Kolaborativní roboty – Potenciál automatizace ve zpracování plastů a polymerů

Kolaborativní roboty – Potenciál automatizace ve zpracování plastů a polymerů

Kolaborativní roboty, neboli koboty, vytvářejí další příležitosti pro automatizaci plastového a polymerového průmyslu. Jsou charakteristické jejich schopností pracovat ve specifické výrobní oblasti, po boku pracovníků. Dále pak rychlou implementací a snadným přesunem na nové úkoly. V neposlední řadě i intuitivním programováním a obsluhou. Mohou pomoci v procesech jako je vstřikování, při obsluze strojů nebo při balení a paletizaci ve velkých i malých podnicích.

Kolaborativní roboty mohou pomoci zaměstnancům nevystavovat se škodlivým plynům, prachu a plastovým hoblinám, které vznikají během výroby plastů a polymerů. Koboty také mohou manipulovat s ostrými nebo horkými předměty. Mají možnost pracovat 24 hodin a jejich opakovatelnost pohybu činí pouze 0,03 mm (v případě Universal Robots). To umožňuje společnostem zužitkovat maximální rozsah jejich výrobní kapacity a udržet konzistentní kvalitu. Kompaktní konstrukci kobotů pak je možné využít i ve stísněných pracovních podmínkách. 

Aplikace

Koboty umožňují téměř kompletní automatizaci vstřikovacích aplikací. Zaručují konzistentní vysokou kvalitu, přesnost, stejně jako stále stejné dávkování i po mnoha opakováních. Kolaborativní roboty navíc zvyšují přesnost procesů a omezují zmetkovitost. Vynikají v obsluze CNC, vstřikolisů a v mnoha dalších druzích lisování. Jejich nasazení má pozitivní dopad na rychlost a kvalitu výroby. Zároveň se minimalizuje riziko vzniku pracovních úrazů zaměstnanců, které se mohou pojit s těžkým strojírenstvím. Výrobní firma může podle potřeby využívat koboty vybavené různými koncovými nástroji nebo optickými systémy během různých fází výroby, např. při vkládání součástky do soustruhu, nebo následné paletizaci obrobených dílů. Důležitou fází výroby je také konečná úprava výrobku – koboty mohou pracovat s různými materiály, a dodržet tak vysokou konstantní kvalitu finálního výrobku.

Příklady aplikací

Společnost 2K Trend, a.s. se zabývá výrobou velmi přesných plastových dílů vstřikováním pro zákazníky z řad velkých automobilek. Společnost nasadila kolaborativní robot UR10, který zajišťuje kompletní obsluhu vstřikovacího lisu, což optimalizuje výrobu a řeší problém s nedostatkem zaměstnanců. Kolaborativní robot UR10 odebírá zálisky a zakládá je do formy v lisu, kde proběhne vstřikovací cyklus. Po ukončení cyklu kobot vyjme již hotové výlisky, které vyloží na dopravníkový pás. Jedná se o monotónní činnost, která ale vyžaduje velkou přesnost při manipulaci s hotovými plastovými výlisky. Právě proto je vhodná k automatizaci kolaborativním robotem. Kobot UR10 zvládne obsluhu celého stroje prakticky samostatně, a tak není nutné tuto pozici obsazovat lidskými pracovníky. Výhodou je i velký operační rozsah ramene kobota UR10, čímž se dosáhne velice efektivní obsluhy stroje.

Trelleborg KSM0552 1600px

Mnoho dalších případových studií dobře popisuje všestrannost řešení automatizace pomocí kolaborativní robotiky. Díky jednoduchosti programování a používání jsou koboty v rukou firem nástrojem, který jim pomáhá se rychleji rozvíjet a obstát v náročné konkurenci na trhu.

Více informací o využití kobotů v odvětví plastů a polymerů můžete najít v e-booku na adrese: https://www.universal-robots.com/cs/industry/.

Universal Robots

Dodáváme bezpečná, flexibilní a snadno ovladatelná šestiosá průmyslová robotická ramena do podniků všech velikostí, a to kdekoli po světě. Vyvíjíme průmyslové kolaborativní roboty, kteří automatizují opakující se průmyslové procesy a zvyšují jejich efektivitu.

https://www.universal-robots.com/cs/