Alseca Engineering využívá kolaborativního robota pro ultrazvukové svařování a frézovací aplikace

Efektivita procesu ultrazvukového sváření podběhů kol se po implementaci kolaborativního robota UR5 do výroby výrazně zlepšila. Efektivita procesu ultrazvukového sváření podběhů kol se po implementaci kolaborativního robota UR5 do výroby výrazně zlepšila.

ALSECA ENGINEERING SA je společnost z automobilového průmyslu, která vyrábí formy, zařízení a plastové komponenty metodou vstřikování. Pro automatizaci procesů ultrazvukového svařování a frézování plastových dílů se společnost nově rozhodla nasadit kolaborativního robota UR5. Znamená to zajištění vysokého standardu kvality výrobků a zároveň téměř zdvojnásobení produktivity výroby.

Výzva

Ve společnosti potřebovali zvýšit kvalitu ultrazvukového svařování a frézování, tedy činností, které nelze provádět dostatečně dobře ručně. Svary, které dosud dělali zaměstnanci, se značně lišily v závislosti na schopnostech daného zaměstnance nebo počtu provedených svarů. Svařování je velice monotónní činnost a svařované části často neodpovídaly z hlediska kvality či estetiky. Alseca ale zároveň chtěla celý proces výrazně zrychlit. To způsobilo, že se společnost rozhodla hledat vhodné automatizační řešení.

Řešení

Rumunská společnost se rozhodla automatizovat výrobní procesy pomocí kolaborativního robota UR5. Volba byla provedena na základě kolaborativní povahy celého řešení a snadnosti integrace kolaborativních robotů od Universal Robots do výroby. Robot UR5 se aktuálně používá pro dvě aplikace – pro ultrazvukové svařování podběhů kol a frézování otvorů v plastových dílech.

UR alseca obrazek 2.jpegDetail frézování plastového dílu. Zaměstnanec během samotného procesu připravuje další díl k opracování, což podstatně zrychluje výrobu.

V první aplikaci jsou podběhy kol vstřikovány kvůli své značné velikosti jako polokomponenty, které jsou následně spojeny ultrazvukovým svařováním v pěti nebo sedmi bodech. Svařování obou polovin dílů probíhá na pevné montážní stanici, v jejímž středu je připevněn robot UR5. K robotickému rameni je připojena ultrazvuková svařovací sonda, která je přesně naprogramována pro svařování v bodech stanovených podle daného projektu. Kolaborativnímu robotovi se podařilo výrazně zlepšit kvalitu svarů a zdvojnásobit produktivitu: „Zaměstnanci se podaří za osmihodinovou směny ručně svařit maximálně 140 dílů,“ říká Mugurel Mihai, generální ředitel společnosti Alseca Engineering. „S kolaborativním robotem je ale možné svařit 290–300 dílů za jednu běžnou směnu,“ dodává Mihai.

U druhé aplikace je k robotickému rameni připojena fréza, která s přesností na desetiny milimetru frézuje oválné či kulaté otvory v určitých plastových komponentech.

Integrace robota UR5 do výroby proběhla za krátký čas a bez komplikací. Příchod nového „kolegy“ také pro některé zaměstnance znamenal příležitost rozvíjet své dovednosti a učit se novým věcem. „Proces integrace robota proběhl rychle. Začalo to školením dvou zaměstnanců společnosti, kteří před samotným nákupem robota absolvovali třídenní kurzy, aby zjistili, jak kolaborativní roboty fungují a jak se programují,“ popisuje generální ředitel společnosti. „Po zakoupení nám trvalo přibližně dva týdny robota zapojit do našeho výrobního procesu,“ uzavírá.

UR alseca obrazek 3.jpegPracovní stanice. Její ovládání zvládne zaměstnanec přes dotykové rozhraní kolaborativního robota.

Přínosy

Automatizace pomocí kolaborativního robota UR5 přinesla společnosti Alseca důležitou konkurenční výhodu, což dokazuje krátká doba výrobního cyklu i zvýšená kapacita výroby. Navíc se povedlo navýšit kvalitu svařování, a to zejména kvůli variabilní poloze svařovací hlavy směrem k obráběným dílům. Flexibilita robota se ukázala jako mimořádně užitečná a výhodná díky možnosti integrace hned do dvou aplikací ve výrobě. Přepnout mezi těmito dvěma aplikacemi zvládne jeden operátor za méně než 15 minut.

Universal Robots

Dodáváme bezpečná, flexibilní a snadno ovladatelná šestiosá průmyslová robotická ramena do podniků všech velikostí, a to kdekoli po světě. Vyvíjíme průmyslové kolaborativní roboty, kteří automatizují opakující se průmyslové procesy a zvyšují jejich efektivitu.

https://www.universal-robots.com/cs/