Je v nejlepším zájmu podniku předcházet problémům, ještě než nastanou.

Rostoucí ceny energií a tlak na udržitelnost aktuálně ještě více zvyšují poptávku po energeticky úsporných budovách. Budovy s kvalitní izolací a moderními technologiemi pro jejich správu umožňují efektivně kontrolovat využívání energií, vody, vzduchotechniky a osvětlení.

Analytika a udržitelnost

prosinec 22, 2022

Případové studie ukazují, jak procesní výrobci využívají data ke snižování emisí a zvyšování energetické účinnosti.

Společnost Siemens se zúčastnila letošního mezinárodního veletrhu Formnext věnovaného aditivní výrobě se svojí vizí udržitelné aditivní výroby. Na několika příkladech z praxe zde představila možnosti snižování spotřeby zdrojů, uhlíkové stopy i dopadu na životní prostředí. V této oblasti je nezbytné zaujmout transparentní přístup k celému hodnotovému řetězci produktu. Jen tak lze dosáhnout klimatických cílů a přinášet takové koncepce průmyslu, které jsou šetrné k životnímu prostředí.  

Na likvidaci odpadů existuje spousta zákonů a předpisů, které zejména pro malé nebo střední firmy představují neustále nové výzvy. Udržet si přitom přehled ale není vůbec snadné. Co se rozumí recyklací, upravuje směrnice EU o odpadech, na kterou dohlíží příslušné státní orgány. Při používání čisticích utěrek se proto malé a střední podniky v průmyslu nebo obchodu stále více snaží snižovat produkci odpadu a spoléhají na odbornost poskytovatelů textilních služeb jako je Mewa.

Strana 1 z 5