Kolaborativní roboty v období po ekonomické konjunktuře

Kolaborativní roboty v období po ekonomické konjunktuře

Řada ekonomických předpovědí hovoří o tom, že dlouhá konjunktura  průmyslové výroby, kterou jsme v České republice a na Slovensku zažívali, pomalu končí. Výrobní společnosti z celé střední Evropy těžily z příznivé situace a jejich růst byl limitován pouze jejich schopností zvýšit své výrobní kapacity, přičemž nejužším místem byl nedostatek pracovní síly. Nyní se nabízí otázky: Pokud zpomalí ekonomika, bude na trhu více potenciálních pracovníků? Začne se snižovat význam kolaborativní robotiky?

Intenzivní diskuse o nedostatku pracovní síly ve výrobním sektoru a úspěšné řešení tohoto problému pomocí robotizace mohly posílit názor, že hlavním přínosem kolaborativní robotiky je náhrada chybějících pracovníků. Jakmile se růst poptávky sníží, tento přechodný stav skončí a lidé se opět vrátí do výrobních provozů – pak se sníží i význam a poptávka po kobotech, potažmo po řešeních průmyslové automatizace.

Tento názor je však mylný a vychází z chybného předpokladu, že firmy poptávají robotická řešení pouze proto, aby eliminovaly manuální práci ve svých provozech. Avšak kolaborativní roboty integrují mnoho dalších charakteristik, které významným způsobem zlepšují efektivitu firmy, a to v jakékoli fázi ekonomického cyklu.

Nedostatek kvalifikované síly nekončí

Je pravdou, že se zpomalením ekonomického růstu se zvyšuje nezaměstnanost a tím pádem i dostupná pracovní síla. Avšak to neznamená, že tito lidé budou automaticky žádat o pracovní místa ve výrobních provozech. Ochota lidí zastávat těžké, nekvalifikované manuální práce se již nevrátí, takže ani hypotetická ekonomická krize nemusí vyřešit problémy s nedostatkem personálu, který bude hledat atraktivnější pozice.

Navíc podniky hledají spíše kvalifikované pracovníky, těch je vskutku chronický nedostatek. Například pro českou společnost 2K Trend bylo hledání kvalifikované síly velkou výzvou. „Na trhu je obrovský nedostatek kvalifikovaných a schopných zaměstnanců, což do velké míry limituje dynamický rozvoj celé společnosti,“ komentuje situaci Jiří Koláček, ředitel společnosti 2K Trend, a. s. Proto firma nasadila kobot UR10, který nyní zajišťuje kompletní obsluhu vstřikovacího stroje na  výrobu velmi přesných plastových dílů.

Výrobní flexibilita a konkurence na trhu

Se zpomalením ekonomického tempa se zpomalí i poptávka, avšak konkurence na trhu se nesníží, spíše naopak; výrobní podniky budou ještě pod větším tlakem na zlepšení provozní efektivity a zvýšení flexibility. Místo otázky „Jak rozšířit výrobu, abychom zvládli nárůst zakázek?“ budou výrobní firmy spíše řešit, jak se vyrovnat se stále větší variabilitou poptávky a kratšími výrobními dávkami a přitom dodržet dodací termíny. Požadovanou flexibilitu, včetně rychlejšího zprovoznění, nastavení a opakovaného nasazení na různé úkoly, dokážou poskytnout koboty s využitím stále se rozšiřujícího portfolia
koncových nástrojů a komplementárních technologií.

Konzistentní kvalita

Ekonomické i politické podmínky se dnes rychle mění, ale jedna konstanta zůstává: zákazníci stále požadují vysoce kvalitní produkty za konkurenceschopné ceny. Výrobní firmy tím pádem potřebují zvyšovat kvalitu za stejných, ba dokonce nižších nákladů. Dosažení konzistentně vysoké kvality dnes lze zajistit prakticky jen robotizací výroby.

Například slovenská společnost Magneti Marelli, která se specializuje na navrhování a výrobu hi‑tech systémů pro automobilový průmysl, hledala způsob, jak omezit chybovost na své výrobní lince. Tu obsluhovali vesměs zaměstnanci, kteří v rámci své práce prováděli únavné, jednorázové činnosti, což se projevovalo nevyrovnanou kvalitou produktů. Díky nasazení kobotů UR10, UR5 a UR5e s inteligentními uchopovači firma eliminovala problémy s kvalitou a zvýšila rychlost linky o 25 %. Koboty pracují nepřetržitě 24 hodin denně bez přestávek a s konzistentně vysokou kvalitou.

Rychlejší návratnost investice

Dřívější jednoúčelové automatizační linky byly určeny do prostředí masové výroby a jakékoli výrobní změny byly velmi problematické jak z pohledu technické proveditelnosti, tak z hlediska finanční návratnosti. Naopak kolaborativní roboty jako víceúčelové, univerzální nástroje umožňují flexibilně reagovat na okamžité výrobní požadavky, díky čemuž se lépe hodí i do období nestabilní poptávky. Reálná návratnost investice do kobotu se pohybuje okolo 1 roku. Navíc možnost aktualizace řídicího softwaru dovoluje přizpůsobit kobot i na budoucí úkoly bez nutnosti pořizovat nový stroj a tím dále prohloubit jeho návratnost.

Zvyšující se dostupnost technologií

A nakonec odpověď na zřejmě klíčový dotaz zejména ze strany SMB výrobní firmy: Kde vezmu investice do robotizace pracoviště v případě nejistého ekonomického výhledu? Řada našich partnerů disponuje finančními programy umožňujícími lépe rozložit náklady do technologie tak, aby byly dostupné i malým firmám. Právě období pomalejšího ekonomického růstu často slouží k analýze a zefektivnění nákladů a ke zvýšení optimalizace provozu. S průměrnou návratností 1 rok jsou koboty ideální technologií do každého ekonomického „počasí“.

Universal Robots spustil unikátní Service360

Všechna zařízení, která jsou na výrobní lince, někdy potřebují seřídit nebo opravit. Je to pouze otázka času. Přitom je často velmi složité zastavit výrobu kvůli opravě nebo servisní prohlídce těchto zařízení. Firmu to stojí čas a peníze. Společnost Universal Robots, která je největším výrobcem kolaborativních robotů (kobotů) na světě, nyní přinesla možnost připravit se na neočekávané události a zůstat tak ve hře. Díky tomu získávají zákazníci výhodu ve tvrdém konkurenčním boji.

Novinkou je možnost proaktivního sledování, optimalizace a zajištění výkonu kobotu díky vylepšené technické podpoře a pravidelným servisním prohlídkám. Možnost komplexní technické podpory chrání výrobní linku, zvyšuje efektivní provozní dobu, snižuje rizika a podporuje obchodní úspěch tím, že zákazníka připraví na neočekávané události.

Service360 rozšiřuje standardní záruku a je k dispozici i pro zákazníky, kteří roboty instalovali v minulosti.

Service360 zákazníkům zajistí:

  • zmírnění rizik a kontrolu nad neočekávanými náklady souvisejícímis neplánovaným požadavkem na servis, náhradnídíly nebo na přerušení výroby;
  • maximalizaci návratnosti investice kobotů díky kontrolejejich provozu a programování: certifikovaní inženýři UR, experti na automatizaci a on‑line zákaznická podpora jsou klientům k dispozici pro řešení jakýchkoli dotazů v režimu 24/7;
  • není nutno přerušovat výrobu kvůli pravidelným servisním prohlídkám a naléhavým opravám;
  • v případě neočekávaných událostí firmy rychle obnoví výrobu díky bezproblémovému servisu a náhradním dílům z globální distributorské sítě Universal Robots (UR).

Service360 tak zákazníkům přináší klid, který potřebují pro své podnikání. Dostupný je ve dvou balíčcích:

UR Basic Warranty je součástí dodávky každého robotu, pokrývá záruku po dobu 12 měsíců a zaručuje průměrnou dobu odezvy do 4 hodin. Součástí je řešení požadavků prostřednictvím Universal Robots a globální sítě partnerů UR. Samozřejmostí je zákaznický portál myUR – on‑line platforma pro správu servisních požadavků, komunikaci s experty, zobrazování případů z minulosti a vyhledávání informací a návodů v databázích. Přístupný je v režimu 24/7. Náklady jsou kryté zárukou. Tento balíček je v pořizovací ceně robotu.

UR SERVICE360 BASIC lze dokoupit kdykoli během záruční doby zařízení a přizpůsobit se tak každému firemnímu rozpočtu. Nabízí opakované rozšíření záruky o 12 měsíců, průměrnou dobu odezvy do 4 hodin a zákaznický portál myUR přístupný v režimu 24/7. Mezi hlavní výhody patří předvídatelnost výroby díky jistotě provozuschopnosti robotu – 60 % problémů je vyřešeno obratem. Všechny díly a náklady na servis jsou obsaženy v rámci služby. Přímý kontakt na automatizační experty UR. Přizpůsobení přímo potřebám zákazníka – kolaborativní týmový proces zákaznické podpory UR společně s lokálním distributorem.

e Serie Family on concrete 1

Prevence místo opravy

Společnost Universal Robots chce, aby zákazníci za své investice do kolaborativních robotů dostali co nejlepší služby. Všechny produkty UR Service360 zahrnují opravy prováděné zkušenými UR inženýry přímo na místě nebo i vzdáleně. To zajišťuje, že robot bude pracovat optimálně a pomůže tak udržet krátký čas návratnosti investic na jeho pořízení. Přizpůsobit se plánům zákazníků na provedení servisních prohlídek je pak samozřejmostí.

Podrobnosti o službě Service360 najdete na webu Universal Robots www.universal‑robots.com/cs/produkty/ur‑service360/.

Universal Robots

Dodáváme bezpečná, flexibilní a snadno ovladatelná šestiosá průmyslová robotická ramena do podniků všech velikostí, a to kdekoli po světě. Vyvíjíme průmyslové kolaborativní roboty, kteří automatizují opakující se průmyslové procesy a zvyšují jejich efektivitu.

https://www.universal-robots.com/cs/