Průzkum trhu

Společnost HMS Networks vytváří každoročně studii trhu průmyslových komunikačních sítí, v níž analyzuje distribuci nově připojených nódů v oblasti průmyslové automatizace. Letošní studie ukazuje, že trh průmyslových sítí navzdory koronavirové krizi očekává v roce 2021 růst o 6 %. Průmyslový Ethernet stále vykazuje největší růst a tvoří nyní 65 % nově instalovaných nódů (loni to bylo 64 %), zatímco podíl sběrnic bude 28 % (loni 30 %). Také bezdrátové sítě pokračují v růstu a zaujímají 7% podíl. PROFINET s 18% podílem na trhu vystřídal v čele žebříčku EtherNet/IP, jehož podíl je 17 %.

Robotizace není jen pro velké. Již druhým rokem platforma #HowToRobot tvořená výhradně odborníky na průmysl usiluje o propojování firem s robotickou nabídkou. Výsledkem je enormní rozvoj zájmu malých a středních podniků o robotiku, což kopíruje potřeby trhu. Proč tomu tak je a hlavně jaké jsou důvody rozvoje robotiky v menších podnicích? Odpověď najdete v záznamu přednášky z konference Roboty 2021 a hlavně v exkluzivním průzkumu o stavu robotizace a automatizace v ČR.

Predikovat v současné situaci jakýkoli vývoj se často rovná věštění z křišťálové koule. Pokud jde o směr, kterým se bude ubírat český průmysl v následujícím roce, můžeme zanechat věšteckých metod a využít první Analýzy českého průmyslu 2020, která vznikla díky iniciativě Národního centra Průmyslu 4.0 a jeho partnerů a mapuje nejen situaci českého průmyslu v roce 2020, ale především predikuje jeho vývoj pro příští období. 

Pojem Průmysl 4.0 nedokáže vysvětlit 79 % studentů technických oborů...

Pro každou druhou firmu je nedostatek kvalifikovaného personálu největší překážkou v implementaci nástrojů Průmyslu 4.0. Společnosti si od čtvrté průmyslové revoluce slibují hlavně zvýšení produktivity, vyřešení problému s nedostatkem pracovní síly a zvýšení flexibility výroby. Téměř polovina respondentů hodlá v následujících letech vynaložit více než 10 % svých investičních výdajů. Ukazují závěry třetího ročníku studie o Průmyslu 4.0 poradenské společnosti EY a Hospodářské komory České republiky.

Strana 1 z 3