AMR řeší v ICM skladovou logistiku

únor 14, 2020

Filozofií společnosti ICM z dánského Odense je využívat roboty všude, kde to dává smysl, a lidským pracovníkům přenechat komplexnější úkoly s vyšší přidanou hodnotou. Touto strategií se firma, která je předním dodavatelem ochranných a technických pomůcek ve Skandinávii s ročním obratem přes 400 milionů dánských korun, řídí zejména v oblasti svých logistických operací.

Ve svém skladovém komplexu využívá manuálně řízené přepravníky a vysokozdvižné vozíky přemisťující palety s materiálem mezi regálovými uličkami o výšce až 12 metrů. Roboty MiR1000 od Mobile Industrial Robots dodávají palety s materiálem na začátek těchto uliček , a to zcela autonomně, takže se zkušený logistický personál může věnovat řešení složitějších situací. Takto nastavený automatizovaný transport palet dokázal ušetřit 40 člověkohodin týdně, které mohou pracovníci strávit přínosnějšími úkoly.

Dodávky do druhého dne

Moderní sklady společnosti s obrovským množstvím skladových operací jsou v provozu každý pracovní den od 7 do 22 hodin. Stovky tun zboží přijíždějí každý rok do skladu na více než 33 000 paletách. Každý rok pracovníci skladu odbaví na 100 000 zakázek, většinu z nich s požadavkem na dodávku do druhého dne. Prostor je omezený, zákazníci netrpěliví a konkurence vysoká. Nebylo proto jiné cesty, než optimalizovat využití pracovníků i skladového prostoru.

„Díky investicím do tří mobilních robotů jsme ušetřili několik hodin denně třem našim zaměstnancům, kteří již nemusejí trávit veškerý svůj čas manuálním přemisťováním palet ve skladu,“ řekl Jesper Lorenzen, Warehouse Assistant zodpovědný za příjem zboží ve společnosti ICM A/S. Místo toho umisťují palety na speciální racky MiR, ze kterých si je autonomní robot vyzvedne a přepraví do správné uličky v rámci skladu. Tam je zanechá a odtud jsou vysokozdvižným vozíkem umisťovány do určených regálů.

„Operátoři vysokozdvižných vozíků automaticky hlásí, když převezmou paletu z racku. Pak stačí stisknout tlačítko na tabletu a vyslat robota s dalším nákladem. Tímto způsobem je zajištěno plynulé zásobování vysokozdvižného vozíku paletami a jeho optimální provozní využití,“ dodává Jesper Lorenzen.

Kolaborativní mobilní roboty ušetří 40 hodin týdne

Operátoři vysokozdvižných vozíků využívají mapu na tabletu, aby vždy věděli, kde se nacházejí mobilní roboty. Roboty zase v rušných oblastech upozorňují operátory na svou přítomnost prostřednictvím akustických a světelných signálů. Hladká spolupráce mezi roboty a operátory vozíků pro firmu znamená efektivní interní logistiku eliminující blokace či kolize mezi jednotlivými logistickými prostředky.

Pro mobilní roboty vytvořili v ICM dedikovanou trasu, která umožnila uvolnit prostor pro další přepravní trasy v rámci logistického centra. Dříve byl prostor využíván poněkud chaoticky z důvodu přítomnosti mnoha operátorů s manuálními vozíky na hlavních trasách. Nyní jsou trasy vyhrazeny mobilním robotům MiR. Software pro řízení flotily robotů MiR Fleet zajišťuje optimální distribuci úkolů mezi mobilními roboty tak, aby byl zadaný úkol splněn co nejrychleji. Zároveň automaticky řídí pohyb robotů k nabíjecí stanici, aby optimalizovaly svůj čas nabíjení mezi jednotlivými úkoly.

Celkově ušetřily tři roboty MiR1000 přibližně 40 hodin týdně, který předtím pracovníci trávili manuální vnitropodnikovou přepravou, přemisťováním zboží mezi příjmem a skladovacími prostory. Tito pracovníci se nyní mohou zaměřit na produktivnější činnosti včetně plánování a optimalizace. Hodnocení a prioritizace při manipulaci s paletami a jejich obsahem je komplikovaný úkol, který vyžaduje přesný úsudek a zkušenosti, protože je třeba brát v potaz celou řadu parametrů. A to je úkol, kterého se musejí ujmout lidé.

„Roboty ušetřily čas, kterého nyní můžeme využít k optimalizaci skladu a optimalizaci materiálového toku. Na novou technologii jsme si rychle zvykli a naučili se pracovat zcela novým způsobem. Čím více se na roboty spoléháme, tím více s využitím automatizace šetříme cenný čas,“ říká Jesper Lorenzen.

Mir ICM

Uživatelsky přívětivé roboty

Logistické operace ve skladu probíhají v současné době s využitím spolupráce zaměstnanců, mobilních robotů a vysokozdvižných vozíků mnohem efektivněji. Logistická infrastruktura skladu aktuálně zahrnuje tři roboty, čtyři řízené vysokozdvižné vozíky, 10 manuálně ovládaných přepravníků a 26 zaměstnanců.

Mobilní roboty nezlepšily v ICM pouze efektivitu, ale rovněž pracovní prostředí. Investice do mobilních robotů zvýšila jak kapacitu odbavení tak také spokojenost pracovníků. „Pracovat s mobilními roboty je mnohem větší zábava – schopnost přepravit něco z bodu A do bodu B bez zásahu operátora je něco úplně nového. Roboty MiR jsou navrženy k jednoduché a uživatelsky přívětivé obsluze, což umožňuje zapracovat nového pracovníka bez jakýchkoliv zkušeností – až tak intuitivní ovládání moderní roboty nabízejí,“ říká Brian Brandt, Warehouse Manager ve ICM. Zároveň přiznává, že investice do nových technologií měla i další vedlejší účel, kterým bylo přilákat nové, talentované pracovníky.

Vytvoření optimálního pracovního systému pro přepravu zboží v logistickém centru byl dlouhodobý proces. Sklad ve společnosti ICM musí být připraven splnit termíny expedice zákazníkům v Dánsku, které se většinou pohybují do 24 hodin od dodání zboží do skladu. To znamená nutnost maximální optimalizace využití firemních zdrojů.

 Společnost vidí potenciál i v dalším využití automatizačních technologií. Zatímco nyní funguje automatizovaně přeprava od příjmu ke skladovým uličkám, ICM dále plánuje automatizovat také přepravu od vyzvednutí ze skladového prostoru až k expedici. A tím ještě více využít přínosů robotů.  

Mir ICM2