Prediktivní údržba

Pro údržbu výrobních zařízení a zvyšování jejich provozní spolehlivosti je zásadní mít k dispozici správné nástroje, které napomohou lepšímu rozhodování o stavu těchto zařízení. Ultrazvuková technologie představuje důležitý nástroj prediktivní údržby, který vhodně doplňuje vibrační analýzu a termodiagnostiku.

Mitsubishi Electric představuje nový produkt ME2Robot využívající Cloud, které umožňuje vzdáleně monitorovat stav robotů instalovaných na výrobních linkách. ME2Robot je první z připravovaných produktů využívající IIoT Data Hub – viz obr.1. Připravují se aplikace ME2 pro Serva, frekvenční měniče, CNC a pomocí FAG sensoru i pro motory jiných výrobců.

Chytré senzory a algoritmy strojového učení detekují anomálie v průmyslových strojích. Při stále lepším vyškolení algoritmů může software přesně předvídat, kdy jsou stroje s průmyslovou automatizací ohroženy selháním. Nové obchodní modely „stroje jako služby“ (Machine as a Service – MaaS) mohou pomoci překonat pomalé přijímání technologií prediktivní údržby.

Metoda akustické emise (AE) je poměrně standardní diagnostickou metodou využívanou v oblasti NDT, vědy a výzkumu, ale i v oblasti prediktivní údržby. Používají se jak kontaktní, tak bezkontaktní metody. V tomto materiálu budou představeny možné aplikace tzv. akustických kamer pro oblast prediktivní údržby, respektive jejich aplikace na detekci poruchových stavů ve dvou různých oblastech.

Připravte půdu pro úspěšný přechod z manuálních na prediktivní procesy údržby s podporou IIoT.

Strana 1 z 4