Průmyslová revoluce 4.0 - Vše o průmyslu

Technologie instalované v Testbedu pro Průmysl 4.0 na ČVUT v Praze jsou primárně určeny pro zájemce o automatizovanou a digitalizovanou výrobu dle principů Průmyslu 4.0 z řad menších a středních podniků, které si zde mohou vyzkoušet vlastní řešení.

Prediktivní forma údržby na lisu pro tváření zatepla nasměrovala dodavatele pro automotive k chytré výrobě.

A je to vůbec ještě pojem, který někdo používá? Je pravda, že jeho nadužíváním se od něj mnozí stále častěji distancují a všeobjímající termín Průmysl 4.0 se tříští do mnoha jiných označení či se ztrácí v dílčích aspektech této technologické změny. Palčivější otázkou je především samotný průmysl, jeho digitalizace a modernizace, ačkoli ve světle současných událostí je to téma, které v aktuálním zpravodajství nenajdeme.

Dostupná řešení IIoT využívají inteligentní routery a související cloudové služby.

Snížení emisí CO2, zlepšení bezpečnosti, zvýšení efektivity ve výrobě a snížení nákladů již není sen – je to realita.

Strana 1 z 31