Použití kolaborativních robotů v netradičních odvětvích

Použití kolaborativních robotů v netradičních odvětvích

Obory, které se nikdy nezajímaly o robotiku, zjišťují, že kolaborativní technologie pro ně mohou být přínosné, neboť programování kolaborativních robotů je snadnější než u běžných robotů – a jejich význam roste. V článku poukazujeme na tři otázky, které by měly firmy zvážit.

Kolaborativní roboty jsou průlomovou technologií nejen v oblasti výroby, ale otevřely dveře k automatizaci i v dalších odvětvích. Obory, které se nikdy o robotiku nezajímaly, najednou zjišťují, že s kolaborativními technologiemi také mohou těžit z přínosů automatizace. Proč se mohou firmy mimo oblast výroby nyní poohlížet po robotice, když to dříve nepřicházelo v úvahu?

Zaprvé kolaborativní roboty dokážou pracovat okolo lidí bez nutnosti vnějšího ohrazení nebo bezpečnostních zařízení (po vyhodnocení rizika celkové aplikace). Pro robotiku to otevřelo dveře do nových oborů. Bez nutnosti velkého bezpečnostního krytu lze nyní roboty používat v místech, kde to dříve nebylo možné.

Zadruhé je programování kolaborativních robotů mnohem snadnější než u tradičních průmyslových robotů. Firmy už nadále nepotřebují tým techniků pro robotiku, aby programovaly jednoduché aplikace. Při rozhodování, zda jsou kolaborativní roboty dobrou volbou, by si firmy měly položit tyto tři otázky:

1. Je daný úkon repetitivní?

Pro rychlou instalaci je to asi nejdůležitější otázka. Roboty, ať už kolaborativní, nebo tradiční, jsou naprogramovány k provádění určitého úkonu stále dokola. I když existují jisté metody dávající robotům flexibilitu, nejjednodušší a nejsnadnější instalace požadují po robotu provádění téhož úkolu neustále dokola, například pokládání masových plátků hamburgeru na gril, jejich obracení po stanovené době a následné vyjmutí z grilu a umístění na jiné místo. Tyto typy repetitivních úkonů jsou pro technologii kolaborativních robotů velmi vhodné. Pokud je úkon prováděn opakovaně, existuje potenciál pro robotickou automatizaci.

2. Jaký je počet hodin provozu?

Když začnete uvažovat o robotice, je nutno kromě proveditelnosti aplikace zvažovat také návratnost investice, abyste posoudili, zda má aplikace smysl z obchodního hlediska. Tento aspekt se často přehlíží, avšak pouze do doby, kdy se na technické straně vynaloží mnoho hodin práce. Návratnost investice je proměnlivá a musí zohlednit nejen aplikaci, ale také počet hodin provozu a míru zatížení zaměstnance. Vzhledem k rostoucím minimálním mzdám začíná mnoho firem realizovat rychlejší návratnost investice v případě doplnění kolaborativní automatizace.

3. Je úkon nečistý, únavný či nebezpečný?

Zaměstnanci většinou nechtějí dělat špinavé práce. Mohou být spojeny se zápachem, nečistotami nebo nutností pravidelných pauz, aby se pracovník umyl. Mohou srážet morálku pracovníků a ohrožovat jejich produktivitu negativními pocity z úkonů, které mají provést. Některé z těchto úkonů dokonce mohou částečně spadat do kategorie „nebezpečné práce“. Práce s chemickými čisticími prostředky, práce v okolí horkých předmětů nebo práce v těsných prostorách se mohou rychle změnit v nebezpečné.

U některých robotických aplikací je hlavním cílem nejen zvýšit objem výroby nebo snížit náklady, ale odstranit nutnost, kdy nebezpečné úkony provádí operátor. Tyto dva aspekty se však nevylučují a při posuzování potenciální integrace robotiky by se měly zvážit všechny tyto faktory. 

Josh Westmoreland je specialista na robotiku ve společnosti Cross Company. Tento článek byl původně publikován v blogu společnosti Cross. Společnost Cross Company je obsahový partner vydavatelství CFE Media. Upravil Chris Vavra, redaktor časopisu Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com