Spolupráce se školami je přínosem pro Průmysl 4.0

Spolupráce se školami je přínosem pro Průmysl 4.0

Česká společnost DEL chce vytvářet podmínky pro budoucí odborníky Průmyslu 4. 0. a nově tak otevřela svůj DEL Future Lab. Vzdělávací středisko, které má za cíl prohloubit znalosti a praktické dovednosti studentů v souladu s principy Průmyslu 4.0 je přímo v areálu ve Žďáře nad Sázavou. Sloužit bude studentům místní Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojírenské, pro školení zaměstnanců, ale i pro zájemce z technických vysokých škol.

Hlavním motivem pro vybudování a provoz moderního školicího centra je snaha naučit žáky a studenty průmyslově zaměřených škol využívat získané teoretické znalosti v praxi. „V České republice máme mnoho úspěšných studentů, ale v porovnání s ostatními vyspělými státy stále zaostáváme v získávání praktických zkušeností již během studia. Cílem DEL Future Lab je plynulý přechod budoucích odborníků z teorie do praxe. Klade důraz zejména na implementaci principů Průmyslu 4.0 ve výrobě a snaží se motivovat studenty, aby sami vymýšleli a realizovali automatizační výrobní procesy. Podobné středisko navíc v našem regionu chybělo,“ vysvětluje Jiří Kabelka, předseda představenstva společnosti DEL ze Žďáru nad Sázavou.

Programování i ovládání robotů

Studenti žďárské Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy pracují ve Future Lab pod vedením odborníků z firmy DEL. Ve školicím středisku se studenti učí řešit úkoly z oborů mechatroniky a elektrotechniky, programovat v jazycích PLC či ovládat různé roboty nebo databáze. Studenti se v nových prostorách také prakticky seznamují s elektropneumatickými obvody, ověřují fyzikální principy různých senzorů a osvojují si principy strojového vidění. Ze strojů a zařízení je k dispozici jak klasický, tak kolaborativní robot, dále 12 PC stanic osazených SW Robot Studio a virtuální realita pro virtuální testy studentských aplikací. Studenti simulují reálné prostředí, programují roboty a pak si je vyzkouší přímo v reálu, zda plní zadané úkoly. „Snahou naší školy je prezentovat studentům v rámci studia moderní technologie. Díky Future Lab si mohou vyzkoušet projekty z reálného  prostředí, na reálném technickém vybavení, navíc s lektory, kteří jsou odborníci přímo z praxe,“ popisuje hlavní přínosy spolupráce ředitel žďárské strojní průmyslovky Jaroslav Kletečka. Podle něj je toto rozšíření aktivit nad rámec běžné výuky pro studenty velmi cenné a doplňuje další aktivity, kterými škola jde v oblasti digitalizace, robotizace, automatizace a obecně Průmyslu 4. 0.

Technické vzdělávání potřebuje nový impuls

A co by mělo obnášet budoucí vzdělávání nové generace techniků? To je podle názoru škol i firem velká výzva. „Je nutné reagovat na měnící se požadavky firem a uvažovat o tom, jaké typy pozic budou potřeba v budoucnu. Jistotou je, že budoucí technický pracovník bude muset být odborně zdatný ve více disciplínách a v průběhu studia čerpat dovednosti z praxe. Musí mít komplexnější vnímání fyziky na jedné straně a konstrukce technologických linek na druhé, tak aby byl schopen tyto znalosti aplikovat do praxe,“ říká Jiří Kabelka. Samozřejmostí je podle něj ICT gramotnost, bez které se neobejdete při využívání nejnovějších SW nástrojů, a také orientace v oblasti PLM (product lifecycle management). „S postupující implementací Průmyslu 4.0 v českých firmách bude i nadále růst poptávka po technicky zručných pracovnících. Věříme, že naše nové vzdělávací centrum ji pomůže uspokojovat,“ dodává k tomu za DEL Jiří Kabelka. Podle něj je práce se studenty také způsob, jak v dnešní době, kdy je hlad po technicky vzdělaných pracovnících, oslovit budoucí zájemce o zaměstnání v DELu.

Autor: Zdeněk Navrátil, DEL a. s.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com