Průmyslové roboty

  KUKA Sunrise.OS Med 2.6 je nejnovější verze softwaru pro robota KUKA LBR Med s certifikací CB. Nové a vylepšené programové vybavení bylo vyvinuto s ohledem na rostoucí potřeby výrobců lékařských přístrojů a systémů, kteří používají tohoto robota ve svých…
Pokud jde o jakýkoli výrobní proces, nejen o zdokonalování automatizace robotického svařování, měly by si firmy položit otázku, jaké jsou jejich cíle.
S rozvojem robotiky šla historicky ruku v ruce i potřeba dodat robotům schopnost „vidět“. Prakticky od počátků robotiky tak byly nasazovány kamerové systémy schopné automaticky korigovat trajektorie robota. Byly založeny na standardních průmyslových kamerách, a byly tak schopny navádění jen…
Český průmysl je na tom s robotizací dobře a v poslední dekádě automatizace práce v českých firmách zažívá boom. Podle statistik Mezinárodní robotické federace je ČR patnáctá v žebříčku států s nejvyšším nárůstem počtu robotů. Ti pronikají i do oborů, kde…
Scania podporuje elektrifikaci těžkých vozidel investicí do nového výrobního závodu na montáž baterií ABB dodává roboty pro vysoce automatizovanou výrobní linku v jednom z nejmodernějších závodů o rozloze 18 000m2
Společnosti z nejrůznějších odvětví hledají nové způsoby, jak po pandemii zvýšit svou produktivitu a konkurenceschopnost. Společnost ABB proto sestavila řadu předpovědí, v němž se zabývá klíčovými trendy, které budou v letošním roce určovat zvyšující se poptávku po robotech.
Tři různé roboty KUKA skládají balené lahve s vodou na palety – vrstvu po vrstvě – v továrně na vodu Ramah v Saúdské Arábii. Rychle a přesně. Funguje to především díky integrovanému softwarovému řešení KUKA. 
Strana 1 z 5