EPLAN je konkurenční výhoda pro nás i naše zákazníky

říjen 29, 2019

Česká Skalice ve východních Čechách nenabízí pouze Rozkoš. Malebné město poblíž známé vodní nádrže, jíž se přezdívá také Východočeské moře, ukrývá sídlo společnosti Farmet. Ta se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů a technologií na zpracování olejnatých semen; jejich cílem je přinášet unikátní technická řešení většinou na základě přesných požadavků zákazníka. Právě při vývoji těchto zařízení jim poskytuje konkurenční výhodu soubor řešení EPLAN, který (byť ve fázi vývoje) exponenciálně urychluje cestu nového zařízení k zákazníkovi, jak nastínili v rozhovoru odborníci z Farmetu Ing. Pavel Wild (ředitel zákaznických projektů), Ing. Jiří Maslikiewicz (vedoucí automatizace a řízení procesů) a Ing. Daniel Erhart (zodpovědný projektant a realizátor).

Pojďme si udělat hlubší kontext; dokázali byste definovat svého typického zákazníka?

Pavel Wild: To je poměrně složité, záběr našich technologií je široký, ale zjednoduším to. Máme dvě naprosto odlišné divize – Oil&FeedTech a zemědělskou techniku. Jsou oddělené obchodně i technickými útvary, pojí je pouze výroba. Zemědělská technika funguje více na bázi opakovatelnosti výrobků, proto je jejich výroba malosériová. Divize Oil&FeedTech je přední dodavatel technologií pro zpracování olejnatých semen, rostlinných olejů a extruzi krmiv.  Dodáváme technologie vlastního výzkumu a vývoje, proto většina zakázek představuje kusové výrobky. Každá zakázka je projektována přímo pro daného zákazníka, pro každého se vytváří řešení na míru. Opakovatelnost je malá, týká se pouze standardních strojů. Ale celá technologie a řada návazností na ni je specifikována podle požadavků zákazníka.

Máte rádi pojem Průmysl 4.0?

Pavel Wild: Ano, s tímto pojmem se v naší firmě setkáváme. Máme štěstí, že majitel firmy je aktivním propagátorem automatizace a nových řídicích systémů, a to především ve výrobě. Současnou vlnu digitalizace a automatizace považuje za nezbytnou pro udržení konkurenceschopnosti.

Jiří Maslikiewicz: Pro naši práci to znamená, jakým způsobem automatizovat zařízení v rámci vývoje a projektování dané technologie, a to jak z pohledu technologického, tak i elektrického schématu.

Vnímáte tedy nějak dramaticky současnou potřebu firem digitalizovat výrobní procesy?

Pavel Wild: Vzhledem k tomu, že naši zákazníci pocházejí převážně z východních zemí, tzn. ze zemí bývalého Sovětského svazu, digitalizace tam ještě nepostoupila tak daleko jako v západní Evropě. Přestože tomu zákazníci ještě nepřisuzují přidanou hodnotu, opustili jsme klasické papírové výkresy někdy tak před sedmnácti lety. Naši kompletní výkresovou dokumentaci ve 3D a hlavně její výhody se nyní snažíme „natlačit“ i zákazníkům. Když jsme začali kreslit ve 2D, nebylo to pořád úplně ono – nejsou vidět kolize, které mohou nastat v jednotlivých inženýrských sítích. Proto jsme postupně přešli do 3D modelování, kde všechno prostorově vidíme, což nám i umožňuje dělat rychlé změny v projektech. Dříve, než se udělala změna v projektu, musel se výkres kompletně překreslit ve všech 2D pohledech. Dnes upravíme 3D model a výkresy se zaktualizují automaticky. I pro zákazníka je přínosné, když vidí návrh budovy ve 3D, lépe si ji dokáže představit. I k tomu nám napomáhají nástroje, jako je EPLAN Electric P8 nebo EPLAN Preplanning.

Určitě se setkáváte s tím, že veškeré možnosti zákazníci vlastně nevyužívají. Mění to něco, když je pro vás nástroj natolik zajímavý?

Jiří Maslikiewicz: Určitě. Veškeré novinky zavádíme zejména kvůli sobě, abychom zvýšili naši produktivitu práce a odstranili možné chyby. 3D modelování i kreslení schémat v EPLANu k tomu jednoznačně vede. Děláme to především kvůli naší práci.

Jak probíhal počátek vaší spolupráce se společností EPLAN?

Jiří Maslikiewicz: Počátek spadá do roku 2010, kdy se v rámci firmy začalo budovat oddělení, které se mělo zabývat automatizací technologických linek. S tím souvisel i návrh elektrického schématu rozváděče. Hledali jsme nástroj, kterým by se dalo schéma nakreslit. Z výběru firem, jež byly v tu dobu k dispozici, vyšel vítězně EPLAN.

Pavel Wild: V roce 2017 nám pak zástupci společnosti představili i jiné možnosti balíku softwarů EPLAN. Delší dobu jsme si pohrávali s myšlenkou kreslit technologická PID schémata jiným způsobem. V AutoCADu jde jen o plošné obrázky, které v sobě nenesou žádnou informaci; naše myšlenka byla vnořit informace původně obsažené např. v Excelu přímo do schémat. EPLAN nám představil svůj software Preplanning a my jsme se rozhodli jej implementovat. Proces probíhal od minulé zimy; zavedli jsme Preplanning pro strojní část projekce a strojní projektanti v něm teď kreslí PID diagramy a technologická schémata. Spolu s elektroprojekcí pracujeme nad stejnou databází dat a výměna je mnohem užší než u AutoCADu.

Jak konkrétně Preplanning funguje? A jak se data přesouvají dále například do EPLANu Electric P8?

Daniel Erhart: Když začínáme s navrhováním technologie, náš 3D návrh nakreslíme a vtiskneme do různých technologických linií provázanosti jednotlivých strojů. K tomu nám slouží Preplanning, pokročilý nástroj na technologická schémata. Nakreslíme v něm celou návaznost linky i jednotlivé stroje a přiřadíme jim jejich funkce s motory, snímači a vším, co je třeba k ovládání. Ke všem komponentům řadíme i jednotlivé funkce, tzn. můžeme vyplňovat kilowatty motorů, přiřazovat čidla, snímače i jejich funkce. Tak si rozkreslíme celou technologii, všem značkám určíme vlastnosti a dál komunikujeme s naším oddělením automatizace. Společně pak ladíme všechno, co má linka obsahovat a co potřebuje ke své práci. Z této fáze tvoříme také exporty pro zákazníka, ať už ve formátu PDF, nebo DWG. Tyto exporty dáváme zákazníkům ke schválení, ale samotná živá data zákazníkovi neposkytujeme a nejsou k tomu ani prostředky k náhledu. Jde o naše know-how. Když je v Preplanningu nakreslená celá technologie, předáváme ji kolegům, kteří na základě našich podkladů začínají s kreslením rozváděčů a dalších návazností pro elektrické ovládání.

Jiří Maslikiewicz: Z Preplanningu vznikne něco jako soupis strojů a zařízení, jež se v dané technologii vyskytují. Tím, že jsou zaneseny v PID schématu, jde vlastně o jejich kompletní seznam a jsou popsány jejich vlastnosti (výkon, typ snímače). Informace z navigátoru se používají ke kreslení schémat. Technologické i elektrické schéma je provázáno, umožňuje snadné přecházení mezi nimi a naopak.

Dá se říct, že díky použitému softwaru dochází ke zkracování doby návrhu? Tím, že s daty dokážete pracovat napříč vývojovým procesem?

Daniel Erhart: Na počátku byl plán zjednodušit a zkrátit proces tvorby schémat s návazností na elektrické schéma – předvytvořením maker. Chtěli jsme se vyhnout chybovosti a zajistit aktuálnost dokumentace. Co nakreslíme, přebírá oddělení automatizace a vzniká dvojí kontrola správnosti naší práce. Tím, že máme přednastaveny šablony, které vkládáme, můžeme zaručit zkrácení času i technologickou správnost. Když totiž vyvineme schéma a odsouhlasíme si jeho správnost, můžeme s ním pak pracovat dál. To znamená, že si stále vytváříme databázi schémat a řešení, která můžeme opakovaně používat a stále zkracovat čas.

Využíváte i knihovny zabudované v EPLANu?

Jiří Maslikiewicz: Jde o knihovnu jednotlivých prvků, které se samozřejmě používají, protože aplikujeme prvky různých dodavatelů. Má k sobě přiřazeny schematické značky i mechanické vlastnosti (rozměry, váha aj.). Vše se dá použít při výrobě rozváděčů.

Daniel Erhart: My si navíc díky EPLANu vytváříme vlastní knihovnu, tedy údaje o našich strojích, které vyrábíme a produkujeme. Jde o makra, jimiž plníme databáze. Myslím, že jedna z výhod je ta, že EPLAN jako takový je poměrně dobře podporován dodavateli komponentů do rozváděčů. Existují makra pro kreslení jednotlivých komponentů do schématu.

Pohybujete se u zákazníka také v rovině údržby či oprav?

Daniel Erhart: Ano. Snažíme se zákazníkovi přinést komplexní řešení, od návrhu přes realizaci až po následnou péči – servis, zákaznické služby, školení aj. Souvisí s tím i prodej náhradních dílů, protože stroje mají nějakou životnost. V současné době rozvíjíme pro zákazníky helpdesk. Přes internetové rozhraní mohou zákazníci zadat požadavek na servis a náhradní díly. Snažíme se projekty řídit a rozběhlo se i zavádění úložiště na 3D data. Zavádíme moderní nástroje, které zproduktivňují to, co děláme.

Jiří Maslikiewicz: Abychom měli přístup ke všemu, co děláme, je potřeba neustále disponovat aktuálními informacemi. Zavedení EPLANu a Preplanningu nám také zajistí, že co se stane na stavbě nebo u zákazníka, promítne se do hierarchických složek tak, abychom měli přímou představu a informaci o tom, jak vše ve skutečnosti je, a věděli, kam pro správnou informaci sáhnout. Zjednodušeně se dá říct, že abychom neopakovali chyby, potřebujeme tu správnou zpětnou vazbu.

Mohou data z EPLANu napomoci při nějaké predikci? Data tedy slouží k vyhodnocení a předcházení budoucím chybám?

Jiří Maslikiewicz: S predikcí je to složité, protože na opotřebení stroje se podílí spousta jiných vlivů, které se nedají nijak definovat. Zpětná vazba je mimořádně důležitá, když u zákazníka technologie běží dva tři roky a on zjistí, že by ji chtěl něčím doplnit, vylepšit, změnit.

Někomu by se naše povídání mohlo zdát místy obecné… dokážete závěrem nastínit, jak vám nástroje EPLANu usnadňují každodenní práci?

Daniel Erhart: Vrátil bych se na začátek, tedy k zavádění Preplanningu. Elektrickou část jsme měli zhruba deset let, Preplanning byl novinkou, která nám posílila digitální svět ve firmě. Firma EPLAN přišla s tím, že nám postaví řešení na míru. EPLAN a jeho technologická schémata jsou pro nás rodným listem každého projektu, protože se schématy pracujeme každý den. Určují tok materiálu, kudy vstupuje, prochází a jak se bude chovat. Díky EPLANu se lépe orientujeme v celé technologii.

Pavel Wild: V prvopočátku, tj. před deseti lety, nahradil EPLAN tužku a papír. V Preplanningu jsme technologické a elektrické schéma propojili do jednoho celku. Obojí se spojilo. Projektanti pracují v EPLANu každý den, neboť technologické schéma je základem pro námi dodávané technologie – od začátku plánování až po uvedení do provozu.