Roboty: software

Dobré programování a údržba kolaborativního robotu může poskytovat výrobcům mnoho výhod, k nimž patří lepší návratnost investic (ROI), nižší celkové náklady na vlastnictví (TCO) a další. 
Dodavatelé softwaru vyvracejí předsudky o tom, že programování robotů off-line (Offline Programming – OLP) je příliš komplikované nebo drahé.
Učit roboty, jak svařovat, za pomoci 3D simulace je výhodné, protože svařování je komplexním, velmi precizním procesem, který nelze snadno člověku vysvětlit nebo jej tento úkon naučit.