Podle nedávného výzkumu organizace Frost & Sullivan zaznamenají každý rok průmyslové trhy v oblasti EMEA provozní ztráty přesahující 250 miliard USD. Podstatné části těchto nákladů se dá přitom jednoduše předejít využitím preventivních, prediktivních a bezpečnostních technologií. Díky takovému řešení problémů pak mohou společnosti jednoduše dosáhnout většího klidu.

Projekt Demo4Green, vedený Institutem pro systémové a počítačové inženýrství, technologie a vědu (INESC TEC), podpoří osm společností ve vývoji inovativních technologií směřujících ke snížení uhlíkové stopy průmyslu a zároveň přispěje k zelené a digitální transformaci Evropy. Vybrané společnosti obdrží 10 000 EUR na předvedení svého řešení ve výukových a vzdělávacích závodech v osmi evropských zemích. V Česku bude mít určená firma možnost instalovat technologii do Testbedu pro Průmysl 4.0 na Českém institutu informačních technologií, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.

Víte, že si teď můžete náklady na digitalizaci ve vaší firmě snížit až o 60 %? Do poloviny září 2022 jsou otevřené dotační výzvy, které podporují komplexní projekty zaměřené např. na vzdálenou práci, kyberbezpečnost, reporting nebo sběr dat. A týkají se i velkých nebo pražských firem.

“V rámci rostoucí poptávky po našich rozváděčích se stále více uplatňují obory spojené s digitalizací řešení a také s udržitelnou ekonomikou. Těší nás, že součástí unikátního projektu, který má přispět k znatelnému snížení emisí skleníkových plynů v Evropě, budou i brněnské rozváděče. ” uvedl Václav Kovář, ředitel jednotky Rozváděčů vysokého napětí.

Již potřetí bude součástí říjnového Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně také Digitální továrna 2.0, která se letos zaměří na inteligentní digitalizaci v různých podobách. Projekt přiblíží technologie umožňující transformaci nejen průmyslového prostředí, ale i celé ekonomiky. Cílem je pomoci zformulovat vizi změny české ekonomiky tak, aby byla úspěšná i v 21. století a v měnícím se geopolitickém kontextu.

Strana 1 z 34