Prediktivní údržba

Metoda akustické emise (AE) je poměrně standardní diagnostickou metodou využívanou v oblasti NDT, vědy a výzkumu, ale i v oblasti prediktivní údržby. Používají se jak kontaktní, tak bezkontaktní metody. V tomto materiálu budou představeny možné aplikace tzv. akustických kamer pro oblast prediktivní údržby, respektive jejich aplikace na detekci poruchových stavů ve dvou různých oblastech.

Připravte půdu pro úspěšný přechod z manuálních na prediktivní procesy údržby s podporou IIoT.

Data získaná v rámci provádění prediktivní údržby mění způsob fungování podniků.

Přes nesporné výhody prediktivní údržby je její aplikace do praxe průmyslových podniků zatím spíše sporadická. S přechodem k prediktivní údržbě pomáhá společnost SKF nejen svým zákazníkům, ale vše zavádí i ve svých závodech. Pilotním projektem SKF CZ se stal závod na výrobu mazacích systémů v Chodově, který od února loňského roku používá nové nástroje pro monitoring chodu a kondice strojů a zařízení. Konkrétně se jedná o přístroj Quick Collect, který se používá pro pochůzkovou kontrolu, a on-line monitorovací systém IMx-8. Pomocí těchto dvou nástrojů je možné nejenom monitorovat stav strojů, ale zároveň na základě získaných dat předvídat, kdy by mohlo případně dojít k poruše, která by mohla zpomalit či zastavit výrobu. Zárodek poruchy je tak možné podchytit ještě dříve, než se projeví na funkčnosti stroje, a naplánovat opravu stroje dopředu, tak aby na ni byla připravena celá výroba.

Správná a spolehlivá práce zařízení je důležitou součástí výrobních procesů. Významnou úlohu při chodu zařízení sehrává jejich efektivní údržba. Znalost okamžiku, ve kterém je potřebné provést údržbu, je při provozu klíčová. Moderní metody dokážou odhadnout čas, kdy je vhodné údržbu uskutečnit. MATLAB poskytuje skupinu nástrojů, které pomáhají při vytvoření algoritmů prediktivní údržby, a specializovanou nadstavbu zaměřenou na tuto oblast – Predictive Maintenance Toolbox. 

Strana 1 z 3