Senzory

Kde by se měly používat určité technologie enkodérů a proč?

Zatímco v měření vibrací termokamerou či ultrazvukem je široké skupině v průmyslové údržbě dobře znám, prosazuje se nově také technologie, která využívá zdůraznění pohybů a predikovat tak budoucí chování zařízení. 

Různé druhy senzorů mohou být velmi užitečné pro výrobce a konstruktéry strojů. K jejich lepší implementaci přispívá znalost vhodné aplikace a provozních podmínek.

Chemické senzory různého typu, např. chemické vodivostní senzory (CHVS) nebo pelistorové senzory, se používají k měření koncentrace hořlavých nebo toxických plynů a par organických těkavých látek. Funkční vlastnosti těchto chemických senzorů jsou značně závislé na jejich pracovní teplotě. CHVS jsou vyhřívány na vhodnou pracovní teplotu, při níž dochází v přítomnosti měřené látky ke změně elektrické vodivosti aktivní vrstvy senzoru. Pracovní teplota senzorů se pohybuje obvykle v rozmezí 200 až 600 °C. Znalost teploty aktivní vrstvy senzoru a teplotní závislosti výstupního signálu senzoru je velmi důležitá pro optimální nastavení pracovních parametrů senzoru.

Díky nástupu nových indukčních senzorů úhlové polohy se nyní k měření krouticího momentu opět začínají používat úhlové senzory.

Strana 1 z 3