Průzkum trhu

Respondenti nového průzkumu trhu provedeného časopisem Control Engineering na téma softwaru a hardwaru pro rozhraní HMI radí ostatním, aby získali rozhraní HMI s předem nahraným softwarem, využívali standardy, spolupracovali na plánování, absolvovali školení, hledali flexibilitu a snadné používání a věnovali pozornost načasování implementace. Prostudujte si rozsáhlý seznam doporučení, mimo jiné i na téma aktualizace kybernetického zabezpečení. 

Úvodem musím bez mučení přiznat, jak obtížné je uvažovat o tématu, které je tak trochu tabuizované. Ačkoli žijeme a pracujeme v technicky i jinak mimořádně vyspělém 21. století, stále existují oblasti, které stojí v pozadí, nemluví se o nich otevřeně, případně vůbec. Pozice žen v průmyslu (údržbě) se k nim rozhodně řadí, což potvrzují sociologické průzkumy, názory našich čtenářů i zdravý selský rozum. Téma už ze své podstaty svádí k zaujetí vyhraněného postoje, vyvolává emoce, z pozice ženy-autorky je navíc obtížné nesklouznout k lamentaci, stížnostem či černobílé schematičnosti. Umíte si tedy představit, že energická odezva, které jsme se v souvislosti „se ženami“ dočkali, nás neskutečně překvapila. Zatímco na počátku celého projektu stálo zbožné přání, aby vlastně bylo o čem psát, výsledkem je mimořádně obsáhlý materiál, s nímž se na následujících stránkách rádi podělíme.

Digitalizace prorůstá průmyslovou firemní strukturou až do morku posledního stroje. Síla v podpoře výroby prostřednictvím informačních technologií zdá se být nezastavitelná a je tak pravděpodobné, že bude měnit i běžnou agendu pracovníků údržby. Nebo taky ne…

Strana 2 z 2