Průmysl 4.0

Přidáním lidského intelektu k technologii lze dosáhnout lepších výsledků.

Bezpečnost práce se prosazuje v nové podobě, která podporuje ergonomii pracovníků a přispívá ke snižování počtu úrazů.

EMO Hannover 2019 s novými obchodními modely na bázi inteligentního digitálního propojení

Stejně jako výrobní podniky mění své procesy směrem k více propojenému a digitálnímu prostředí, musí nyní přehodnotit také role a odpovědnosti celého výrobního týmu. Jak ovšem definovat vedoucí pracovníky v době digitální transformace a jak zvládnout kulturní a společenské změny k tomu potřebné? Během Automatin Fair 2018 ve Filadelfii jsme na toto téma hovořili s Bobem Murphym, hlavním viceprezidentem společnosti Rockwell Automation, jehož doménou jsou právě transformační změny vedoucí k propojeným továrnám.

Nový software FactoryTalkInnovationSuite s technologií PTC pomáhá urychlit naplňování strategie digitální transformace a zvýšit produktivitu zjednodušením složitých procesů průmyslových podniků.

Strana 1 z 12