Prediktivní údržba

Připravte půdu pro úspěšný přechod z manuálních na prediktivní procesy údržby s podporou IIoT.

Data získaná v rámci provádění prediktivní údržby mění způsob fungování podniků.

Správná a spolehlivá práce zařízení je důležitou součástí výrobních procesů. Významnou úlohu při chodu zařízení sehrává jejich efektivní údržba. Znalost okamžiku, ve kterém je potřebné provést údržbu, je při provozu klíčová. Moderní metody dokážou odhadnout čas, kdy je vhodné údržbu uskutečnit. MATLAB poskytuje skupinu nástrojů, které pomáhají při vytvoření algoritmů prediktivní údržby, a specializovanou nadstavbu zaměřenou na tuto oblast – Predictive Maintenance Toolbox. 

Jedná se o strategii, která podporuje prediktivní formu údržby.

Rozhodnutí závisí na zralosti programu vaší údržby. 

Strana 1 z 3