Kooperativní roboty

Aquael patří mezi největší výrobce akvárií na světě. Ve své továrně v Suvalkách v Polsku tato společnost úspěšně nasadila kolabora,vního robota UR5, který automatizuje proces výroby topítek pro akvária. Pořízení kobota znamenalo snížení času výroby a umožnilo se zaměstnancům přesunout…
Spolupráce člověk–robot (Human-Robot Collaboration – HRC) je stále běžnější, ale i tak lidé musí zůstávat bdělí. Lidé a roboty mohou interagovat a zvyšovat produktivitu.
Obory, které se nikdy nezajímaly o robotiku, zjišťují, že kolaborativní technologie pro ně mohou být přínosné, neboť programování kolaborativních robotů je snadnější než u běžných robotů – a jejich význam roste. V článku poukazujeme na tři otázky, které by měly…
Výrobce elektroniky s dvoucifernou zmetkovostí využil kolaborativní robot, řízený a monitorovaný v systému připojeném ke cloudu, pro operace pájení, vrtání, nanášení silikonu a lehkou montáž. Zmetkovost díky tomu klesla téměř na nulu a efektivita výroby se bezmála zpětinásobila. 
Automatizace výrobních provozů je dnes často diskutované téma a opakovat důvody, proč tomu tak je, by bylo nošením dříví do lesa. Od otázky „Automatizovat, či ne?“, která je již vyřešena, se nyní přesouváme do fáze „Jak automatizovat?“. A to může…
Dle původní definice je Průmysl 4.0  koncept plně digitalizované továrny, jejíž fyzické technologie,   jako jsou stroje, řídicí systémy, logistická zařízení, roboty, 3D tiskárny, autonomní vozidla a další zařízení, spolu komunikují přes internet. Klíčem k tomu má být „machine-to-machine“ komunikace, která zajišťuje…
Průmysl 4.0 není vzdálenou vizí pro závod budoucnosti. Již nyní se sítě robotů připojují ke cloudu a odesílají obrovská množství užitečných dat pro usnadnění správy výrobních prostředků a jejich údržby, pro maximalizaci efektivity zařízení a procesů a pro zvýšení kvality…
Strana 1 z 2