AutoSAP a ČSPÚ o údržbě

říjen 20, 2020

Společnost ČSPÚ se s Vámi ráda podělí o záznam z workshopu na téma Zvyšování kvalifikace a certifikace pracovníků údržby, který připravili a realizovali společně s kolegy z AutoSAPU. Původní záměr byl diskutovat naživo v týmu cca 25 účastníků, díky covidu nakonec museli zvolit hybridní formu živé diskuse kombinované s webinářem a k tomu zde máte přístup.