Technická diagnostika - Vše o průmyslu

Text je věnován technické normě ANSI/ASA S2.75-2017-Part 1, která je platná v USA a určitým způsobem upravuje pravidla a postupy v oblasti ustavování rotačních strojů. Cílem článku je upozornit na některé zajímavé, podstatné a osvědčené postupy, nikoliv – vzhledem k jejímu rozsahu - detailně informovat o celém obsahu normy.

Asociácia technických diagnostikov SR, Technická Univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Asociácia technických diagnostikov ČR, Slovenská spoločnosť údržby, Zväz automobilového priemyslu SR a Zväz slovenských vedecko- technických spoločnostísi Vás dovoľujú pozvať na XXV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky, ktorý sa uskuteční 4. a 5. októbra 2022.

Vedle sirníku molybdeničitého, grafitu a PTFE nabývají stále více na významu anorganické fosfáty a oxidy jako aditiva pro snížení tření a otěru zejména u strojních součástí s kmitavým průběhem pohybu a u tváření zastudena. V článku bude referováno o výsledcích ze zkušeben i z praxe a o výzkumech mechanismu účinků těchto nových tuhých maziv. Dřívější práce ukázaly, že pro mechanismus účinků mohou být předpokládány chemické reakce. Nové výzkumy dokládají, že tato tuhá maziva nereagují při kluzném kontaktu chemicky, nýbrž že se třecí plochy od sebe oddělují fyzikálně, takže povrchy kovů se nedotýkají. Působí jako „udržovatel odstupu“, jako distanční tělíska. V protikladu k sirníku molybdeničitému se nevytváří žádný film.

V současné Evropě stále převažuje obliba vozů se spalovacím motorem. Odvaha zákazníků pořídit si vozidlo s nějakou novou technologií není zatím zcela běžným jevem. Na rozdíl od předchozích let se přesto showroomy jednotlivých značek zcela změnily. Změny jsou patrné již v image jednotlivých výrobců. V popředí reklamních kampaní zpravidla nefigurují levné modely za akční ceny, ale něco zcela nového. Dotknout se rukou velkoplošného displeje vyvolává nestranný pocit, že právě řidič je pánem nové a lepší energie, kterou ovládá. Celková silueta vozu je křížem krážem protkaná modrozeleným vláknem. Rokem 2020 začala éra nových komercializovaných technologií automobilů, kterou nikterak závažně nezbrzdila ani celosvětová krize spojená s covidem-19. Z toho tedy plyne, že pozice spalovacích motorů není tak neohrožená a na výsostném místě, jak tomu bylo v předchozích letech. Vyplatí se zanechat oblíbený spalovací motor ve spojení s jiným typem pohonu? Na tyto otázky se pokusím odpovědět.

Asociace technických diagnostiků ČR pro vás v nelehkých časech připravila oblíbenou přílohu Technická diagnostika. Toto vydání, připravené tradičně ve spolupráci s časopisem Řízení & údržba průmyslového podniku, se hlouběji zaměřuje na tribodiagnostiku. Přejeme příjemné čtení!

Strana 1 z 8