Řídící systémy

Flexibilní computing, kontextová data a modulární architektury změní tvář řídicích systémů a zvýší celkový výkon závodu, což pomůže snížit rizika vyplývající z odchodu zkušených pracovníků do důchodu.

Může se umělá inteligence (AI) stát dalším vývojovým stupněm řídicích systémů? Podívejte se na tři charakteristiky řídicího prvku s umělou inteligencí a na tři aplikace.

Bez automatizace si dnes nelze představit moderní zemědělský stroj. Toho si jsou dobře vědomi ve společnosti BEDNAR FMT, která vyváží závěsná zařízení z České republiky do celého světa. Patří mezi špičkové firmy také díky řídicím systémům B&R.

Na vlně HARTování

duben 08, 2021

HART je jedním z nejstarších způsobů dálkové komunikace mezi procesním přístrojem a nadřazeným systémem, a i když je mu již přes 40 let, má stále co říci i v moderních technologiích.

Integrace řídicích a bezpečnostních systémů může zjednodušit kybernetické zabezpečení.

Strana 1 z 4