Šest způsobů, jak programování a údržba pomáhají při používání kolaborativních robotů

Šest způsobů, jak programování a údržba pomáhají při používání kolaborativních robotů

Dobré programování a údržba kolaborativního robotu může poskytovat výrobcům mnoho výhod, k nimž patří lepší návratnost investic (ROI), nižší celkové náklady na vlastnictví (TCO) a další. 

Nasazení kolaborativních robotů často vyvolává značný zájem na všech úrovních organizace, výroby, balení nebo výzkumu. Velká pozornost je věnována také procesu zvládnutí křivky učení a snadnosti, s jakou se robot v případě potíží vrací zpět do provozu. Snadné programování a údržba jsou pro organizace přínosné. Níže uvádíme šest aspektů ilustrujících jejich potenciální přínosy pro výrobce. 

1. Návratnost investice (ROI)

Čas potřebný pro implementaci je významným hlediskem, které je nutno připočíst k počátečním nákladům na zavádění nového robotického řešení. I když třeba použijete stávající robot pro nový účel, každá nová aplikace vyžaduje kromě dodání potřebného hardwaru také určitou časovou investici. Minimalizace této doby zvyšuje flexibilitu platformy a její návratnost. 

2. Kapacita a schopnosti

V závislosti na rozsáhlosti provozu a souvisejících cílech není vždy možné, aby posouzení příležitostí a programování prováděla jen jedna osoba. Díky snížení hranice technických dovedností potřebných k jejich nasazení a monitorování je mnohem pravděpodobnější, že stejní zaměstnanci (zaměstnanec), kteří provádějí automatizované úkony, mohou roboty také nasazovat do provozu. Snadné programování systému znamená přínos v podobě zvýšení kapacity stávající pracovní síly. 

3. Povýšení pracovní síly

Výrobci mají stále větší problém najít zaměstnance pro vykonávání nudné, nečisté nebo nebezpečné práce („tři N“). Historicky nízká míra nezaměstnanosti je nepochybně dobrou zprávou pro celou ekonomiku, ale pro výrobce, kteří se snaží obsadit místa operátorů, je obtížné na tyto namáhavé pracovní pozice lákat uchazeče, když na trhu existuje široká nabídka jiných, méně náročných pracovních míst. Automatizační platforma se snadnou křivkou učení umožňuje předefinovat tradiční pozici na výrobní lince se značně nižšími dodatečnými investicemi. Strategické přidělování nekvalifikovaných pracovníků na nové nebo modifikované pozice zvyšuje dovednosti pracovníků a technickou úroveň celé organizace. Může se pak vyplatit zvýšit mzdu, aby odpovídala přidané hodnotě pracovní pozice a zvýšila se spokojenost zaměstnanců. Zaměstnanec získává další dovednosti, odborné znalosti a pracovní spokojenost; organizace může být konkurenceschopným zaměstnavatelem a snižovat fluktuaci pracovníků. 

4. Zkrácení doby prostojů a návratu k provozu

Sebevíce sofistikovaný systém bude časem potřebovat řešení problémů, odstranění chyb nebo opravy. Výrobní ztráty způsobené těmito prostoji mohou snižovat návratnost investic a objem výroby a často mají nehmatatelné negativní důsledky, jako je frustrace techniků. Je důležité, aby bylo možno na platformě snadno a rychle provést servis a mít robustní systém podpory, který konečnému uživateli pomůže. 

5. Náklady na příležitost

Čas a zdroje jsou omezené a každý projekt má náklady na příležitost, ať už během zavádění, nebo servisu. Zpřístupnění programování a podpory minimalizuje tyto náklady na příležitost a dále zlepšuje návratnost investic jakéhokoli konkrétního projektu. 

6. Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Náklady na školení (jak pro programování, tak pro údržbu) mohou představovat až několik dní a tisíce dolarů na jednoho účastníka. Intuitivně programovatelná a snadno obsluhovatelná platforma zmírňuje – nebo může dokonce eliminovat – tuto dobu náběhu a může snížit celkové náklady na vlastnictví systému. 

Může v tom pomoci interní tým pro integraci robotiky, který má zkušenosti s nasazováním významných značek robotiky. I když to při první aplikaci může vyžadovat přeškolení personálu, každý následný projekt trvá kratší dobu, což souvisí s tím, jak se dovednosti týmu zvyšují. Interní inovace a odborné znalosti mohou poskytovat konkurenční výhodu, jelikož přinášejí schopnost rychle rozšiřovat kapacitu a schopnosti v oblastech, kam se pravidelně uvádějí na trh nové produkty.

Podporu a integraci může zajistit také tým třetí strany. Outsourcingem odborných znalostí předejdete odčerpávání zdrojů potřebných pro řešení okamžitých provozních potřeb. 

Manan Banerjee pracuje pro společnost Cross Co. Tento článek byl původně publikován na blogu společnosti Cross Co. Společnost Cross Co. je obsahový partner vydavatelství CFE Media. Upravil Chris Vavra, redaktor časopisu Control Engineering, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com