Případové studie v průmyslu - Vše o průmyslu

Dosahování úspor a zvyšování produktivity ve výrobě je vždy nepřetržitý proces, který zaručuje dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost firem. Digitální simulace a optimalizace již řadu let úspěšně doplňují zavedené a dlouhodobě fungující procesy LEAN a otevírají zcela novou dimenzi efektivity výroby. To potvrzuje i inspirativní příběh digitalizace výroby našeho ambiciózního zákazníka, společnosti DFK Cab, s.r.o.

Střídání směn klade velký důraz na vzájemnou propojitelnost.

Společnost B&R dodala řídicí systém pro novou lanovku.

Společnost zabývající se výrobou chemikálií potřebovala modernizovat svůj systém řízení hořáků (Burner Management System – BMS) a systém řízení spalování, které nebyly automatizované a narušovaly plnění výrobních cílů.

Přečte si krátký příklad z praxe, v němž obrovská chemička zvýšila efektivitu inspečních kontrol majetku pomocí kontrolních šablon a automatizovaného hlášení spolehlivými visačkami Unitag a softwarem SafeTrak společnosti Brady.

Strana 1 z 15