Zase je třeba ještě víc sešlápnout plyn

Náročný úkol spěšného dodání hotových výrobků představuje jednu z největších výzev a také příležitostí v rámci digitálně řízeného podniku. Náročný úkol spěšného dodání hotových výrobků představuje jednu z největších výzev a také příležitostí v rámci digitálně řízeného podniku. Autorskými právy na obrázek disponuje společnost Raymond Corporation

V rámci zrychlujícího se dodavatelského řetězce nabývá efektivnější řízení nákladů, lidí a dat stále většího významu.

Vzhledem k tomu, jak se amazonizace (narážka na internetový obchod Amazon.com) světa zrychluje, je naprosto klíčová schopnost vyrábět produkty dostatečně rychle, abyste byli schopni udržet krok s očekáváním spotřebitelů a reagovali pružně na požadavky dodavatelského řetězce.

Spotřebitelé byli zpočátku docela překvapeni rychlostí a nízkými náklady, co se týče dodávky až do domu, pak si na to zvykli, takže to považují za samozřejmé a trvají na tom ve všech případech. Výrobci a distributoři zase čelí výzvě splnit tato očekávání v době, kdy je k dispozici stále méně pracovníků, avšak přibývá nových moderních technologií.

Ať už se jedná o pár tenisek, nebo o pár reproduktorů, tlak je vyvíjen na dodávku produktu přizpůsobeného na míru koncovému uživateli. „Řada dnešních spotřebitelů požaduje od společností mnohem více, např. kratší servisní cykly, nižší ceny, větší transparentnost i odpovědnost podniků,“ shodli se představitelé MHI ve zprávě z roku 2019, kterou nazvali „Elevating Digital Supply Chain Consciousness“ a uvedli ji na veletrhu ProMat v Chicagu v dubnu letošního roku. „Dnes již spotřebitelé očekávají bezprecedentní úroveň služeb, a to od dodání objednaného zboží ještě téhož dne (samozřejmě zdarma) až po průběžné zasílání informací o stavu a lokalizaci položek, které si zakoupili.“

Dopad nyní pociťujeme ve všech fázích výrobního procesu, od návrhu přes výrobu až po dodání, jak se uvádí ve zprávě. „Tato očekávání se šíří celým ekosystémem dodavatelského řetězce. Organizace, které chtějí vyhovět svým spotřebitelům, tak zvyšují tlak na rychlost, viditelnost a transparentnost partnerů v dodavatelském řetězci, aby splnily rostoucí očekávání koncových zákazníků“.

Kvůli požadavku na zvýšení rychlosti ale nemůžeme obětovat kvalitu, bezpečnost ani ziskovost, což jsou záležitosti, které se nesmí dostat na okraj zájmu v rámci celého dodavatelského řetězce výrobců manipulačních a transportních systémů a zařízení, kteří hledají lepší a rychlejší způsoby, jak sloužit trhu. „Naši zákazníci jsou mimořádně nároční, co se týče snižování nákladů a konečných cen,“ popsal situaci Jeff Rufener, prezident společnosti Toyota Material Handling. „Jsme vůbec schopni něco udělat, abychom tyto náklady odstranili nebo je alespoň snížili na minimální úroveň? Ano, takové technologie jsou v současné době k dispozici; na mezinárodním veletrhu ProMat jsme představili spoustu možností automatizace. Není poháněna požadavkem na snižování nákladů na práci, nýbrž na zvýšení rychlosti zpracovávání zakázek.“

Rychlost změn

Vedoucí pracovníci v rámci dodavatelského řetězce jak na straně výroby, tak i distribuce pociťují obrovské tempo změn ve svém oboru. Podle zprávy MHI je rok 2019 jiný v tom, že jsou nyní připraveni provést potřebné změny.

Ze studie MHI vyplývá, že po třech identických letech, kdy docházelo k poklesu výdajů na technologická řešení v rámci dodavatelského řetězce, vzrostou v roce 2019 investice do pokrokových technologií v rámci dodavatelského řetězce o 95 % a očekává se, že v příštích pěti letech budou mít vysokou prioritu. „Pokrok a zájem o inovační řešení v dodavatelském řetězci nebyl nikdy vyšší ani slibnější,“ takto je to doslovně uvedeno ve zmiňované studii. „Zejména umělá inteligence, která tvoří základnu pro mnoho průzkumných technologií, zaznamenala obrovský skok, co se týče potenciálního dopadu.“

Respondenti průzkumu se domnívají, že umělá inteligence (AI) je jednou z klíčových složek účinného dodavatelského řetězce a její přijetí přinese ještě vyšší rychlost do celého systému dodavatelského řetězce. Podle 79 % respondentů se do tří let stane AI klíčovou kompetencí a 88 % se domnívá, že AI umožní organizaci řídit rizika a zlepšit předvídatelnost vývoje trhu.

„Přijetí těchto důležitých inovací a zvýšení digitálního povědomí v rámci dodavatelského řetězce je nezbytné pro zajištění účinné konkurenceschopnosti ve stále se rozmáhající digitálně řízené ekonomice. Tato výzva je však velmi složitá a může vyžadovat značné organizační změny spolu s nutností zvýšit investice.“

A v tom je právě háček, a to nejen v rámci dodavatelského řetězce, ale i ve výrobě. Ve světě, kde se používání AI stává samozřejmostí a kde její aplikace ve všech oblastech podnikání rychle roste, je zoufalý nedostatek pracovníků, kteří tuto technologii chápou a používají. Studie MHI považuje za největší výzvu pro digitálně řízený dodavatelský řetězec najímání kvalifikovaných pracovníků, což uvedlo 65 % respondentů. Následoval požadavek zákazníků ohledně snižování cen a rychlejší doby odezvy; požadavek zákazníků byl vždy nějakým způsobem zohledněn. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků představuje pro manažery v dodavatelském řetězci zcela určitě ten nejpalčivější problém.

Podle studie to však není jediný svízel, se kterým se průmysl musí vypořádávat. „Překonávání překážek během zavádění technologií je zásadní pro dosažení úspěchu a musí být účinně řešeno, aby se dosáhlo očekávaných přínosů digitálně řízených dodavatelských řetězců,“ uvádí zpráva dané studie. „Patří mezi ně nejen nedostatek pracovníků, otázky ohledně návratnosti investic, ale také kulturně podmíněné překážky, prodlužování časových harmonogramů a konkurenční interní podnikatelské priority. Navíc technické překážky, jako jsou nekompatibilní systémy vyžadující nová rozhraní a časově náročnou konsolidaci/čištění dat, znatelným způsobem zpomalují celkovou implementaci.“

Studie však zjistila, že tyto problémy jsou něco jako zpomalovací prahy, nikoli zcela neprostupné zdi. „Digitální inovace představují jak výzvy, tak i řešení. Na jedné straně to vede ke změnám, které přicházejí zcela bezohledným tempem, což narušuje plynulost celého průmyslu, kde se konkurenti vynořují odnikud a vyzývají na souboj dlouho zavedené společnosti a obchodní modely, “ uvádí zpráva. „Na druhé straně poskytuje digitální řešení nové možnosti, nové tržní příležitosti, nové způsoby práce a novou úroveň výkonnosti.“

„Podniky, které inteligentně využívají inovace v dodavatelském řetězci, mohou sáhnout po konkurenční výhodě na trhu a postavit se do role narušovatele a nemusejí hrát úlohu toho, kdo je narušován a musí stále někoho dohánět. Mohou také oslovit nové zákazníky a dosáhnout úrovně efektivity, která byla pro ně dříve jen stěží představitelná.“

Dodavatelé cítí všudypřítomný tlak

Výrobci vysokozdvižných vozíků vyvinuli ve svých podnicích plně automatizovaná skladová řešení – od technologií pick and place (uchop a umísti) přes automaticky řízená vozidla (AGV) až po kompletní telematické systémy. To vše je navrženo tak, aby bylo možno udržovat krok s individuálními požadavky zákazníků.

„Dnešní dodavatelský řetězec je ovlivněn měnící se pracovní silou, vysokou poptávkou po elektronickém obchodu a průběžně prováděnou údržbou zajišťující náležitou úroveň bezpečnosti práce v celém skladu,“ prohlásil John Rosenberger, ředitel společnosti iWAREHOUSE GATEWAY a globální telematiky Raymond Corporation. „Tyto výzvy vyžadují, aby organizace v rámci dodavatelského řetězce hledaly lepší a efektivnější způsoby, jak zvládat rostoucí pracovní zátěž, protože počet lidí, kteří jsou k dispozici pro práci ve skladech a organizacích dodavatelského řetězce, neustále klesá.“

Je to docela nezáživné, když se problémy, které řešíme v dodavatelském řetězci, týkají pohybu lepenkových krabic po lince; avšak když se jedná o jídlo, které rychle podléhá zkáze, pak je to alespoň trochu spojeno s nějakou výzvou. „Mnoho našich zákazníků v celém potravinovém řetězci se ptá, jak mohou využít internetu věcí a souvisejících technologických strategií, aby pomohli zlepšit kvalitu a bezpečnost potravin,“ prozradil John Rhodes, prezident skupiny chladírenských řetězců společnosti Emerson. „Zajištění rychlé dodávky, bezpečné manipulace a správné teploty potravin podléhajících rychlé zkáze z farmy až na váš stůl představuje pro operátory kumulativní proces.“

Není však pochyb o tom, že cesta produktu je stále více poháněna a řízena daty a že tato data jsou filtrována prostřednictvím lidského operátora. „Zatímco skladové systémy jsou užitečné při využívání dat pro dosahování maximální provozní efektivity, je důležité zajistit, aby data z každého systému byla používána společně, nikoli nezávisle; jen tak lze totiž zabránit potenciálnímu vzájemnému protipůsobení,“ vysvětloval Jack Kaumo, ředitel prodeje ve společnosti iWAREHOUSE GATEWAY a globální telematiky Raymond Corporation. „Například kromě systému řízení skladu používá mnoho skladů systém řízení práce, systém zpracovávání zakázek nebo systém ovládání skladu. Aby se předešlo tomu, že data budou fungovat nezávisle, mohou sklady zavádět programy na podporu práce operátorů za účelem lepšího pochopení toho, co se ve skladu aktuálně děje. Programy na podporu práce operátorů vnášejí určitou míru inteligence do systému skladu.“

Bezpečnost práce, kterou je zapotřebí brát vždy v úvahu, představuje další oblast přínosů v rámci dodavatelského řetězce v digitálním věku. „Vzájemně propojené systémy rovněž nabízejí provádění každodenních činností a také signalizaci výstrah v reálném čase. Namísto papírových kontrolních seznamů pro provádění bezpečnostních kontrol OSHA na počátku každé směny nabízejí telematické systémy alternativu v elektronické podobě,“ popsal problematiku Kevin Paramore, manažer pro oblast pohonů a telematiky ve společnosti Yale Material Handling Corporation. „Pokud není na vozidle provedena kontrola, spustí se automatické upozornění. Data z vysokozdvižných vozíků lze využívat pro automatizovaná vyvolávání servisních zásahů. Pokud například systém zachytí chybový kód, automaticky se spojí s poskytovatelem servisu, aby se postaral o drobné obtíže, ještě než se z nich stanou závažné problémy, jež mají vliv na plynulý chod skladu.“

Bariéry a příležitosti

Jedním z úkolů je dostat data k operátorovi, avšak zabránit přehlcení operátora daty představuje ještě důležitější úkol, zejména proto, že se společnosti přetvářejí do dodavatelského řetězce, který je plně založen na datech. Další výzvou je narušení systému, který není až tak rychlý, ale nemusí být zcela nutně neefektivní.

„Vzhledem k tomu, že se to týká všech technologií (nejen IIoT), společnosti se zajímají o různé možnosti, ale obávají se doprovodných nákladů a samotné realizace,“ podotkl Walt Swietlik, ředitel pro řízení vztahů se zákazníky a pro podporu prodeje společnosti Rite-Hite.

„Obrovský objem dat a podnět k tomu, aby to všechno bylo maximálně využito, činí plánování a stanovování cílů důležitějším než kdy jindy,“ upozornil Rosenberger. „Sklady by měly shromažďovat veškerá možná data, ale prakticky využívat pouze ta, která jim jsou skutečně potřebná.  Stanovení celoročních cílů je právě z tohoto důvodu velmi důležité.“

„Vzhledem k tomu, že se dodavatelské řetězce stávají automatizovanějšími a propojenějšími, mohou být některá operátorská stanoviště zavalena větším množstvím dat, než je zapotřebí, a operátoři pak nevědí, co s nimi mají dělat,“ objasnil stav Paramore. „Je na poskytovateli IoT / připojených řešení, aby učinil další krok a ukázal koncovému uživateli, jak mohou být všechna data, která jsou shromažďována, produktivně využita.“

„Přední operátoři, kteří jsou v tomto prostředí opravdu vynikající, využívají všechna dostupná podniková data, nejen aby zachovali kvalitu potravin a využili příležitosti k prodeji, ale aby vytvořili hlubší vztahy se svými zákazníky a dosáhli významné konkurenční výhody,“ zdůraznil Rhodes.

„Nejvýraznější příležitost se skrývá v oblasti prediktivní údržby,“ tvrdí Olutosin Sonuyi, technický manažer společnosti Material Handling Systems, Inc., pro prediktivní analýzu IoT. „Schopnost přesně naplánovat opravy a vymáčknout maximální dobu životnosti ze zařízení bez neplánovaných prostojů je vysoce ceněnou záležitostí, která jinak vytváří v rámci odvětví spoustu problémů. Jakýkoli typ pravděpodobnostního modelování selhání jednotlivých zařízení může rovněž otevřít dveře pro prognózu inventarizace dílů a plánování zdrojů.

Další významnou výzvou je zaangažování vlastních zaměstnanců. „Vedoucí skladů a zaměstnanci mohou cítit odpor k zavádění těchto změn v rámci svých systémů. Zejména co se týče telematiky, mohou mít zaměstnanci zpočátku pocit, že jsou systémem neustále sledováni, “ naznačil Kaumo. „Nicméně s transparentním výcvikem a odbornou přípravou by mělo být zřejmé, že tyto systémy umožňují zaměstnancům, aby byli ve své práci lepší, dokonce jim jejich práci usnadňují.“

„Nová technologie umožňuje, aby byla zásilka pečlivě sledována od okamžiku, kdy opustí podnik, putuje do zadní části návěsu, pak do skladu, zpět na návěs a nakonec až do finálního místa doručení,“ dodal Swietlik. „Všechny strany jsou schopny zjistit, kde se zásilka v daném okamžiku nachází, jaká je teplota uvnitř návěsu, co v něm je, jaká je hmotnost přepravovaného nákladu atd.“

Překonání nedostatku pracovníků

Jak bylo konstatováno ve studii provedené společností MHI, nedostatek pracovních sil je hlavním problémem, s nímž se průmysl obecně potýká. Digitálně řízený a automatizovaný dodavatelský řetězec je důležitý nejen proto, aby se produkty pohybovaly rychle, ale také aby byla nahrazena místa, kde lidé prostě nejsou k dispozici. „V rámci řetězce dodávky potravin je automatizace nesmírně důležitá při nahrazování manuálních, časově náročných úkolů dokumentování a podávání zpráv o teplotních podmínkách po celou dobu cesty,“ upozornil Rhodos. „I když to možná neřeší výzvy týkající se kvalifikované pracovní síly jako takové, pomáhá to při odstraňování potenciálních lidských pochybení a zabraňuje neefektivnosti procesů.“

Jednu z takových příležitostí představuje rozšiřující se využití virtuální reality (VR). Jedná se o technologii, se kterou jsou lépe obeznámeni spíše mladší pracovníci, jelikož získali zkušenosti prostřednictvím videoher, což může zvýšit jejich zájem o práci v rámci dodavatelského řetězce. „Většina automatizovaných systémů není používána jako náhrada za operátora; systémy jsou spíše implementovány s cílem asistovat operátorům a pomáhat jim lépe vykonávat svěřené pracovní činnosti. Z pohledu výcviku může technologie na podporu činností operátora fungovat i jako doplňkový vzdělávací nástroj,“ nastínil Kaumo. „Vedoucí skladů navíc mohou využít školení virtuální reality k přilákání nových talentů do průmyslu a pro rychlejší dosažení vyšší úrovně kvalifikace operátorů. Instruktážní nástroje VR pomáhají zajistit, aby obsluha vysokozdvižných vozíků byla rychlejší a sebevědomější – to vše ještě před nasazením pracovníků do reálného skladu.“

„Technologie na podporu práce operátorů, jako jsou osvětlovací systémy LED používané na vidlicích poháněného průmyslového zařízení pro uchopení zboží, nejenže urychlují vychystávání objednávek, ale umožňují společnostem rychleji vyškolit zaměstnance a zlepšit přesnost vychystávání objednávek,“ podal vysvětlení Rosenberger. „Tyto systémy pomáhají novým zaměstnancům, kteří nejsou s daným úkolem ještě příliš obeznámeni, stejně jako pracovníkům, kteří sice obeznámeni jsou, ale potřebují pracovat efektivněji.“

Podobný myšlenkový proces je uplatňován rovněž v oblasti údržby a servisu vysokozdvižných vozíků. „Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je obzvlášť patrný, co se týče servisních techniků vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky. Díky propojeným řešením lze efektivnějším způsobem využívat této kvalifikované pracovní síly,“ konstatoval Paramore. „Například propojená řešení, která monitorují stav zařízení v reálném čase, posílají výstražná oznámení jen tehdy, když je vyžadována údržba konkrétního zařízení, místo provádění kontrol a servisních zásahů na základě předepsaných intervalů.“

Investice do budoucnosti

Ačkoli společnost Toyota Material Handling v uplynulých letech na veletrhu ProMat nevystavovala, v letošním roce se prezentovala dosti významným způsobem, jelikož představila svou rozšířenou vizi dodavatelského řetězce budoucnosti. „Chceme se pohybovat nahoru a dolů v rámci celého distribučního řetězce,“ podotkl Rufener. „Spojili jsme naše výrobní a distribuční společnosti a zaměřili se přesně na to, co požadují naši zákazníci. Ti jsou mimořádně nároční na snižování cen a doprovodných nákladů. Jsme schopni něco podniknout pro jejich snížení? Jak můžeme být efektivnější?“

Největší změna v dodavatelském řetězci spočívá v tom, že sklad a výroba produktů, která tyto sklady zásobuje, představují spíše strategickou investici než taktickou. „Díky nárůstu sběru telematických dat, bezdrátového přenosu dat a rovněž díky agregaci dat z internetu věcí je zajištěn mnohem podrobnější přehled o skladových operacích a máme také k dispozici data, která umožní provádět lépe informovaná rozhodnutí; tím se zvýší efektivita a urychlí pohyb produktu v rámci dodavatelského řetězce,“ informoval Rosenberger.

„Vzhledem k tomu, že téměř všude lze narazit na autonomní vozidla, skříňové návěsy včetně unifikovaného způsobu balení zboží a stále kratších dodacích lhůt, bude pro podniky mnohem důležitější řídit příchozí a odchozí toky výrobků pomocí vhodného konstrukčního řešení dokovacích stanic,“ navrhl Swietlik. „To pomůže zajistit efektivitu a bezpečnost bez ohledu na to, jakým způsobem probíhá nakládka a vykládka zboží.“

„Naše odvětví se rychle rozvíjí a přechází k modelu, který je stále více řízen daty, proto musíme vylepšit provoz a najít nové způsoby, jak zvýšit hodnotu v celém řetězci dodávky potravin,“ upozornil Rhodes. „To je důvod, proč společnost Emerson rozšířila své zaměření a nyní nabízí rozsáhlé možnosti v celém řetězci dodávky chlazených potravin.  Díky investicím, akvizicím, vývoji produktů, restrukturalizaci a strategickým partnerstvím vytváříme potenciál pro naše zákazníky, kteří mají přístup ke komplexním řešením řetězce dodávky chlazených potravin.“

Spolu se strategiemi dochází k vývoji technologií a doprovodných zařízení. „Vývoj vysokozdvižných vozíků bude pokračovat směrem k posílení bezpečnostních prvků. Stejně jako v automobilovém průmyslu, kde mají nová vozidla větší počet čidel a přístrojů, jež pomáhají řidičům v komunikaci s okolím, můžeme očekávat u nových řad vysokozdvižných vozíků funkce, jako jsou varování před slepým úhlem, detekce překážek během couvání i pohybu vpřed,“ doplnil Rosenberger. „Průmyslové odvětví, které se věnuje problematice manipulace s materiálem, si zcela jistě osvojí všechna tato dostupná čidla a technologie, aby měli operátoři co nejvíce ulehčenu práci a přitom dosáhli maximální míry bezpečnosti práce.“

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz