Implementace robotů v praxi: Čtyři výzvy, kterým je zapotřebí čelit

Implementace robotů v praxi: Čtyři výzvy, kterým je zapotřebí čelit

Implementace průmyslových robotů do výrobních prostředí není zase až tak jednoduše proveditelná; neznamená to totiž, že si pořídíte robot, zapojíte ho do zásuvky a hotovo. Existuje mnoho různých finančních a logistických hledisek, která je třeba zvážit, než vám robot bude schopen na dílně cokoli produktivně zautomatizovat.

Asociace robotického průmyslu (RIA) uvedla nedávno na svém blogu příspěvek, v němž tvrdí, že zatímco průmyslové roboty mohou sloužit široké škále účelů, výzvy, kterým čelí výrobci při jejich implementaci, jsou relativně podobné.

Porozumět společným výzvám, jimž při investování do robotiky výrobci čelí, vám pomůže připravit se na den, kdy sami budete investovat do nových zařízení pro robotickou automatizaci.

Existují obvykle čtyři hlavní výzvy, se kterými je v rámci robotické automatizace zapotřebí se popasovat. 

1. Dovednosti vašich zaměstnanců a nutnost dodatečného výcviku

Při implementaci nových robotických systémů je od zaměstnanců vyžadována nová úroveň odbornosti. Mnoho lidí bude muset být postupně vyškoleno, jak pracovat v tomto novém prostředí, zatímco ostatní zaměstnanci, kteří mají potřebnou úroveň certifikace, vzdělání a zkušenosti s prací s roboty, budou muset být najati. 

2. Bezpečnostní opatření

Průmyslové roboty představují na pracovišti mnoho nových bezpečnostních rizik, a co se týče bezpečnosti v oblasti robotiky, existují přísná pravidla, stejně jako přísné pokuty. Výrobní podniky se na to musejí před samotnou instalací robotů připravit, aby bylo zajištěno dodržování platných předpisů a vytvořeno bezpečné prostředí pro pracovníky. 

3. Tvorba rozpočtu na pořízení systému

S instalací průmyslových robotů se typicky pojí větší objem investic, ačkoli pořizovací ceny stále klesají. Úroveň prodeje a objem výroby by měly během očekávaného období návratnosti investic zůstat stabilní, aby kompenzovaly počáteční vynaložené investice. 

4. Řízení pracovního toku produktu

Je zapotřebí dobře předem promyslet, jak bude vypadat pracovní tok produktu, poté co bude robot nainstalován. Směr a rychlost podávání dílů robotu musejí být pečlivě vypočítány, aby byla zajištěna maximální produktivita, aniž by došlo k nadvýrobě, což by existující systémy daného podniku nebyly schopny zvládat.

Dovednosti zaměstnanců, nové bezpečnostní protokoly, tvorba rozpočtu a řízení pracovního toku produktů představují některé z největších problémů, jimž výrobci čelí při zavádění průmyslových robotických automatizačních systémů.

Takže implementace robotů je více než jen jejich pořízení a integrace. Výrobci by měli být připraveni na výše uvedené výzvy, aby mohli co nejlépe využívat své automatizační systémy. 

Tento článek se původně objevil na blogu společnosti Robotics Online. Asociace robotického průmyslu (RIA) je součástí Asociace pro pokročilou automatizaci (A3), jež je mediálním partnerem společnosti CFE Media

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz