Řídící systémy

Předběžná analýza/studie proveditelnosti (Front-End Loading – FEL) nabízí výhody pro plánování a tvorbu rozpočtu.

Pamatujete ještě dobu tzv. reléové logiky? Tehdy bylo možné vyčíst funkci jednotlivých obvodů přímo z dostupných schémat zapojení. Takováto diagnostika závad měla své kouzlo. Po nástupu programovatelných automatů (PLC) a řídicích systémů se funkční logika přesunula do PLC automatů a elektrotechnická schémata se výrazně zjednodušila. Začalo se tak hovořit o softwarové a hardwarové dokumentaci.

Pro lepší ochranu průmyslových řídicích systémů (ICS) před kybernetickým útokem je nezbytné implementovat podrobný plán kybernetického zabezpečení. Identifikujte hrozby, zranitelná místa, standardy a dokumenty.

Pokud je distribuovaný řídicí systém (Distributed Control System – DCS) firmy více než 10 let starý, je pravděpodobně významnou překážkou dosahování výrobních cílů.

Společnost Gilead Sciences využila nový, flexibilní distribuovaný řídicí systém (Distributed Control System – DCS) ve své pilotní laboratoři pro podporu výzkumu a vývoje, klinických studií a přípravu na růst objemu zakázek.

Strana 1 z 2