Technická diagnostika, 1/2018

Velmi příjemným bonusem letního vydání časopisu Řízení a údržba průmyslvého podniku byla již tradiční předprázdninová součást, kterou je samostatná příloha Technická diagnostika, na jejímž vzniku se velkou měrou podílela Asociace technických diagnostiků ČR. Slovo si vzala odborná skupina termodiagnostiků a výsledkem je balík mimořádně zajímavých článků o praxi v české termodiagnostice.

TD 0118 cover

Dle stanov je ATD ČR, z. s., dobrovolnou, nepolitickou, nezávislou, neziskovou a profesní organizací vzniklou podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku; sdružení vzniklo za účelem naplňování společného zájmu svých členů v technické diagnostice a údržbě, zejména pak v oborech diagnostiky elektrických zařízení, montážních a optických měření, termografie, tribodiagnostiky a vibrodiagnostiky. Toto číslo je zaměřeno na jeden z výše jmenovaných oborů, tj. termografii, kterou lze charakterizovat několika způsoby, kdy ji dále zúžíme na bezkontaktní měření teploty, resp. na zobrazování teplotních polí, včetně jejich kvantifikací. 

Ing. Jiří Svoboda, vedoucí odborné skupiny termodiagnostiky při ATD ČR, z. s.


Hlavní témata vydání:

  • Termografie v preventivní údržbě
  • Infračervená termografie ve facility managementu
  • Využití termografické diagnostiky k hodnocení procesů vstřikování kompozitního dílu
  • Termodiagnostika miniaturní platformy pro chemické senzory
  • Inspekce prvků soustavy zásobování teplem pomocí letecké termografie
  • Termokamery pro bezkontaktní měření teplot a zobrazování úniku plynů a ropných látek
  • Aplikace metody infračervené termografie na bioplynových stanicích

Přečtěte si celé vydání v digitální litovací podobě.

Chcete dostávat aktuální vydání časopisu v tištěné verzi přímo do schránky? Není nic snadnějšího. Zaregistrujte se k bezplatnému zasílání časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku, kterého je příloha pravidelně součástí, ještě dnes!