Udržujte své pracovníky v bezpečí a mějte náklady pod kontrolou

Roboty ve tvaru hada jsou na trhu již více než 10 let. Nyní si získávají zájem také v průmyslových podnicích. Roboty ve tvaru hada jsou na trhu již více než 10 let. Nyní si získávají zájem také v průmyslových podnicích.

K čemu využívá společnost Ameren Missouri sílu robotiky?

Inspekční činnosti prováděné v rámci kritických aktiv, k nimž patří např. kotle, představují dosti komplikovanou záležitost, což platí zejména pro zařízení nacházející se v obtížně přístupných nebo stísněných prostorech; pro vstup do těchto míst často potřebujeme předem vydaný písemný souhlas. Přístup do takového prostředí staví pracovníky do nepříjemných a potenciálně nebezpečných situací. K dispozici jsou však speciálně přizpůsobené průmyslové roboty, takže manažeři podniků mají nástroje pro zefektivnění těchto činností a pro zajištění vyšší úrovně bezpečnosti pracovníků.

Energetická společnost Ameren Missouri na středozápadě USA si je dobře vědoma komplikací spojených s inspekcemi kotlů. Při každém výpadku provádí inspekční posádka Ameren Missouri kompletní prohlídku kotlů, zkoumá komponenty, přičemž se zaměřuje na úniky vysokotlaké páry a zjišťuje rozsah hromadění strusky a škváry před zahájením jakékoli práce. 

Celý proces inspekce je zkomplikován tím, že je obtížné zjistit stav  nahromadění strusky v místech, jako je například komora přehříváku, pokud není pracovník zavěšen ve výšce 200 stop ve vzduchu v horolezeckém postroji nebo nemá k dispozici pohyblivou plošinu. Nebude‑li inspekce provedena, může padající struska poškodit drahé systémy na odstraňování popela vespod a ohrozit pracovníky. Další problémy, jako je nedostatek zkušených pracovníků a málo času na opravu netěsností trubek, včetně zajištění bezpečnosti pracovníků, kteří se protahují stísněnými prostory během inspekcí spodní části kotle, zvyšují potřebu řádného plánování zásahů údržby.

Společnost Ameren Missouri se nedávno obrátila na společnost Sarcos Robotics, globálního výrobce robotů, který by měl přispět ke zvyšování produktivity a bezpečnosti a ke zjednodušení procesu inspekce kotlů.

Povolání všech složek do akce

Robot společnosti Sarcos Robotics označený jako Guardian S rozšiřuje možnosti inspekčních činností, neboť je schopen pracovat v náročných prostředích a zároveň odstraňuje nutnost přítomnosti pracovníků v potenciálně nebezpečných situací nebo ve stísněných uzavřených prostorech. Společnost Ameren Missouri požadovala po dodavateli zachycení obrazových dat z robotické platformy ve velkém rozlišení, aby bylo možné provést přesné posouzení stavu kotle, zefektivnit rozsah nutné údržby a snížit prostoje kotle.

Společnost Sarcos poskytla společnosti Ameren Missouri magnetickou verzi robotu, který shromažďuje obrazová a senzorická data při práci ve stísněných prostorech a stoupá svisle po stěnách, čímž se dostane i k systémům umístěným vysoko v kotli. Týmy společností Sarcos a Ameren Missouri dokončily vstupní prohlídku přehřívačů a trubek vodního potrubí kotle a určily místa nahromadění strusky, pozice úniku a rozsah potřebných oprav. Robot rovněž zkontroloval stav spodních ohřívačů vody a byl vložen do usazovací nádrže, aby vizuálně vyhodnotil rozsah poškození trubek.

Pozitivní vliv na bezpečnost a ekonomiku provozu

Společnost Ameren Missouri získává aplikací robotu Guardian S nesčetné výhody. Díky použití robotu k prověření stavu kotle již nemusejí zaměstnanci vstupovat do usazovacích nádrží. Ameren Missouri odhaduje, že čas potřebný k provedení inspekcí usazovacích nádrží byl snížen o 16 až 32 člověkohodin.

V případě výpadků způsobených netěsnostmi trubek kotle provedl robot úplnou kontrolu za jeden den. Když inspekci dělali lidé, trvalo to tři až pět dnů. V budoucnosti umožní data shromážděná robotem provádět lépe informovaná rozhodnutí a vylepšit plány nutné údržby. To také pravděpodobně zkrátí celkovou dobu, kdy jsou kotelní jednotky mimo provoz, a sníží náklady na vykonávání inspekčních prací.

„Jako téměř první uživatelé robotu Guardian S se o jeho možnostech dozvídáme stále víc. Jsme v permanentním kontaktu se společností Sarcos Robotics, experimentujeme a identifikujeme nové možnosti jeho použití v našich zařízeních,“ uvedl Bill Henning, vedoucí údržby elektráren ve společnosti Ameren Missouri.

Nové možnosti použití na obzoru

Po dokončení inspekce kotle spolupracovala společnost Ameren Missouri se společností Sarcos na dalším úspěšně zakončeném projektu testování robotu, v rámci kterého byla prováděna inspekce přívodních potrubí čerpadel. Mezi následující potenciální příležitosti patří testování použitelnosti robotu i v jiných elektrárnách provozovaných společností Ameren Missouri.

Díky implementaci robotické platformy, která je schopna zachytit videa a obrázky ve vysokém rozlišení, společnost Ameren Missouri očekává, že plánování údržby a servisních zásahů bude organizováno dle aktuálního „zdravotního“ stavu daného zařízení, takže se naplánuje pouze v případě potřeby, a ne jako dosud, kdy údržba zařízení probíhala podle pevně stanoveného harmonogramu. Tento přístup umožní společnosti Ameren Missouri snižovat náklady na prostoje, lidské zdroje, součásti, nářadí, infrastrukturu a potřebu obstarat zákazníkům alternativní zdroje energie během období odstávky.

„Tomuto typu technologie pevně věřím,“ prohlásil Henning. „Manévrovatelnost robotu je pro nás obrovské plus. A kdykoli si my lidé můžeme dovolit, aby pro/za nás roboty něco udělaly, je to vždy pozitivní. Ve společnosti Ameren Missouri budeme i nadále hledat nové způsoby, jak by robot Guardian S mohl pomoci našim pracovníkům, kromě inspekčních činností na kotlích. Naším cílem je totiž zajistit maximální bezpečnost zaměstnanců. Snížení nákladů na údržbářské činnosti a zvýšení efektivity v konečném důsledku šetří našim zákazníkům peníze,“ dodal Henning.

Kristi Martindale je je výkonná viceprezidentka společnosti Sarcos Robotics.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz