Průmyslové roboty

Malá plocha nové pracovní buňky umožnila bezproblémovou integraci technologie v rámci stávajícího pracovního procesu.
Podniky na celém světě nyní mohou snadno získávat nabídky a porovnávat ceny produktů a služeb související s průmyslovými roboty. Nová služba od HowToRobot.com bude usnadňovat a zlevňovat podnikům pořízení robotu.
Nová nečekaná rizika odhalená nástupem COVID-19 vrhla nové světlo na výhody automatizace a robotizace ve výrobě. Možná i to stálo za rozhodnutím uskutečnit tradiční konferenci ROBOTY 2021, i když v poněkud netradiční formě. Naštěstí s tradičně silným obsahem. Konference jako každý rok…
Plnohodnotné komunikační a řídicí rozhraní mezi robotem a PLC musí poskytovat centralizované řízení výroby zachovávající všechny funkcionality robotu. Softwarové řešení ROBOTemplate od firmy ABB a B&R toto vše splňuje. Navíc výrazně zrychluje uvedení výrobního zařízení do provozu a zjednodušuje integraci…
Robotické paletovací zařízení balí čerstvá vejce bezpečným způsobem, čímž přispívá ke zvýšení výkonnosti linek a ke snižování nákladů.
Co přináší nejnovější trendy v oblasti kolaborativní automatizace? Především větší konfigurovatelnost a všestrannost technologií schopných zastat až desítky úkolů s pomocí jednoho inteligentního nástroje. Jinými slovy, namísto stovek specializovaných robotických nástrojů pro stovky úkolů budou firmy využívat pro mnoho různých úkolů jen…
Photoneo představuje novou technologii, která zásadním způsobem rozšiřuje potenciál 3D vidění. Plošná rekonstrukce 3D scén v pohybu nabývá nový význam, přičemž zákazník už nemusí podstupovat kompromisy mezi kvalitou a rychlostí skenování.
Strana 1 z 4