Senzory v průmyslu - Vše o průmyslu

Investicí ve výši 25 milionů korun zdvojnásobuje ABB kapacitu, aby uspokojila rekordní poptávku po vysokonapěťových senzorech. Součástí investice je nová výrobní linka pro technicky pokročilé senzory. Investice je odezvou na růst poptávky po technicky pokročilých senzorech používaných v digitálních rozváděčích a v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Balení a vychystávání – jsou to monotónní a často se opakující činnosti, které však hrají klíčovou roli téměř ve všech výrobních společnostech. Proto musí být prováděny svysokou mírou soustředění. Protože chyby a nepřesnosti obvykle vznikají z nedbalosti – a mohou mít rychle obrovské negativní dopady, jako jsou nespokojení zákazníci kvůli neúplným dodávkám nebo ztráta času způsobená chybami při vychystávání během přípravy práce. Navzdory postupující digitalizaci se procesy balení a vychystávání objednávek v mnoha případech stále provádějí ručně – a právě zde přichází ke slovu digitální asistenční systém ifm mate.

Technologie ifm mate

únor 28, 2022

Průmysl 4.0 je stále pevně zaměřen na digitalizaci strojů a procesů, ale v typickém výrobním procesu musí čtyři z pěti činností stále vykonávat lidé – což je něco, co díky stále rostoucí digitalizaci zůstává téměř bez povšimnutí. Nemá tedy pro specialistu na senzory smysl používat jako senzor lidskou ruku?

V konstrukci strojů a strojních zařízení hraje zajištění bezpečnosti lidské obsluhy i samotných strojů klíčovou roli. V průmyslových podnicích se vyskytují nebezpečné zóny různé velikosti a tvaru: od pracovních prostor malých strojů až po linky s několika spolupracujícími roboty. Úkolem bezpečnostních snímačů je střežit vstup do těchto zón. Bezpečnostní funkce realizované příslušným bezpečnostním systémem potom podle požadavků konstruktéra stroj zastaví, zpomalí, zabrzdí na místě nebo naopak uvolní, aby jím bylo možné ručně pohybovat.

Při specifikování procesních senzorů je třeba vzít v úvahu několik společných faktorů, jako je provozní prostředí, možnosti montáže a připojení kabelů.

Strana 1 z 4