SCHOTT AG automatizuje kontrolu kvality

SCHOTT AG automatizuje kontrolu kvality

Společnost SCHOTT je s více než 16 000 zaměstnanci přední technologická skupina v odvětví sklářské výroby. Zakladatel společnosti Otto Schott byl průkopníkem v oblasti sklářských technologií, když založil nový průmyslový obor výroby speciálního skla. Po více než 130 let je jméno SCHOTT synonymem pro inovativní řešení v branži speciálního skla a sklokeramiky. Různé produkty SCHOTT AG lze najít v nejrůznějších odvětvích včetně leteckého, zdravotnického a automobilového průmyslu. Aby zůstala na špici konkurenceschopnosti, společnost kontinuálně inovuje své provozy.

Vyšší počet vzorků

Firma ve svém testovacím zařízení v německém Mainzu v rámci kontroly kvality testuje fyzikální vlastnosti vyrobených vzorků. Cílem testování je udržet maximální kvalitu produktů dodávaných zákazníkům. Během posledních tří let se počet v laboratoři testovaných vzorků zvýšil o 30 %, což postavilo manažera pro kontrolu kvality před nesnadný úkol: zvýšit kapacitu testování tak, aby bylo možné prověřit všechny vzorky v požadovaný čas – při zachování stejných personálních a prostorových kapacit.

Přidáním dalšího testovacího zařízení do komplexu laboratoře by ale pracovníci měli velmi omezený prostor k práci a navíc by museli trávit více času nakládáním vzorků do zařízení. Simulace ukázaly, že by každých 3 – 15 minut museli přerušit svou práci, aby vložili nový vzorek do testovacího zařízení, což by ještě zvýšilo míru pracovního stresu. Firma se proto rozhodla své testovací procesy automatizovat.

OnRobot Schott III

„Strávili jsme mnoho času a úsilí, abychom zvolili vhodné automatizační řešení,“ řekl Dr. Axel Engel, manažer fyzikálních analýz ve společnosti SCHOTT. „Řešení mělo být schopné pracovat v bezprostřední blízkosti s laboratorními techniky a mělo zabírat minimální prostor. Konvenční průmyslové roboty jsme zavrhli hned na začátku, protože by potřebovaly speciální ochranné bariéry a na ty už jsme neměli žádné místo.“ Další výzvou bylo laboratorní zařízení – spektrometr, který zaznamenává optické vlastnosti skla a který je extrémně citlivý. Aby nedošlo k poškození drahého přístroje, je při jeho obsluze nutné pracovat s maximální opatrností.

Kolaborativní aplikace

S ohledem na všechny požadavky padla volba na řešení OnRobot. Firma vsadila na aplikaci prováděnou uchopovačem RG2-FT, který je připevněn na rameni kolaborativního robota. RG2-FT je elektrický dvouprstý uchopovač s unikátní funkčností silově-momentových a optických senzorů umístěných v každém prstu. Uchopovači to umožňuje reagovat na aktuální situaci: senzory, detekující nejbližší okolí, posílají informaci do robotického ramene, které na základě zpětné vazby přizpůsobí svůj pohyb.

Uchopovač tak dokáže přesně změřit sílu vyvíjenou robotickým ramenem a celému robotickému řešení garantuje vysokou citlivost a milimetrovou přesnost při obsluze spektrometru. Za účelem co nejopatrnějšího zacházení jsou hliníkové prsty uchopovače potaženy materiálem na bázi gumové pěny, jež každému testovanému skleněnému vzorku zajišťuje jemný, a přesto spolehlivý úchop.

OnRobot Schott IV

Návratnost do 6 měsíců

Aplikace ve firmě běží rovněž v nočních směnách a během víkendů. V tomto čase obsluhuje robot spektrometr zcela automatizovaně a výsledkem je otestování všech vzorků před příchodem personálu laboratoře do práce. Pro pracovníky je nové řešení velkým přínosem, protože již nemusejí vkládat materiál do spektrometru manuálně a mohou se plně soustředit na vypracování testovacích reportů a dokumentace. Robotizací procesů, které s tradičními technologiemi nebylo možné doposud automatizovat, dosáhla firma 40% úspor v oblasti procesních nákladů.

„S robotickou aplikací nyní pracujeme mnohem efektivněji, a zároveň jsme ulehčili pracovníkům od rutinních činností. Díky rychlé integraci do našeho prostředí, intuitivnímu programování s pomocí tabletu a bezproblémovému provozu očekáváme rychlou návratnosti investice – odhadujeme, že se celé řešení zaplatí za 5 až 6 měsíců,“ dodává Axel Engel. SCHOTT plánuje zavést kolaborativní aplikace s využitím robotických řešení OnRobot i do dalších výrobních procesů, například do provozu na zpracování skla.

.be">

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz