CSi palletising a Mobile Industrial Robots plně automatizují přepravu materiálu

CSi palletising a Mobile Industrial Robots plně automatizují přepravu materiálu

CSi palletising představuje AMR řešení s novým modelem MiR1350, prvním AMR robotem na trhu s certifikací IP52, a demonstruje výhody plně automatizované paletizace pro FMCG trhy.

Mobile Industrial Robots (MiR) oznámil spolupráci s CSi palletising, nizozemskou společností poskytující kompletní paletizační řešení v FMCG průmyslu. V rámci spolupráce představuje paletizátor od CSi palletising postavený na novém robotu MiR1350. Řešení plně automatizuje přepravu těžkých palet materiálů v odvětví s rychloobrátkovým spotřebním zboží, zejména v FMCG/CPG výrobních a skladových zařízeních.

Paletizátor Taros od společnosti CSi palletising byl dříve integrován do různých typů dopravníků pro přepravu hotových výrobků do skladů a prázdných palet ke strojům. Společnost bude nyní integrovat AMR roboty k přepravě palet s využitím jediného dopravníku pro procesy skladování nebo finálního balení. Řešení navíc bezproblémově spolupracuje s automatizačními systémy zákazníků typu ERP/WMS.

„Nepružné infrastruktury, často včetně dopravníků, které je obtížné přemístit v případě změny procesů na jiné místo, jsou minulostí. Hledali jsme proto autonomnější a flexibilnější způsob přepravy hotových výrobků," řekl Jan de Bruijn, generální ředitel společnosti CSi Group. „Autonomní mobilní roboty toto zajišťují a umožňují výkonné, plně automatizované paletizační workflow. S naším partnerem MiR přinášíme na trh další generaci paletizačních technologií pro FMCG společnosti po celém světě. “

Robot MiR1350 přepravuje autonomně náklad o váze až 1350 kg díky bezproblémové navigaci umožňující bezpečný provoz v dynamickém prostředí plném lidí a dalších přepravních zařízení. Stejně jako ostatní AMR roboty s nižší nosností od MiR, které mohou též spolupracovat s řešeními od CSi palletising, integruje MiR1350 senzory, 3D kamery a nejnovější technologie laserového skenování poskytující 360stupňový přehled pro přesnou a bezpečnou navigaci a provoz. Robot MiR1350 je navržen tak, aby vyhovoval nejnovějším bezpečnostním normám v oboru, např. ISO 3691-4 a ANSI/RIA R15.08-1-2020. Společně s robotem MiR600 představují první autonomní mobilní roboty na trhu s certifikací Ingress Protection52, což v praxi znamená, že jejich součásti mohou přijít do styku s prachem a kapkami vody a je tak zajištěna vysoká úroveň výkonnosti a spolehlivá funkce v náročných výrobních prostředích i ve skladech.

Partnerství otevírá AMR novým aplikacím v FMCG a dalších průmyslových odvětvích

Společnost CSi palletising, která s úspěchem prezentovala své řešení Taros postavené na MIR1350 v rámci německého veletrhu Fachpack 2021 minulý týden, nasadila automatizační technologie již na různých úrovních v rámci procesů svých zákazníků.

„CSi palletising  disponuje systémy zapojenými přímo do výrobních procesů svých zákazníků, takže integrace našich AMR robotů do pracovních toků je díky tomu bezproblémová," řekl Vladimir Vovk, globální ředitel pro oblast FMCG v Mobile Industrial Robots. „V okamžiku kdy společnosti objeví výhody mobilních robotů, jako je flexibilita, vyšší bezpečnost a vyšší produktivita, začnou hledat další aplikace,

kde by pro ně byly přínosem. Jak jsme zjistili, možnosti jsou téměř neomezené a díky CSi jsme schopni je podnikům z odvětví FMCG/CPG snadno zpřístupnit.“

Videa o jednoduchém nastavení a programování robotů, případové studie a komplementární nástroje naleznete:  

https://www.youtube.com/channel/UC3MRxsNU6AW_hKdExtnGr1Q

Mobile Industrial Robots (MiR)

Mobile Industrial Robots, zkráceně MiR, ze zabývají vnitropodnikovou logistikou. Mobilní roboty stále častěji pronikají do průmyslových výrob a řeší řadu dřívě složitých úloh. 

https://www.mobile-industrial-robots.com/