Tři případové studie ukazují, jak procesní výrobci využívají své pokročilé analytické aplikace k podpoře udržitelného provozu a obchodních postupů.

Analytika dat na bázi cloudu pomáhá operátorům závodu s havarijními situacemi, produktivitou a odstávkami.

Využijte výhod mobilní technologie, aby data získaná z provozu dávala ještě větší smysl.