Doporučené časopisy

Velmi příjemným bonusem letního vydání časopisu Řízení a údržba průmyslvého podniku byla již tradiční předprázdninová součást, kterou je samostatná příloha Technická diagnostika, na jejímž vzniku se velkou měrou podílela Asociace technických diagnostiků ČR. Slovo si vzala odborná skupina termodiagnostiků a…
ATD ČR z. s. a její odborná skupina Tribodiagnostika již potřetí v časopise Řízení & údržba průmyslového podniku předkládá několik odborných článků. Jedná se o zajímavé poznatky z oblasti mazání a vlivu mazání na zajištění dlouhodobého bezporuchového provozu.
Toto číslo časopisu tvoří řada článků, které se průřezově věnují všem oborům technické diagnostiky. Bylo však sestaveno na jistém společném základě, spojujícím motivem se stal trend dnešní doby – koncepce „Průmysl 4.0“ a jeho vazby do oborů technické diagnostiky.
Digitální časopis Továrna se soustředí s každým vydání vždy na jeden vybraný segment průmyslu. V přehledném listovacím digitálním časopise přináší vždy to nejzajímavější z tuzemského i světhové trhu. Nahlédněte do archivních vydání...