příslušné zdroje a zajistit podporou; to vše pak jistě povede k úspěšné transformaci.
  3. Zjednodušte architekturu sítě: Zjednodušení komunikační architektury prostřednictvím standardizovaného a spolehlivého řešení propojitelnosti v rámci celé organizace významně přispívá ke zmírnění tohoto rizika. Spoléhat se na heterogenní prostředí konektivity, zejména na prostředí, které zahrnuje interně vyvinutá řešení, ztěžuje údržbu spolehlivé, zabezpečené a škálovatelné OT sítě. V homogenním prostředí pak technici tráví méně času neočekávaným řešením problémů, navazováním individuálního připojení k novým zařízením a údržbou. Takto mohou svůj drahocenný čas věnovat důležitějším strategickým iniciativám, což urychluje implementaci projektu digitální transformace.
  4. Investujte do rozvoje zaměstnanců: Existuje mnoho různých vzdělávacích programů, jejichž cílem je vzdělávat a školit současnou základnu zaměstnanců a překlenout tak mezeru v dovednostech. Kromě klasického proškolování zaměstnanců poskytují některé programy další výhody. Jeden program například poskytuje bezplatný výcvik vojenským veteránům USA, kteří jsou schopni uspět v náročných funkcích ve výrobě. Programy, jako jsou tyto, mohou společnostem pomoci vyřešit budoucí nedostatek odborných pracovníků a připravit organizace na úspěch v nadcházejících letech.
  5. Získejte pomoc: Partnerství s externími zdroji vám pomůže překlenout mezeru při vývoji standardizované a spolehlivé architektury, která podpoří úspěšnou transformaci a sníží riziko neúspěchu. Navázáním spolupráce s poradenskými skupinami, integrátory OT a internetu věcí (IoT) získáte přístup k potřebným odborným znalostem, díky nimž bude cesta vedoucí k úplné digitální transformaci hladší a pohodovější. Někteří integrátoři systému OT přijímají nové strategie rozšiřování služeb na podporu iniciativ v oblasti digitální transformace. Navíc stále více integrátorů IoT přidává konektivitu, aby tak rozšířili své technické znalosti.

Sean Callahan je ředitel strategického marketingu ve společnosti Kepware, PTC; článek editoval Mark T. Hoske, obsahový ředitel, Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz