Sedmero smrtelných hříchů v rámci štíhlé výroby

Sedmero smrtelných hříchů v rámci štíhlé výroby

Najděte ještě efektivnější řešení v každém kroku vašeho procesu. 

Výrobci po celém světě přizpůsobují koncepci založenou na principech štíhlé výroby (Lean manufacturing), aby minimalizovali nebo eliminovali plýtvání a maximalizovali hodnotu svých výrobních procesů. Štíhlá výroba v podstatě znamená odstranit plýtvání. Zohledňuje přetížení zdrojů a nerovnoměrnost pracovní zátěže, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozdělení práce a nulové či minimální plýtvání časem, penězi a zdroji, což jsou faktory, které nejvíce ovlivňují ziskovost podniku. Celkový pozitivní dopad štíhlé výroby lze pozorovat na několika frontách, jako je produktivita, výrobní prostory, dodávky atd.

Štíhlá výroba je zaměřena právě na odstranění plýtvání časem a penězi a my se zaměříme na sedm oblastí, kde nejčastěji dochází k nekřesťanskému plýtvání.

1. Nadbytečná manipulace a transport

Tento druh plýtvání se týká nadbytečného pohybu hotových výrobků, surovin nebo rozpracované výroby ve výrobním procesu. Může být eliminován:

 • navrhováním hladkého a souvislého toku od základních surovin až po hotové výrobky;
 • opatřením, že rozpracované výrobky nebudou nikdy zavedeny jako zásoba zboží na skladě;
 • zachováním kontinuity a konzistence při určování priorit práce;
 • používáním velmi přesných zařízení. 

2. Neúměrná zásoba zboží na skladě

Nadbytečné produkty, včetně základních surovin, rozpracovaných nebo hotových výrobků, které přesahují okamžitou potřebu, jsou známé jako nadbytečná zásoba zboží na skladě. Může být snížena:

 • nákupem surovin pouze v případě potřeby;
 • snížením nebo eliminací rezerv mezi výrobními kroky. 

3. Zbytečné pohyby

Tato oblast plýtvání se týká pohybu osob, který nepřináší hodnotu. Může být omezeno:

 • navržením inteligentnějších a logicky organizovaných pracovních oblastí;
 • změnou uspořádání zařízení, pokud původní umístění vyžaduje nadbytečný pohyb osob;
 • používáním zařízení s vyšší účinností, jako jsou vysokozdvižné vozíky, dopravníkové stoly atd., které eliminují nadbytečný pohyb. 

4. Čekání

Když se v rámci rozpracované výroby čeká na další krok ve výrobním procesu, dochází k plýtvání časem a není přidávána žádná hodnota. Tento druh plýtvání definujeme jako čekání. Abychom takovéto plýtvání omezili na minimum, je zapotřebí zaměřit se na čas od zadání objednávky až po expedici a stanovit skutečné množství času stráveného výrobou s opravdovou přidanou hodnotou. Tomuto druhu plýtvání lze zabránit či omezit jej:

 • vytvářením co nejhladších procesů, aby mezi výrobními kroky existovala minimální nebo žádná časová rezerva;
 • začleněním standardizovaných pokynů tak, aby byla zachována shodnost, co se týče metody a času potřebného pro každý výrobní krok. 

5. Nadvýroba

Jedná se o jednu z nejzávažnějších forem plýtvání, neboť vede k nadměrné zásobě zboží na skladě, která se často používá k maskování dalších neúčinností a problémů v systému. Jedná se o předčasnou produkci něčeho, co ještě ve skutečnosti není potřeba. Chcete-li tento druh plýtvání omezit, je zapotřebí:

 • snížit čas seřízení natolik, aby mohla být redukována velikost šarží a ty byly ekonomicky vyrobitelné;
 • zavést tzv. tahový (pull) systém pro řízení výrobních kapacit (v praxi to znamená produkci na objednávku, kdy je výroba založena na skutečné poptávce ze strany zákazníka); 
 • nastavit výrobní tempo tak, aby rychlost výroby odpovídala míře poptávky zákazníků. 

6. Příliš sofistikovaný proces 

Tento druh plýtvání lze obtížněji rozpoznat a odstranit. Vytváří se tam, kde je výrobek nadměrně zpracováván, tj. více, než je nezbytné pro splnění požadavků spotřebitelů. Může být eliminován:

 • identifikací potenciálních zjednodušení ve výrobním procesu;
 • srovnáním požadavků zákazníků s výrobními specifikacemi, aby se zabránilo nadměrnému zpracování. 

7. Vady

Výrobky vyžadující přepracování nebo ty, které jsou neopravitelné, se označují souhrnně jako vady. Výskytu těchto vad lze zabránit:

 • transformací návrhu procesu tak, aby produkoval méně vad;
 • vytvořením natolik inteligentních procesů, jež by detekovaly abnormality, které budou okamžitě odstraněny;
 • identifikací jedné nejčastější chyby a určením důvodu jejího výskytu;
 • začleněním řídicího postupu daného procesu, který zajistí konzistenci výrobní metody. 

Kevin Hill je vedoucí marketingového oddělení ve společnosti Quality Scales Unlimited sídlící ve městě Byron v Kalifornii. 

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz