Video

Úspěch v dnešní době vyžaduje nový přístup k transformaci průmyslové výroby, systematický a zároveň velmi agilní. Dotkneme se témat jako (ne-)existence digitální strategie, heterogenity IT/OT systémů, low-code/no-code přístupů k vývoji aplikací či spoluvytváření hodnoty se zákazníkem. Pojďme se zamyslet jak…
Závěrečná diskuze konference Digitální výroba 2021 s reálnou ukázkou prací studentu kurzu MBA 4.0. Cílem konference bylo dokázat přínos digitalizace, stejně jako chápat, že je na ni potřeba hledět jinak, než jen na digitalizaci samotné výroby. Změna konceptů, obchodních modelů…
Aditivní výroba si kleští cestu do tuzemské výroby. Stejně tak byl 3D tisk velkou zbraní v počátcích pandemie. Jeho možností jsou netušené a mnohým třeba i skryté. Po této dikuzi už o jeho významu nebude pochybovat nikdo.
Zajištění bezproblémového chodu výroby je dnes velkým tématem řady výrobních společností. Podívejte se na příklad využití technologie, kde sběr akustických dat slouží k monitorování provozu robota:
Schneider Electric a.s. v Písku je jeden z největších výrobních závodů v Evropě. Továrna byla vybrána pro uplatňování nejnovějších technologií v rámci konceptu "Smart factory". V krátkém videu je popsána nová metoda chytré údržby prostřednictvím rozšířené reality (AR). Implementace je…
Jiří Kovář (FSI VUT v Brně) a jeho přednáška v bloku Technologie budoucnosti v rámci konference BRNO INDUSTRY 4.0 ukazuje reálné využití virtuální reality v průmyslovém prostředí.
Přednáška Matina Kobery z Meta IT v bloku Technologie budoucnosti v rámci konference BRNO INDUSTRY 4.0 nám ukáže, že digitalizace nemusí být vžy doménou jen automotive firem. 
Strana 1 z 10