5+1 tipů pro průmyslovou robotizaci v roce 2020

5+1 tipů pro průmyslovou robotizaci v roce 2020

Přes všechnu mediální pozornost věnovanou fenoménu digitalizace průmyslové výroby by neměly být tuzemským průmyslem přehlíženy ani roboty. Pravda, jejich zlatá éra spadá do doby, kterou zpětně mnozí označují jako třetí průmyslovou revoluci; do té čtvrté už se údajně nehodí. Avšak právě díky proměnám, které digitální transformace přináší, se mění také možnosti vyžití robotizace napříč aplikacemi, kde by to dříve nebylo možné, či minimálně výhodné.

Všem aspektům současné průmyslové robotizace se bude věnovat konference ROBOTY 2020 (www.konference-roboty.cz), kterou ve dnech 28. až 30. ledna již tradičně pořádá vydavatelství Trade Media International. Několik hlavních předpovědí vývoje v robotice však přináší již tento článek.

1.      Konec sporů na téma roboty vs. coboty

Přestože z hlediska marketingu asi ještě uslyšíme názory, které kooperativní roboty budou stavět na piedestal, i takové, které je nikdy neuznají mezi robotické možnosti, nastává konečně čas pochopení. Robot nikdy nestojí ve výrobě samostatně a právě doprovodné technologie mnohdy pomáhají využít vzájemných výhod jednotlivých typů robotů. Nejednou jsme v nabídkách výrobců robotů viděli, že se coboty zvětšují, zvládají větší náklad a tradiční průmyslové roboty osázené špičkovou senzorikou dokážou fungovat i téměř bez ohraničení.

Stejně tak rozhodování koncových uživatelů zpravidla nebývá v tom, zda využít cobot či tradiční robot. Jejich cílem je úspěšné a optimální řešení potřebné aplikace. Tradičnější robotická prostředí si coboty možná již nepodmaní i kvůli sofistikovanějším řešením u robustnějších průmyslových robotů, ale jejich místo je stejně jinde. Nárůst zájmu o robotiku, nejvíce pak o tu kooperativní, je v malých a středních podnicích. Na vině je nedostatek pracovních sil v oborech svařování, leštění, lakování nebo také obsluha CNC strojů. 

2.      Mobilní manipulační roboty na vzestupu (?)

Z hlediska prodejů jsou mobilní roboty jistě nejrychleji rostoucím segmentem. Jedním z důvodů je například fakt, že pokroky se dosahují ve všech částech dodavatelského řetězce. Ve větší míře se tak propojují také zájmy výroby a logistiky také v oblastech, kde si třeba doposud neporozuměly. Mnoho majitelů podniků začíná tyto změny využívat k zefektivnění svého logistického pracovního postupu. Jakmile váš logistický řetězec začne používat roboty, očekávejte zvýšení produktivity a méně chyb.

Samostatnou kapitolou v oblasti robotiky zůstávají mobilní manipulační roboty (kde mobilní robot s koly také obsahuje robotické rameno). Ty jsou stále spíše v rané fázi vývoje a budou i nadále spíše testovány partnerskými prodejci a výzkumnými pracovníky. Masivní a rozsáhlé nasazení těchto systémů do praxe v roce 2020 téměř jistě nenastane. Jednotlivé projekty nebo přizpůsobené systémy mohou na určitých trzích zaznamenat růst, ale rychlý robot, který se pohybuje od bodu A do bodu B, uchopí položku a poté se rychle vrátí do bodu A, nebude brzy nasazen. Na druhou stranu se jedná o jeden z nejperspektivnějších segmentů pro budoucí rozšiřování robotiky.

3.      Umělá inteligence i cloud mění tvář robotiky


Robot byl a je vždy tak dobrý jako programátor, který mu udílí povely. Mívá omezenou sadu dovedností, často i řadu neočekávaných omezení. S pokroky v oblasti umělé inteligence a vývoje pokročilých senzorů se tento stav začíná měnit. Očekávejte, že se budou více učit o vlastní práci, proces programování bude více adaptivní a uživatelsky snadnější, což znovu napomůže k  intenzivnějšímu osvojování programování napříč výrobními podniky.

Navíc musíte počítat, že se dnes se všechno integruje. Roboty nejsou výjimkou. Nebude tak překvapením, že bude k dispozici více cloudových aplikací, které robotům umožní spolupracovat. Centralizace všeho do jedné platformy umožní vašim robotům pracovat efektivněji a udělat více práce. Ruku v ruce s touto predikcí se dá očekávat také větší tlak po customizaci robotických aplikací na míru požadavkům konkrétních podniků.

TIP: Konference Roboty 2020 (www.konference-roboty.cz) nabídne kromě konferenčního programu také výstavu nejnovějších technologií v průmyslové robotizaci.

4.      Prediktivní údržba a životnost robotu

Říká se, že i kdyby jednou v továrnách zastaly všechnu práci roboty, bude potřeba alespoň techniků údržby, aby je udržovali v chodu. Sice již existují aplikace, které robotům umožní provádět jednoduché sebeopravy, role údržby robotů však roste.

Sofistikovanější sběr dat ze zařízení a obecný rozvoj prediktivní údržby umožňují efektivněji odhadnout zatížení a míru ohrožení výpadku všech výrobních zařízení, roboty nevyjímaje. Právě s rostoucím počtem nasazení robotických aplikací bude potřeba důkladného zaškolování nejen pracovníků údržby, ale i přímé obsluhy kooperativních robotů, aby tato ne vždy levná investice byla využita s maximálním důrazem na efektivitu. Opět tak dochází k přiblížení několika dříve alokovaných oddělení v průmyslových podnicích – výroba, automatizace, informačních technologie i údržba. Všichni musí tahat více za jeden roboprovaz.

5.      Spolupráce, akvizice i konkurence

Předpověď, ze které na jednu stranu může uživatel těžit nejvíce, ale možná i kousek stíží možnosti předimplementační fáze. Trh se mění a vyznat se v nabídce robotiky není pro jinou agendou zatížené manažery ani náhodou jednoduché. Nárůst zájmu o robotiku láká nové dodavatele přinášet na tuzemský trh třeba i neotřelé značky robotů. Pozitivní efekt to má na nabídkové ceny, negativní na potřebu rozšiřování znalostí o současných možnostech robotiky u zákazníků. A ruku na srdce, poradenské společnosti v této oblasti ještě příliš spolehlivě nepomohou.

Větší dodavatelé, zejména na vyspělejších trzích, pak vnímají budoucnost robotiky ve větší oborové spolupráci. Například u cobotů je vhodným partnerem dodavatel uchopovacích zařízení a jiných koncových konektorů, které vhodně rozšiřují využitelnost jednoduchého kooperativního ramene. Jak již bylo uvedeno výše, potřeba zákazníků však je nově, soustředěna k hledání řešení pro konkrétní aplikace. U nejvyspělejších odběratelů robotické techniky je navíc třeba respektovat komplexnost celého výrobního procesu a nabídnout možnost zasazení robotu do existující či budoucí výrobní linky.

Lze tak sledovat, a v roce 2020 budou následovat zřejmě i ve větší míře, zprávy o strategických akvizicích, které jdou tomuto trendu naproti. Jedině komplexní nabídka získává výhodu při nasazování robotizace v již automatizačně pokročilých průmyslových podnicích.

Hleďte do budoucnosti dál než v krátkodobém horizontu

Průmyslová robotizace svým uživatelům může přinést řadu nesporných výhod. Stále však má svá omezení a někdy je složitější dívat se na ni v širším měřítku, než jen pohledem na rychlou návratnost vynaložených investic. Je však chybou robotizovat bez kontextu strategického směřování firmy. Dnes je po robotech hlad, protože (zatím) stále chybí lidé, kteří by jejich práci standardně zastávali. Zítra to může být jinak. I přesto má robotizace velký význam z hlediska konkurenceschopnosti firem.

Chcete vědět, jaké trendy čekají robotizaci pro rok 2020 a jaký je výhled do roku 2030? Jedinečnou příležitost zachytit nejnovější trendy nabízí konference Roboty 2020 (www.konference-roboty.cz). Tradiční konferenční program, výstavu i workshopy letos také doplní unikátní setkání na téma strategického přístupu k robotizaci za účasti předních odborníků nejen z České republiky, ale i zahraničí.

Lukáš Smelík

Šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko se soustřeďuje zejména na témata spojená s digitalizací, automatizací a robotizací průmyslu. Příspěvky se snaží odhalovat současné trendy a nálady na tuzemském i světovém trhu.