Řízení údržby

Kombinace CMMS s diagnostickými nástroji zlepšuje provozní činnosti. 

Existuje nepřeberné množství způsobů a možností, díky nimž může váš podnik profitovat ze zavedení systému počítačem řízené správy údržby (Computerized Maintenance Management System – CMMS). Špičkový systém CMMS je často schopen pomoci s každým aspektem údržby, od základních funkcí, jako je správa majetku a preventivní údržba, až po profesionální služby, k nimž patří konzultace a školení.

Když klient a systémový integrátor sdílejí společné cíle, potenciál pro úspěch je maximalizován.

Mnoho manažerů údržby si dobře uvědomuje, že spuštění programu spolehlivosti může být velmi náročné. Avšak většině lidí nedochází ta skutečnost, že udržení programu spolehlivosti bývá ještě větší dřina. Z reálného pohledu existují základní pilíře podporující zdravý a trvale udržitelný program spolehlivosti.

Proniká digitalizace i do údržby v těžkém průmyslu, nebo platí, že se jedná spíše o konzervativní a méně pružný obor? Bude někdy v provozu klasický údržbář nahrazen přístroji? O současnosti i budoucnosti oboru jsme si povídali s Marianem Czyžem, vedoucím odboru zabezpečení údržeb v Třineckých železárnách. 

Strana 1 z 2