Využívání simulace pro návrh závodu, validaci systému automatizace procesů a školení operátorů přispěje k optimalizaci operací závodu. 

Automatizace dílenské výroby, integrace dat a optimalizace procesů zařízení se rozhodujícím způsobem podílejí na celkovém obchodním úspěchu dané společnosti v současném globálním podnikatelském prostředí. Zaměření na oblast informací, spojené se zavedením a implementací Průmyslu 4.0, klade ještě větší důraz na výběr nejlepšího partnera, který má řídit úspěch vašeho podnikání v rámci projektů cílených na automatizaci. Když toto vše víme, je důležité vytvořit si vztah se systémovým integrátorem, který zaujímá chápavý postoj k vašim potřebám a nabízí nejlepší řešení pro vaše podnikání.

Výroba se nachází uprostřed čtvrté průmyslové revoluce – označované jako Průmysl 4.0 – a neustálé změny na provozní úrovni nutí společnosti držet krok s rychlým tempem vývoje anebo riskovat, že se ztratí a budou zaostávat.

Technologie rozšířené a virtuální reality zvyšují úroveň školicích programů v závodech a doplňují chybějící kvalifikaci prostřednictvím efektivnějšího školení nově přicházející pracovní síly. Školení nových pracovníků je o 30 až 40 % efektivnější a přispívá ke zkracování doby montáže.

Používání rozšířené a virtuální reality ve výrobě, zpracování i v dalších průmyslových aplikacích přispívá k většímu přehledu, lepšímu školení a řešení problémů. Zlepšení lze dosáhnout v oblastech navrhování, montáže, kontroly kvality a zajištění bezpečnosti.

Strana 1 z 2