Průmysl 4.0

Ze všech možných stran slýcháte, že digitální transformace průmyslu probíhá. Z pozorování průmyslové praxe však vyplývá, že reálný stav je možná trochu pozadu. Toužíte nastoupit do výroby nové generace a zamyslet se nad výraznější digitalizací vaší produkce?

Rostoucí efektivita průmyslových závodů s sebou přináší také širší využívání cloud computingu. Je však důležité si rovněž uvědomit, kde je computing zapotřebí a kde by se měl realizovat.

Výroba v cloudu

únor 14, 2019

Překonejte problémy a maximalizujte výhody cloud computingu tím, že porozumíte různým modelům cloudových služeb a jejich rizikům. 

Řešení problémů se zařízeními průmyslového internetu věcí (Industrial Internet ofThings – IIoT) pro usnadnění použití aplikací průmyslového computingu. 

Společnosti stále častěji využívají možnosti, které přináší čtvrtá průmyslová revoluce. Pod jejím populárním označením Průmysl 4.0 je však daleko širší vize než pouhá aplikace ve výrobě. Zahrnuje inovace ve vzdělávání, výzkumu a standardizaci, což jsou oblasti, která dávají uživatelům technologií a služeb konkurenční výhodu. Ti hráči na trhu, kteří se přizpůsobí současným trendům, budou mít v budoucnu daleko klidnější hlavu. Zejména pokud se chtějí posunout k vyšší přidané hodnotě, jakou tvoří západní společnosti.

Strana 1 z 14