Technická diagnostika

Velmi příjemným bonusem letního vydání časopisu Řízení a údržba průmyslvého podniku byla již tradiční předprázdninová součást, kterou je samostatná příloha Technická diagnostika, na jejímž vzniku se velkou měrou podílela Asociace technických diagnostiků ČR. Slovo si vzala odborná skupina termodiagnostiků a výsledkem je balík mimořádně zajímavých článků o praxi v české termodiagnostice.

ATD ČR z. s. a její odborná skupina Tribodiagnostika již potřetí v časopise Řízení & údržba průmyslového podniku předkládá několik odborných článků. Jedná se o zajímavé poznatky z oblasti mazání a vlivu mazání na zajištění dlouhodobého bezporuchového provozu.

Za posledných 25 rokov filtrácia olejov prešla veľkými zmenami. Olejom sa začala venovať väčšia pozornosť, a to najmä z toho dôvodu, že povolené tolerancie a mechanické namáhanie pohyblivých častí v hydraulických a mechanických systémoch, ktoré sú mazané olejmi sa zmenilo až 10 násobne. Hydraulické systémy, ktorých tolerancie pohyblivých častí boli 25 až 50 µm dnes pracujú s toleranciách od 1–5 µm. Väčšia presnosť výroby a nižšie tolerancie priniesli zo sebou aj vyššie požiadavky na oleje, ktoré tvoria náplne týchto systémov. Tieto oleje majú lepšie fyzikálne (napr. čistota, viskozita a viskozitný index) a taktiež aj chemické vlastnosti (obsah vody, TAN, TBN).

Stavba energetických center a bioplynových stanic vyrábějících palivo pro spalovací motory z alternativních zdrojů (bioplyny) se stala rychle se rozvíjející součástí zemědělské výroby, čističek odpadních vod a skládek komunálního odpadu. Konstruktéři a vývojáři výrazně zdokonalili konstrukci a technologii plynových motorů a dalších technologických zařízení těchto jednotek. Výrobci motorů stanovili požadavky na paliva a motorové oleje. Rozbory vzorků oleje jsou součástí provozu plynového motoru, který často rozhoduje o servisních úkonech a technickém stavu motoru a celého technologického celku. Možnosti tribodiagnostiky zajistit spolehlivý provoz a stabilizovat nebo i prodloužit servisní intervaly, způsoby sledování, metodika a výsledky jsou součástí tohoto článku.

Příčin poruch strojních zařízení může být opravdu hodně. Tento článek si klade za cíl podrobněji rozebrat příčiny a následky poruch z tribologického hlediska. Bohužel tribologie je v řadě provozů stále opomíjenou disciplínou. Jak je známo, ekonomické dopady mohou být v řadě případů fatální.

Strana 1 z 5