Bezobslužné automatické roboty CEIT inovují interní logistiku ve ŠKODA AUTO

Peter Mačuš, technický ředitel společnosti CEIT Peter Mačuš, technický ředitel společnosti CEIT

Inteligentní řízení, přímé propojení s výrobou, pokročilá orientace díky synchronizaci reálného a virtuálního světa. Těmito vlastnostmi se vyznačují nejmodernější typy logistických robotů z portfolia slovenské technologické společnosti CEIT, které jsou nasazeny do všech tří závodů ŠKODA AUTO, největšího českého výrobce automobilů.

Společnost CEIT, a.s. poskytuje celý balík moderních inovativních řešení v oblasti automatizace logistiky a výroby i digitální továrny, které jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje a které mění průmyslové podniky na chytré továrny. V rámci inovace interních logistických procesů v průmyslových halách společnosti ŠKODA AUTO nasadil CEIT moderní bezobslužné automatické robotické systémy, které se vyznačují spolehlivostí, flexibilitou, bezpečností i nejvyšší úrovní řízení a propojením na úrovni výrobních procesů.

Systém, který společnost CEIT ve všech třech závodech ŠKODA AUTO dodávala, měl pro úspěšné zavedení předepsaná přísná kritéria. Systém měl zajistit nejen spolehlivou, efektivní, flexibilní a také bezpečnou automatizaci interních logistických procesů, které odpovídají aktuálním průmyslovým trendům. Systém dále musel zabezpečit kontinuální tok materiálu, stabilitu logistických procesů a rovněž pokročilé formy řízení automatických logistických prostředků, díky nimž se logistický systém dokáže samostatně rozhodovat a flexibilně přizpůsobovat reálným situacím v průmyslových halách. Interní logistický systém navíc musel poskytovat kompletní on-line obraz aktuálního stavu logistiky, čímž se stal objektivním faktorem pro další zefektivňování a optimalizaci procesů.

Logistické roboty s inteligentním řízením a smart navigací

Společnost do logistických procesů v závodech ŠKODA AUTO implementoval více než 130 moderních tažných a podbíhacích robotů z portfolia CEIT. Tyto produkty se vyznačují nejen inteligentním řízením a propojením na výrobu, ale také pokročilou orientací díky synchronizaci reálného a virtuálního světa.

Bezobslužné robotické vozíky skenují prostředí a statické objekty v hale, jejich dráhy jsou definované v softwarovém prostředí. Systém importuje půdorys místa nasazení a synchronizuje reálný a virtuální svět. Navigace a řízení se tedy ještě více přesouvají do virtuálního prostředí a představují další významný krok v inovaci interní logistiky v největší české automobilce.

„Robotické vozíky jsou přímo propojené na jednotlivá pracoviště v hale, okamžitě se přizpůsobují aktuální výrobní situaci, čímž se zvyšuje produktivita. K montážní lince je materiál přivezen přesně v čase, kdy je vyžadován,“ vysvětluje Peter Mačuš, technický ředitel společnosti CEIT. „Systém vyhodnocuje dopravní podmínky a odevzdává informace důležité pro rozhodování a řízení jednotlivých částí logistického procesu a logistických prostředků. Zároveň shromažďuje informace pro pozdější analýzu a optimalizaci logistiky. Monitorování umožňuje přehledné zobrazení stavu a pozice jednotlivých logistických prostředků. Manažeři logistiky navíc mohou ovlivňovat jednotlivé prvky v reálném čase,“ dodává Peter Mačuš.

V ŠKODA AUTO nasadili najnovšie logistické roboty slovenského výrobcu CEITVe ŠKODA AUTO nasadili nejnovější logistické roboty slovenského výrobce CEIT

Součástí aktuální flotily je i nový typ robotického vozíku s nosností do šesti tun. Logistický systém doplní více než padesát automatických periférií, které slouží k přepravě a překládání nákladu.

Společnost CEIT poskytuje vlastní automatické roboty s magnetickou, laserovou nebo konturovou navigací. Ta eliminuje potřebu odrazových reflektorů, vyhýbá se překážkám, jakými jsou stroje a zařízení, a hledá alternativní dráhy. Konturová navigace zároveň snižuje náklady na spotřební materiál (pásky, tagy) a poskytuje možnost kombinace úseků závislých na konturách s úseky závislými na odrazových reflektorech. Viditelnost konturového automatického robota společnost CEIT dosahuje až 65 metrů.

Portfolio CEIT doplňují periférie, příslušenství automatických robotů, monitorovací a řídicí systém, kontrola a také track & trace. Track & trace logistikům poskytuje informace o procentuální vytíženosti tahačů, vytíženosti v čase, odezvu a vizualizaci výsledků jejich odezvy do logistické mapy průmyslové haly, dále informuje o poškození RFID tagů, identifikuje na logistické mapě místa se slabým signálem, poměr úspěšných a neúspěšných manipulací či přehled stavu a vytíženosti serveru.

CEIT je společnost poskytující komplexní řešení z oblasti technických a procesních inovací, průmyslové automatizace, digitalizace, inteligentní logistiky, konstrukčního a materiálového inženýrství. Posláním společnosti je podpořit produktivitu, efektivitu a růst konkurenceschopnosti průmyslových podniků. Slovenská společnost se sídlem v Žilině působí v regionu střední a západní Evropy, mezi její zákazníky patří významné průmyslové podniky zejména z automobilového, strojírenského, chemického a elektrotechnického průmyslu. Společnost CEIT je od roku 2017 součástí mezinárodní skupiny Asseco.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz