Cloudový software pro optimalizaci řízení robotických flotil od společnosti MiR

Cloudový software pro optimalizaci řízení robotických flotil od společnosti MiR

MiR Insights poskytuje přesné informace o flotilách robotů MiR, jež umožňují zvýšení výkonu, delší dobu provozu, efektivnější řešení náhodných problémů a rychlejší návratnost.

Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) oznámila MiR Insights, nový cloudový softwarový nástroj, který umožňuje vlastníkům robotických flotil sledovat a analyzovat operace svých robotů a zároveň získávat užitečné poznatky, které mohou výkon robotů dále zlepšovat. MiR tak reaguje na trend, kdy s rostoucí velikostí flotil autonomních mobilních robotů (AMR) roste i poptávka po softwarových nástrojích pro optimalizaci výkonu a správu flotil.

MiR Insights poskytuje odpovědi na otázky typu:

  • Jaká byla celková efektivita mé robotické flotily tento týden?
  • Máme v naší výrobě nějaké specifické oblasti, kde se roboty setkávají s opakujícími se problémy?
  • Jak ovlivnily změny, které jsme zavedli v továrně minulý měsíc, přepravní kapacity robotů?

Software navíc umožňuje zákazníkům snadný přístup k datům a jejich následné sdílení pro rychlejší a efektivnější řešení problémů.

„MiR Insights poskytuje uživatelům robotického parku možnost mnohem lépe porozumět výkonnosti robotů a jejich interakci s okolním prostředím,“ řekl Walter Vahey, prezident společnosti MiR. "Tyto znalosti umožní našim zákazníkům pokračovat ve zlepšování a rozšiřování svých instalací rychleji a dále zlepšovat návratnost svých investic."

Klíčové vlastnosti MiR Insights:

  • Informační dashboardy: Monitoruje indikátory KPI, jako je ujetá vzdálenost, dokončené mise a míra využití robotů.
  • Provozní mapy: Sleduje aktivitu robota jak v čase, tak v prostoru a vizualizuje oblasti se slabým pokrytím WiFi a potenciálními překážkami pro provoz robotů.

Data jsou bezpečně uložena v cloudu

MiR Insights je hostován v prostředí Microsoft Azure a používá se ve spojení s MiR Fleet, softwarem pro správu flotil robotů MiR. Nástroj MiR Insights čte data z MiR Fleet, ale nezasahuje do provozu flotily, ovládání jednotlivých robotů, ani neupravuje nastavení flotily. Datové rozhraní je velmi flexibilní s možnostmi pro vizualizaci dat a také s API k propojení získaných dat s externími systémy. MiR Insights je navržen tak, aby podporoval neustálé zvyšování výkonnosti na základě zkušeností zákazníků, vše zaměřené na zlepšování provozu flotily AMR.

Pro zákazníky MiR bude MiR Insights k dispozici od 2. čtvrtletí roku 2023.

Mobile Industrial Robots (MiR)

Mobile Industrial Robots, zkráceně MiR, ze zabývají vnitropodnikovou logistikou. Mobilní roboty stále častěji pronikají do průmyslových výrob a řeší řadu dřívě složitých úloh. 

https://www.mobile-industrial-robots.com/