Senzory

Chemické senzory různého typu, např. chemické vodivostní senzory (CHVS) nebo pelistorové senzory, se používají k měření koncentrace hořlavých nebo toxických plynů a par organických těkavých látek. Funkční vlastnosti těchto chemických senzorů jsou značně závislé na jejich pracovní teplotě. CHVS jsou vyhřívány na vhodnou pracovní teplotu, při níž dochází v přítomnosti měřené látky ke změně elektrické vodivosti aktivní vrstvy senzoru. Pracovní teplota senzorů se pohybuje obvykle v rozmezí 200 až 600 °C. Znalost teploty aktivní vrstvy senzoru a teplotní závislosti výstupního signálu senzoru je velmi důležitá pro optimální nastavení pracovních parametrů senzoru.

Díky nástupu nových indukčních senzorů úhlové polohy se nyní k měření krouticího momentu opět začínají používat úhlové senzory.

V Třineckých železárnách potřebovali vyřešit problém s neefektivním sběrem hodnot v rámci condition monitoringu, konkrétně s měřením teplot ve výrobních halách.

Spolehlivost bezdrátových senzorových sítí se zvýšila a jejich využití je stále větší.

Přehled: Jaké faktory byste měli brát v úvahu při rozhodování, zda použít řízení s otevřenou nebo uzavřenou smyčkou?