Technická diagnostika

Metoda akustické emise (AE) je poměrně standardní diagnostickou metodou využívanou v oblasti NDT, vědy a výzkumu, ale i v oblasti prediktivní údržby. Používají se jak kontaktní, tak bezkontaktní metody. V tomto materiálu budou představeny možné aplikace tzv. akustických kamer pro oblast prediktivní údržby, respektive jejich aplikace na detekci poruchových stavů ve dvou různých oblastech.

Článek je zaměřen na elektrodiagnostiku a další diagnostické metody jako součást multiparametrické diagnostiky. V úvodní části je obecně pojednáno o technické diagnostice, jejím dělení a je objasněn pojem multiparametrická diagnostika. Dále je popsán objekt diagnostiky (dieselelektrické soustrojí) a jsou stručně rozebrány aspekty s vlivem na jeho chování. Podstatná část článku je věnována příkladu použití multiparametrické diagnostiky s důrazem na rozbor a zobecnění výsledků. Nechybí návrh opatření pro technickou praxi a stručný závěr.

Hluk a vibrace jsou základním projevem pracovních procesů u dopravních prostředků a v dnešní době jsou důležitými faktory komfortu, protože je nelze v plné míře odstranit, ale pouze redukovat na přijatelnou hodnotu. Při běžném provozu automobilu by měly být vibrace a hluk dostatečně utlumeny, aby nerušily a jiným způsobem neovlivňovaly posádku. Článek se zabývá především otázkou měření vibrací převodovky, která je jedním z potenciálních zdrojů hluku vozů.

Velmi příjemným bonusem letního vydání časopisu Řízení a údržba průmyslvého podniku byla již tradiční předprázdninová součást, kterou je samostatná příloha Technická diagnostika, na jejímž vzniku se velkou měrou podílela Asociace technických diagnostiků ČR. Slovo si vzala odborná skupina termodiagnostiků a výsledkem je balík mimořádně zajímavých článků o praxi v české termodiagnostice.

ATD ČR z. s. a její odborná skupina Tribodiagnostika již potřetí v časopise Řízení & údržba průmyslového podniku předkládá několik odborných článků. Jedná se o zajímavé poznatky z oblasti mazání a vlivu mazání na zajištění dlouhodobého bezporuchového provozu.

Strana 1 z 6