Trendy mířící k Průmyslu 5.0

Trendy mířící k Průmyslu 5.0

Integrace Edge-and-cloud, konvergovaná vývojová prostředí, umělá inteligence (AI) a autonomní výroba nejsou už jen pouhý koncept, tyto technologické inovace totiž probíhají. „Toto je v našem odvětví jedinečná doba,“ vysvětlil Cyril Perducat, senior viceprezident a technologický ředitel společnosti Rockwell Automation, který se na veletrhu Automation Fair 2021 v Houstonu podělil o automatizační plány dodavatelů pro nejbližší budoucnost. „Budoucnost je trajektorie, cesta, po které už kráčíme. Když přemýšlím o Průmyslu 4.0, který byl poprvé představen v roce 2011, musím říct, že za posledních 10 let jsme se určitě hodně naučili ohledně toho, co může právě průmysl 4.0 přinést a COVID mnoho z těchto dimenzí urychlil.“

Vzdálená konektivita, pokročilé inženýrství s více digitálními duplikáty, směs fyzických a digitálních aktiv a změna interakce člověk-stroj pohání průmysl na cestě k Průmyslu 5.0. Perducat se ale zeptal, zda není příliš brzy na to, abychom se podívali na Průmysl 5.0, když všechny přísliby Průmyslu 4.0 ještě nebyly splněny. Ve srovnání Průmyslu 4.0 a Průmyslu 5.0 od společnosti Frost & Sullivan identifikoval pět změn, které jsou dosažitelné a mají dopad:

  • poskytování zákaznické zkušenosti,
  • hyper přizpůsobení,
  • vnímavý dodavatelský řetězec s dobrým pokrytím,
  • zkušenostmi aktivované (interaktivní) produkty a
  • návrat pracovní síly do továren.

„Dokážeme dát lidem více schopností,“ řekl Perducat. „Lidské zdroje jsou vzácné. Tím, že dodáváme systémy, které zefektivňují interakci člověka a stroje, činíme interakci účinnější a zároveň zůstává bezpečnou.“

Společnost Rockwell Automation tak identifikovala čtyři oblasti, v nichž se společnosti mohou díky technologiím na této cestě posunout kupředu:

  • vývoj cloudu, edge a softwaru,
  • univerzální ovládání a konvergovaná integrovaná vývojová prostředí (IDE),
  • nativní správa provozu AI, včetně softwaru jako služby (SaaS) a digitálních služeb, a
  • autonomní systémy a rozšířená pracovní síla.

„Věříme v kontrolu na podnikové úrovni,“ vysvětlil Perducat. „Věříme v systémy se softwarově definovanou architekturou a základním hardwarem. Neznamená to, že hardware zastarává. A není to tak, že každý kus systému musí být chytrý. Celý systém, od zařízení, přes edge až po cloud, je chytrý. Architektura Edge + cloud je tedy zásadní.“

V konvergovaném prostředí se ovládání, bezpečnost a pohyb spojují a musí fungovat integrovaným způsobem. To platí zejména s růstem robotiky. „Hranice mezi řízením a robotikou jsou stále více rozostřené,“ řekl Perducat. „V této složitější architektuře je bezpečnost velmi zásadní. Nefunguje, pokud není bezpečná."

Řízení provozu se stává efektivnějším, když je AI pro danou architekturu nativní a funguje na úrovni podniku. „Holistický pohled vyžaduje spoustu dat a schopnost tato data zpracovat,“ vysvětlil Perducat. „Část toho musí být autonomní s využitím síly aplikované AI; není to jen jeden další nástroj, ale je všude v architektuře. AI můžeme použít na stroji k převodu vibrací na data. O AI také můžeme uvažovat jako o procesním modelování a prediktivní řízení modelu které se s AI vyvíjí. Když dokážete zorganizovat všechny prvky architektury, vznikne systém.“

Transformace automatizovaných systémů na autonomní systémy konečně umožňuje lepší rozhodování, které vede k rozšíření lidských možností.

AI může také pomoci zjednodušit novou generaci designu. „Umělou inteligenci můžete použít ke generování bloků kódu, jako by šlo o jednotlivce, kteří spolupracují na kolegiální úrovni, ale jedním z nich je umělá inteligence, která rozšiřuje lidské možnosti,“ vysvětlil Perducat.

„Další krok k autonomní výrobě vnímáme jako příležitost k poskytování hodnoty našim zákazníkům,“ řekl. „Autonomní systém přetváří základní principy autonomních řídicích systémů. Nemusíte vyřazovat a vyměňovat. Máme schopnost rozšířit stávající systémy o novou technologii.“

Perducat zdůraznil, že nemůže jít pouze o technologické inovace. „Technologie pouze vytváří možnosti nebo potenciální hodnoty,“ vysvětlil. „Musí být přístupná uživatelům, takže musíme inovovat z hlediska uživatelské zkušenosti. To chceme přenést do všech produktů, zkušeností a modelů. V nativním digitálním světě inovace přesahují technologie a funkce.“

Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ