Řízení a údržba

Agilní projektové řízení je poměrně populární buzzword. Nespočet konferencí a článků již asi zachytil leckdo. Jak aplikovat metody agilního managementu na poli průmyslového podniku? A lze to vůbec? Nejen o tom pojednává úvodní vydání časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku…
Řízení a údržba průmyslového podniku přináší poslední vydání v roce 2018, které se soustředí zejména na technickou diagnostiku, včetně stejnojmenné monotematické přílohy.
Zářijové vydání časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku v roce 2018 přináší opět tipy pro sektor údržby. Návdavkem však několik témat kdy se automatizace střetává právě s průmyslovou údržbou a zda roboty patří také k diskusím tohoto oboru.
Frekvenční měniče mohou ve výrobě představovat nebezpečnou nákladovou položku u výpočtu ceny za energie, nebo tomu může být právě naopak. Nejen o tom, ale třebi i o trendech IIoT s příhledemna průmyslovou údržbu se dočtete v letním vydání časopisu Řízení…
První vydání časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku v roce 2018 přináší inspiraci z oblasti strojního inženýrství, automatizačních techniky, ale zejména jak je dobrým zvykem z oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Nahlédněte do toho nejlepšího z obsahu vydání.
Cesta k úspěchu se nabízí čtenářům Řízení a údržba průmyslového podniku na sklonku roku 2017.  Frekvenční měniče, elektrické motory vs generátory i strategické řízení. Nahlédněte do toho nejlepšího z obsahu vydání.
Co je to preskriptivní údržba? I pro zkušené údržbáře jde možnáý o neznámý pojem, ale úzce souvisí se stále rychlejší digitalizací v údržbě. Vliv průmyslového internetu věcí na oddělení průmyslové údržby a diagnostiky je hlavním tématem zářijového vydání časopisu v…