Dobré programování a údržba kolaborativního robotu může poskytovat výrobcům mnoho výhod, k nimž patří lepší návratnost investic (ROI), nižší celkové náklady na vlastnictví (TCO) a další. 

Dodavatelé softwaru vyvracejí předsudky o tom, že programování robotů off-line (Offline Programming – OLP) je příliš komplikované nebo drahé.