Průzkum trhu v průmyslu - Vše o průmyslu

Cílem výzkumu bylo pochopit a zdůraznit, jak náklady na energie a bezpečnost ovlivňují malé a velké podniky po celém světě. Výsledky ukazují, že podniky na celém světě se stále obávají negativních dopadů vysokých cen energií a problémů se zajištěním jejich dodávek, které by podle nich mohly vyvolat řetězovou reakci vzájemně se ovlivňujících příčin a následků v oblasti environmentální, sociální i hospodářské. Podle výzkumu ABB Energy Insights1, kterého se zúčastnilo 2 300 vedoucích pracovníků malých a velkých podniků z různých odvětví v 10 zemích světa, se 92 % respondentů domnívá, že pokračující nestabilita v oblasti energetiky ohrožuje jejich ziskovost a konkurenceschopnost. Náklady na energie a nejistota mají značný dopad na pracovní sílu a snižují investice do zaměstnanců. Vedoucí představitelé podniků se rovněž obávají možných dopadů na plnění svých cílů v oblasti udržitelnosti.

Pouze deset procent firem z unikátního průzkumu při konferenci ROBOTY 2023 očekává klesající objem investic do robotizace a přidružené automatizace.

Čas od času dáváme na těchto stránkách prostor také čtenářům, zapojujeme je do našich počinů a zjišťujeme, jak moc se liší praxe od suché teorie, kterou bychom v redakci měli znát. Letos v létě jsme pro čtenáře připravili krátký dotazník, který si kladl za cíl zmapovat, jaké byly poslední dva roky v práci českých a slovenských údržbářů, jak moc se jejich činnost proměnila vlivem pandemie či dalších nastalých okolností. Zajímalo nás také, jaká negativa údržbáři zaznamenali, co je momentálně nejvíce trápí nebo zda naopak za těchto nelehkých časů objevili něco, z čeho mohou čerpat energii do další práce. Následující článek přináší sumář výsledků a komentářů.

Vyšlo vydání zprávy #HowToRobot o trhu dodavatelů pro Slovensko za rok 2022. Zpráva poskytuje přehled o 88 dodavatelích robotů a automatizace na Slovensku a ukazuje podrobné informace o tom, kdo jsou a s jakými značkami robotů pracují.

Pomozte nám zmapovat současný stav průmyslové údržby v České a slovenské republice.

Strana 1 z 4