Průmysl 4.0

Nad tradičními přístupy ke zvyšování efektivity v průmyslu pomocí optimalizace procesů a štíhlé výroby začíná dominovat digitalizace. Nové technologie umožňují dosahovat řádově vyšší produktivity, flexibility a spolehlivosti při vývoji a výrobě stále komplexnějších produktů. O přínosech digitalizace je přesvědčen i František Podzimek, vedoucí oddělení pro digitální podnik společnosti Siemens, kterého jsme v rámci konference Digitální výroba 2020 požádali o krátký rozhovor.

Digitalizaci nelze provést jediným tahem. Je to proces, který bude probíhat postupně a ve fázích, které na sebe navazují. K dosažení tohoto cíle musejí odpovědní pracovníci procházet různými procesy učení, aby si vytvořili nezbytnou znalostní základnu. Dotýká se to nejen technických otázek, ale také administrativní struktury, bezpečnostních otázek, očekávání zákazníků a mnoha dalších aspektů. Učení vždy vyžaduje iterační procesy, tj. potřebuje svůj čas, a často se pokroku dosáhne až poté, co dojde k chybám, které pak stojí nejen čas, ale i peníze. Otázkou tedy zůstává, jak nejlépe popohnat postupnou digitalizaci vaší společnosti.

Prostudujte si čtyři rozdíly ve spolehlivosti a důsledcích selhání komunikace po síti Ethernet.

Po několika měsících usilovné práce společnost FOXON představila novou službu zpracovávání a reportingu dat z mnoha různých zdrojů. Business Intelligence zpřesní a zpřehlední sebraná data a umožní flexibilnější reportování i sofistikovanější rozhodování. Pojďte se seznámit s Factory Business Intelligence, tedy FBI.

Digitální transformace je o změně a vytvoření nových, lepších způsobů, jak vykonávat byznys v budoucnu. 

Strana 1 z 27