Potravinářský průmysl

Na českém pracovním trhu podle Hospodářské komory chybí přibližně 450 tisíc zaměstnanců. Jejich nedostatek už se firmám nedaří kompenzovat ani agenturními pracovníky. Na řadu proto přichází i automatizace výroby. Ta se tradičně týkala zejména strojírenství, ale prostupuje všemi odvětvími včetně potravinářství a gastronomie.

Konference Moderní technologie v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, která se chystá na 16. září v Brně a stejně tak v rámci hybridního zpracování on-line, si klade ambiciózní cíl. Organizátoři by na své tradiční akci letos chtěli představit několik technologických trendů, které jsou daleko častěji spjaty s obory jako je automotive či jiná strojírenská odvětví. I přesto mají svůj neskutečný potenciál v oboru výroby potravin a léčiv.

Dokument „Procesní voda a čištění odpadních vod v potravinářském průmyslu“ poukazuje na obrovské objemy vody, používané při výrobě potravin a nápojů a vyzývá společnosti, aby učinily více pro zmírnění rizik. Zpráva se zabývá reputačními a finančními riziky špatného hospodaření s vodou a systémy odpadních vod.

Technologie Neuron soundware využívající zvuk a AI ukázala, že dokáže diagnostikovat poruchy dříve než tradiční metody.

Lidská historie nezná jiný nápoj tak složitý na výrobu, náročný na technologie a do velké míry závislý na schopnostech svého tvůrce. Češi patří mezi několik málo národů, které si během minulých století vytvořily vlastní pivní kulturu. K moderní kultuře výroby tohoto moku pak bezesporu patří i nové nástroje automatizace a modernizace, jimž se tradičně věnuje konference, která při zmírněných epidemiologických opatřeních znovu připomněla krásu setkání u orosené skleničky chmelového pokladu.

Strana 1 z 8