Snižování rizika pracovních úrazů dílem automatizace

Snižování rizika pracovních úrazů dílem automatizace

V dnešním technologicky vyspělém světě jsou výrobní zařízení a procesy stále složitější. Pracovní zátěž zaměstnanců je čím dál tím větší, což v podnicích podstatně zvyšuje riziko pracovních úrazů. Pokročilý vývoj v oblasti průmyslové automatizace však pomáhá podnikům zvýšit bezpečnost výroby a současně zvýšit ziskovost.

Jedním z hlavních problémů, který dnes řeší průmyslové podniky, je obtížnost vytvoření efektivního výrobního procesu bez tzv. hluchých míst. Špatně vymyšlené procesy totiž negativně ovlivňují celkovou produktivitu a růst většiny firem. Celá řada výzkumů v průmyslovém sektoru potvrzuje, že se největší výzvou pro ředitele výroby stává hledání kvalifikované pracovní síly. Zdá se, že se situace v blízké budoucnosti bohužel nezmění. Nejnovější studie společnosti Deloitte a Manufacturing Institute o nedostatku kvalifikované pracovní síly v průmyslovém sektoru naznačuje, že více než polovina ze 4,6 milionů pracovních míst vytvořených v příštím desetiletí zůstane nevyužita.

Kromě tohoto problému čelí výrobní podniky vysokým nákladům spojených s úrazy zaměstnanců na pracovišti. V roce 2018 zameškalo svou práci více než 115 500 operátorů výroby a 17 000 skladníků právě kvůli pracovním úrazům, což zapříčinilo firmám vznik dodatečných přímých i nepřímých nákladů, přičemž nepřímé náklady byly 20krát vyšší.

Prokazuje se, že nejrizikovější situací je přímý kontakt člověka s průmyslovým strojem při provádění běžné údržby. Mezi profese, které jsou nejvíce ohroženy úrazy na pracovišti patří: montéři, elektrikáři, seřizovači a mistři.

Automatizace, včetně robotů a kobotů, je jedním z vhodných řešení, jak zaplnit hluchá místa ve výrobě a ulevit zaměstnancům od nebezpečné a monotónní práce.

Automatizace: bezpečné řešení

Kolaborativní roboti (koboti) spolupracují po boku svých lidských kolegů, aniž by pro ně představovali jakékoliv riziko zranění. Tato zařízení mají schopnost pracovat lidským tempem a jsou i dokonce schopna zvedat podobně těžkou váhu. Na druhé straně stojí tradiční průmyslové roboty, které jsou těžší, větší a obvykle se i pohybují vyšší rychlostí. Takovéto stroje představují pro zaměstnance, kteří pracují v jejich těsné blízkosti, značné nebezpečí. Nasazení tradičních průmyslových robotů na výrobní linku tak vyžaduje instalaci bezpečnostního opatření, jako je například oplocení. Kolaborativní roboty tak přináší unikátní způsob, jak ponechat více zaměstnanců i v těch procesech výroby, které byly doposud přístupné pouze velkým průmyslovým robotům nebo složitým výrobním zařízením.

Na rozdíl od tradičních průmyslových robotů, které musí programovat kvalifikovaní inženýři, jsou koboti navrženi tak, aby zjednodušily programování prostřednictvím rozhraní člověk-stroj (HMI), což je dobře známé prostředí pro každého, kdo používá smartphone. Základní úkony programování kolaborativního robota zvládne každý zaměstnanec po absolvování on-line školení, které trvá 87 minut. Tím odpadá potřeba učit zaměstnance složitému programování, čímž se výrazně šetří čas i náklady. Tato flexibilita vede k mnohem rychlejší návratnosti investice do pořízení. Podle studie společnosti Universal Robots je vzájemná spolupráce mezi lidmi a roboty až o 85% efektivnější než kdyby pracovali odděleně.

Rychlé návratnosti investic je dosaženo díky schopnosti kolaborativních robotů ulehčit svým lidským kolegům od neustále se opakujících úkolů, což jim umožní věnovat se činnostem, které vyžadují vyšší produktivitu. Zvýšená produktivita zaměstnanců v kombinaci s bezpečným provozem znamená, že díky této automatizační technologii je možné snížit běžné příčiny úrazů na pracovišti až o až 72 %. Koboti tak mohou pomoci lidským pracovníkům jak v opakujících se, tak i potenciálně nebezpečných úkolech, jako je svařování, montáž, řezání a leštění.

Kvůli neustálému zvyšování požadavků trhu na produktivitu a bezpečnost zaměstnanců ve výrobě budou kolaborativní roboti v budoucnu nenahraditelní při řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly nejen ve výrobních podnicích.

Universal Robots

Dodáváme bezpečná, flexibilní a snadno ovladatelná šestiosá průmyslová robotická ramena do podniků všech velikostí, a to kdekoli po světě. Vyvíjíme průmyslové kolaborativní roboty, kteří automatizují opakující se průmyslové procesy a zvyšují jejich efektivitu.

https://www.universal-robots.com/cs/