Robotický systém Test-it-off zajistí inspekci kvality bez přímé asistence kontrolora

Robotický systém Test-it-off zajistí inspekci kvality bez přímé asistence kontrolora

Ověřování výstupní kvality k výrobnímu procesu neodmyslitelně patří. Kontrola výroby se zpravidla provádí manuálně, a tak není možné otestovat 100 % produkce. S využitím lidské síly pak roste i riziko chybovosti. Řešením je automatická kontrola kvality pomocí robotického systému, který zvládne podrobně testovat celé šarže i bez přímé asistence kontrolora. Po třech letech vývoje představila společnost Kinalisoft autonomní systém Test-it-off, který vzniká ve spolupráci s Fakultou informačních technologií VUT v Brně.

Inspekci kvality přenechte kolaborativním robotům

Díky robotickému systému Test-it-off snadno ověříte výstupní kvalitu výrobků nezávisle na taktu výrobních linek. Kolaborativní robot pracuje autonomně a dokáže otestovat celou produkci i při velké rychlosti výroby. Doteď jste kontrolovali jen několik kusů výrobků z celé šarže? Průmyslový robot pečlivě otestuje všechny kusy a nepoleví ani během noci. Práci zvládne sám bez přítomnosti noční směny.

Robotický systém podporuje různé způsoby uložení výrobků

Kolaborativní robot si výrobky ke kontrole odebírá automaticky, a to bez ohledu na způsob uložení. Umí pracovat s pásovými dopravníky, paletkami, zásobníky a díky integrovanému „bin picking“ systému i s KLT bednami, z nichž vyskládá nesetříděný materiál a provede jeho rychlou kontrolu. Test-it-off systém je koncipován jako univerzální a umožňuje zapojení do jakéhokoliv provozu.

Univerzální platforma s možností snadného programování

Protože je systém Test-it-off navržený jako univerzální průmyslová platforma, umožňuje variabilní využití řady inspekčních metod. Průmyslového robota snadno vybavíte kamerovým systémem, ICT testerem nebo testovacím přípravkem zhotoveným na míru. Libovolně přidáte i další uživatelské operace, které s kontrolou přímo nesouvisí. Jeden průmyslový robot zvládne lepení etiket, čtení EAN/DMX kódů a další práce.

Kolaborativní roboti AUBO byli navrženi s ohledem na jednoduché programování a snadné zapojení do provozu. Robota lze programovat i s využitím rozšířené reality, která do oblasti průmyslu přináší zcela nové možnosti. Robot navíc důvěrně zná své okolí a při pohybu sám vymýšlí cestu, aby se vyhnul překážkám. Programování je díky tomu ještě snazší.

Praktické využití automatizované inspekce kvality

Automatizaci inspekce kvality využijete v mnoha oblastech výroby. Jedním z konkrétních případů použití u zákazníka je testování desek plošných spojů pomocí ICT testeru. Robotický systém pracuje autonomně během noci a pečlivě kontroluje celou produkci. Zákazník díky tomu získal směnu navíc, a to bez přidání jediného pracovníka.

Autonomní systém zvládne kromě desek plošných spojů pečlivě zkontrolovat i plastové výlisky, obrobené díly či různorodé výrobky volně ložené v přepravkách. Postará se také o precizní kontrolu kvality polotovarů pro automobilový průmysl a jiná odvětví.

Robotizace výroby staví na principech Průmyslu 4.0

Pokud zvažujete zavedení automatické inspekce kvality, hledejte řešení, které souzní s principy Průmyslu 4.0. V první řadě musí jít o hardwarově nezávislý systém v podobě samostatných ostrůvků, které umožní nekonečné škálování. Řešení musí být také intenzivně propojené po stránce softwaru, a to nejen se souvisejícími zařízeními, ale i dalšími prvky ve výrobě.

Na těchto principech Průmyslu 4.0 staví i zmiňované robotické systémy KINALI, které poskytují datové napojení na jakýkoliv nadřazený ERP nebo MES systém. Díky tomu průmysloví roboti poskytují objektivní a nezkreslené statistiky o výrobních cyklech a pružně reagují na podněty dalších výrobních uzlů.

Systém Test-it-off pro automatickou kontrolu kvality ukazuje, jakým směrem se bude robotizace výroby ubírat. Vzhledem k univerzální platformě a snadnému programování nachází využití napříč obory. Implementace takového systému vede k preciznějším kontrolám, úsporám času i minimalizaci rizika lidské chyby.

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz